Projekt „NK”

Projekt „NK” jest to intelektualny projekt prowadzony w ramach Instytutu PL. Celem jest stworzenie (stworzenie, a nie implementacja!) wizji idealnego modelu krainy (państwa), w której każdy chciałby żyć i której każdy chciałby bronić. Innymi słowy –  „Naszej Krainy”.

Projekt zakłada prace nad kluczowymi dla krainy zagadnieniami takimi jak: ustrój państwa, finanse państwa, emisja i stabilizacja waluty, system podatkowy i wolność gospodarcza, obronność krainy, edukacja, służba zdrowia, pomoc dla zamieszkujących krainę itp.

W jakim celu?

Instytut PL to niezależny ruch oddolny, który zrzesza grupę ludzi żywo zainteresowanych przyszłością Polski. W ramach prac Instytutu PL postanowiliśmy stworzyć model „idealnego” państwa, które służyłoby obywatelom. Zadanie jest dość ambitne, ale nam ambicji nie brakuje 🙂

Ponieważ jesteśmy zdania, że obecny ustrój oraz prawo polskie są przyczyną dysfunkcji systemu politycznego, postanowiliśmy odpowiedzieć sobie na proste pytanie:

Jak powinno wyglądać państwo, z którego bylibyśmy zadowoleni.

Cel jest więc jasny. Opracowanie koncepcji „idealnego państwa”, przetestowanie tej koncepcji w skali mikro, a następnie rozpropagowanie idei urzeczywistnienia zaproponowanych przez nas rozwiązań.

Etapy realizacji celu

Pierwszy etap projektu

zakłada stworzenie modelu państwa, w którym zawarte będą podstawowe prawa i obowiązki dla żyjących w krainie.  Prace nad modelem będą oparte o konkretną argumentację oraz analizy poszczególnych rozwiązań.

Po ustaleniu modelu państwa, sporządzimy dokument zawierający opracowany przez nas model „Naszej Krainy”, a także uzasadnienie do rozwiązań w nim zastosowanych (jak również uzasadnienie odrzucenia alternatywnych opcji).

Dokument będzie napisany w prosty, zrozumiały i przejrzysty sposób, tak, aby każda osoba po jego przeczytaniu wiedziała i rozumiała jak powinna funkcjonować nasza teoretyczna – idealna kraina.

Celem dodatkowym jest wytworzenie prac analityczno-edukacyjnych, w których przedstawimy porównania naszych propozycji z innymi alternatywami, wskazując mocne i słabe strony dla każdej z nich.

Stworzenie modelu państwa idealnego – „Naszej Krainy” – będzie dopiero wstępem do znacznie szerzej zakrojonej inicjatywy.

Drugi etap Projektu NK

zakłada rzeczywiste przetestowanie stworzonych rozwiązań w skali mikro. W tym celu zostanie stworzony podmiot prawny (fundacja), którego statut będzie swojego rodzaju konstytucją. W drugim etapie projektu weźmie udział znacznie więcej osób, które wcielą się w obywateli NK, ale i nie tylko. Będziemy wybierać władze, toczyć polityczne spory i walkę o stanowiska i wpływy. Będziemy starać się doprowadzić nasze „Państwo” do ruiny i zobaczymy na ile stworzony system okaże się odporny na naciski zewnętrzne i wewnętrzne oraz jak długo będzie służył dla dobra obywateli.

Trzeci etap Projektu NK

zakłada rozpropagowanie w społeczeństwie IDEI  „Naszej Krainy” czyli państwa, w którym każdy chciałby żyć i którego każdy chciałby bronić.

Kto i jak może dołączyć?

Wszelkie informacje znajdziesz na stronie REKRUTACJI.

Czas trwania projektu

Zakładamy, że projekt to jest trudny i złożony. Dlatego też prace nad nim będą rozłożone w czasie, jako że każdy z nas robi to na boku swoich własnych zajęć. Czas trwania projektu jest estymowany na 1 rok kalendarzowy.

 

ZAGADNIENIA MODELOWE

Projekt został podzielony na podpunkty dyskusyjne zajmujące się różnymi aspektami życia i materii  w krainie. Listę zagadnień znajdziesz TUTAJ.

 Motto Projektu

„Kraina w której każdy chciałby żyć i której każdy chciałby bronić”

Wartości kardynalne

Zasadniczym pytaniem postawionym we wstępnej dyskusji było (i ciągle jest) o jakie wartości będziemy opierać nasz program. Doszliśmy do następujących wniosków:

  • Zakładamy, że chcemy mieć państwo minimalne.
  • Wierzymy w wolność realną i bezkompromisową sprawiedliwość.
  • Uważamy, że mechanizmy wolności powinny być dostępne tylko dla tych, którzy innych wolności szanują.
  • Zakładamy, że merytokracja jest bardzo ważna bo gwarantuje zasadę kardynalną:  Ile z siebie dajesz tyle dostajesz.
  • Opieramy się na dziedzictwie narodowym i dorobku historycznym, jak również na wartościach cywilizacji łacińskiej (dominującej w naszej krainie).

I w końcu pytanie najważniejsze: Po co nam Państwo czyli mechanizmy siły w służbie wolności i sprawiedliwości?

“Po to żebyśmy wolności naszych mogli zażywać , bo wolność to gwarancja bezpieczeństwa.” ( Hetman J. Zamojski)

 

Uważasz naszą inicjatywę za interesującą, rokującą nadzieje na przyszłość, bądź dającą szanse nowym pokoleniom? Jeżeli tak, to polecaj i dziel się informacją o Projekcie NK z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną. Możesz zacząć od kliknięcia na PODZIEL w serwisach społecznościowych, bo to broń XXI wieku. Twoje kliknięcie kosztuje Cię 3 sekundy czasu i właśnie tak niewiele potrzeba, by innym pomóc zdejmować klapki z oczów 😉