Lista zagadnień

ZAGADNIENIA MODELOWE PROJEKTU „NASZA KRAINA”

Projekt „Nasza Kraina” został podzielony na podpunkty dyskusyjne zajmujące się różnymi aspektami życia i materii  w krainie.

 1. Ustrój krainy – republika, republika konstytucyjna, monarchia, demokracja pośrednia a może bezpośrednia, dyktatura.
 2. System wyboru, sprawowania i podziału władzy, jak również jej kontroli, ordynacja wyborcza, system trójwładzy itp.
 3. Jak powinna wyglądać polityka zagraniczna krainy, uczestnictwo w uniach i traktatach i na jakich warunkach.
 4. System finansów i generowania zadłużania się krainy (dług państwa i samorządów) – Czy chcemy aby przyszłość płaciła za naszą konsumpcję?
 5. Pieniądz czy waluta dla krainy? Kreacja, emisja, stała siła nabywcza waluty i jej suwerenność, inflacja czy deflacja?
 6. System podatkowy, czyli ile, od kogo i w jaki sposób pobierać dziesięcinę, przejrzystość podatkowa. Koncepcja zasobowa czy osobowa? Nie ważne ile płacisz ważne że jesteś tego świadomy.
 7. System gospodarczy, czyli czy i jak regulować rynek (koncesje, zakazy itp.), relacje gospodarcze z zagranicą, czyli jak widzimy wolność gospodarczą w krainie.
 8. IV władza, czyli system medialny w krainie, media państwowe i prywatne, i na jakich zasadach.
 9. Metody doboru ludzi na stanowiska publiczne i polityczne (te z poza wyborów powszechnych), merytokracja, partiokracja czy przyjaciele królika w działaniu.
 10. System administracyjny krainy i system odpowiedzialności urzędniczej, czyli jak podzielić państwo na jednostki terenowe, sprawowanie tam władzy, jak również kontakty lokalne z jednostką centralną.
 11. System bezpieczeństwa krainy, czyli wojsko i OT, jego implementacja i zasady działania.
 12. System bezpieczeństwa energetycznego kraju i jego implementacja.
 13. System sądownictwa, jego wyboru i kontroli, sądownictwo państwowe a może obywatelskie lub inne rozwiązania, sąd najwyższy jako jedyny i czy też inne liczne trybunały.
 14. System sprawiedliwości, czyli o co oprzeć system prawa: 10 przykazań, starożytni rzymianie czy inne rozwiązania?prawo naturalne czy pozytywne?
 15. System więziennictwa i jego implementacja, hotel czy więzienie, jak widzimy inne aspekty wymiaru kary np. opaski GPS, bolesne karanie po kieszeni, system akumulacyjny wyroku itp.
 16. System rolnictwa, żywności i bezpieczeństwa żywnościowego krainy, czyli GMO, kto ma prawo do ziemi w krainie itp.
 17. System obrony własnej i swojego mienia, twój stosunek do posiadania broni, czyli broń w domu, na ulicy lub też wcale.
 18. System edukacji i innowacji, czy powinny być one połączone i na jakich poziomach.
 19. Program ochrony natury, zasobów narodowych i  zarządzanie nimi, stosunek do wędkarstwa, łowiectwa, lasów i innej natury, problem free-ridera.
 20. Na jakich zasadach ma działać naturalizacja, czyli uzyskanie obywatelstwa lub rezydentury.
 21. System opieki społecznej, renty i emerytury, czyli czy i jak rozdawać i na jakich zasadach.
 22. Stosunek państwa do religii i kościoła, religia w szkołach, daniny na kościół i związki wyznaniowe itp.
 23. System ochrony zdrowia, płatny czy darmowy, ziołolecznictwo czy farmacja itp.