Pokój, albo… Wojna! – Polska na rozstaju dróg.

Niemal każda współczesna debata geopolityczna kończy się pytaniem: „Co lepiej wybrać? Opcję niemiecką, czy strategiczny sojusz z USA?”. Oczywiście pojawiają się również i inne alternatywy, jednak te dwie wyżej wymienione są tak na prawdę najbardziej istotne (co uzasadniałem w tym wpisie).

Tym samym można zastanowić się nad konsekwencjami wyboru jednej z dwóch wymienionych wyżej dróg. Ponieważ kwestie geopolityczne, jak również argumenty „za” i „przeciw” opisałem w tekstach:

 1. Polska – kluczem do strategii USA?
 2. Czy rząd wybierze „opcję niemiecka”? – Jaka oferta leży w interesie Polski?

Niezależnie od tego, którą ścieżką podąży III RP, będzie to miało wpływ na nasze społeczeństwo. Na nas. Polaków. Nie ważne jest, czy zakładamy, że polski rząd jest wasalem USA, czy też prowadzi suwerenną i niezależną politykę. Nieistotne jest to, czy rzeczywiście polskie władze stoją przed wyborem Waszyngton – Berlin, czy też nasz los leży w cudzych rękach. A konkretnie w rękach tych, którzy są silniejsi i potrafią wepchnąć Warszawę w orbitę własnych wpływów.

Dla nas, Polaków, liczą się skutki podjęcia konkretnych decyzji. Niezależnie od tego, kto je de facto podejmie.

Ponieważ mamy do czynienia z dwoma alternatywnymi scenariuszami, powinniśmy również wskazać, co najmniej, dwa różne efekty.

Sprawa sprowadza się do bardzo prostej konstatacji:

Nasze władze albo podążą za USA na wojnę, albo porozumieją się z Berlinem by spróbować zbudować pokój w Eurazji.

Do tego w gruncie rzeczy sprowadza się widoczny dla nas wybór, czego nikt publicznie nie chce przyznać. Ale ponieważ to nie decydenci będą siedzieć na pierwszej linii frontu, to w moim przekonaniu, społeczeństwo zasługuje na tak uczciwe postawienie sprawy.

Nie wymagam, by tego rodzaju edukację prowadziły polskie władze, ponieważ z uwagi na grę prowadzoną na arenie międzynarodowej, byłoby to wysoce niewskazane. Jednak Polacy winni mieć świadomość ewentualnych konsekwencji decyzji, jakie zapadają właśnie teraz.

Mając do wyboru pokój, albo wojnę, decyzja wydaje się być prosta. Sprawa komplikuje się jednak, gdy dodamy do tej układanki kilka okoliczności.

 

Scenariusz nr 1 – wojna

Podsumowując jeden z moich wcześniejszych tekstów: obecnym celem USA jest znaczne osłabienie Rosji, rozbicie Unii Europejskiej oraz jednoczesne osłabienie Berlina. Wszystko po to, by móc wyizolować Chiny i nie dopuścić do powstania bloku Berlin – Moskwa – Pekin. Gdy to się powiedzie, Pekin zostanie osamotniony na placu boju, co da szansę Amerykanom na zwycięstwo w walce o światową hegemonię. Po zrealizowaniu wszystkich tych założeń, Warszawa znajdzie się w bardzo korzystnej sytuacji i będzie mogła, pierwszy raz od 100 lat, realnie myśleć o stworzeniu Międzymorza.

Innymi słowy, jeśli Polska podąży drogą wytyczoną przez amerykańskich planistów, to może stanąć przed historyczną szansą wybicia się na całkowitą niezależność. Oczywiście wykorzystanie tej szansy będzie zależało od nas. Pięknie to brzmi prawda?

Zła informacja jest taka, że:

 1. w międzyczasie może nas czekać potyczka zbrojna z Rosją na terenie Ukrainy,
 2. USA opuści Polskę natychmiast, gdy Moskwa podpisze układ z Waszyngtonem, a wówczas będziemy musieli samodzielnie stawić czoła drugiemu odwiecznemu zagrożeniu – Niemcom (i ich Unii),
 3. amerykańska polityka dąży do wywołania jak największej liczby regionalnych konfliktów w różnych stronach świata w celu uwikłania w nie Chińskiej Republiki Ludowej (o co nie będzie trudno, bo Pekin zwyczajnie musi zabezpieczyć sobie dostawy surowców),
 4. całkowita destabilizacja obecnego ładu światowego (który już trzeszczy w szwach) grozi wybuchem regularnej wojny, a ta może przerodzić się nawet w III WŚ i nuklearny holokaust.

Amerykanie zamierzają grać bardzo ostro, brutalnie i bezwzględnie. Na pograniczu światowego bezpieczeństwa. Przyjmują jednocześnie w swoich kalkulacjach śmierć wielu niewinnych ludzi. Tak jak to było w przypadku inwazji na Afganistan, czy Irak. Celem władz w Waszyngtonie jest utrzymanie hegemonii USA, a nie moralne zbawianie świata. Biały Dom nie cofnie się przed niczym, by zrealizować swoje plany. Skutki tej bezwzględności obserwujmy od wielu lat. Jedynym hamulcem, który nie pozwala prowadzić pełnowymiarowego i otwartego konfliktu jest broń atomowa ukryta w silosach położonych na terenie Rosji, Chin i kilku innych państw świata.

Na potrzeby niniejszego tekstu, należy podkreślić jedną ważną kwestię.

USA to hegemon, który obecnie dąży do wywołania wojny.

Jednocześnie sam nie chce brać w niej udziału. Przynajmniej nie od początku. Doświadczenia Amerykanów z I i II Wojny Światowej są proste: wejść do konfliktu jako ostatni, przechylić szalę na korzyść jednej z wyczerpanych wojną stron i wygrać pokój. Bo to jest celem każdego konfliktu zbrojnego. Nie chodzi o zwyciężenie w stu kolejnych bitwach, tylko o zawarcie jak najbardziej korzystnego traktatu pokojowego. Warunki w negocjacjach stawiają nie ci, którzy zabili największą ilość wrogów, a Ci, którzy są w danym momencie najsilniejsi.

Wracając do interesów państwa polskiego. Fakt dążenia do realizacji wyżej opisanego scenariusza, nie oznacza, że wszystko powiedzie się tak, jak to zaplanowano. Amerykanom może nie wyjść wiele przedsięwzięć. W skrajnie niekorzystnym scenariuszu, może okazać się, iż USA będzie za słabe, by wykonać choćby pierwszy krok. Czyli zmusić do kapitulacji Moskwę. Wówczas Polska zostanie sama, pośród wrogich jej i wciąż silnych sąsiadów. Ryzyko istnieje, ale i szansa wydaje się być rzeczywista.

 

Scenariusz nr 2 – pokój

Po drugiej stronie barykady znajdują się Paryż, Berlin, Moskwa i Pekin. Bruksela dąży do stworzenia europejskiego Super Państwa, które w porozumieniu z Moskwą i Pekinem stanie się potęgą eurazjatycką. Moskwa znając swoje słabości, chce wykorzystać własne położenie i pełnić rolę łącznika pomiędzy zachodem, a dalekim wschodem. Pekin dąży zwyczajnie do podporządkowania sobie rynków europejskich, w ten czy inny sposób. Chińczycy chętnie godzą się na powstanie porozumienia pomiędzy w/w stolicami, jednak docelowo myślą o całkowitym zawładnięciu Eurazją, a nawet Afryką. Te zapędy przyprawiają decydentów z Kremla o bezsenność, jednak Europejczycy wciąż nie zdają sobie chyba sprawy z wagi zagrożenia. Niemniej, koncept opiera się na pomyśle pokojowego wdrożenia gospodarczego projektu polegającego na scaleniu superkontynentu. Realizacja tego założenia sprawi, że Amerykanie stracą swoją pozycję, a ich kontynent wróci na peryferia globalnej rozgrywki.

Niewątpliwym atutem tego rodzaju rozwiązania, jest brak niepotrzebnego rozlewu krwi (przynajmniej w założeniu).

Jednakże z perspektywy Polski oznaczać to będzie jedno. Powolną marginalizację znaczenia naszego kraju, zagrożenie układem ponad naszymi głowami (Berlin – Moskwa), a w konsekwencji powolną agonię państwowości polskiej. Polska jest obecnie słabsza od Rosji i Niemiec. Wchodząc z takiej pozycji do układu Paryż – Berlin – Moskwa – Pekin, nawet jeśli uzyskamy zadowalające nas warunki wstępne, to nigdy nie będziemy mieć gwarancji, że zostaną one spełnione. Zwyczajnie słabsza od reszty partnerów Warszawa nie będzie miała narzędzi, by wymusić na nich dotrzymywania obietnic. Ponieważ projekt Eurazji jest projektem na dziesiątki lat, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Polska będzie musiała być klientem Berlina i Moskwy przez bardzo długi czas. Na ile Niemcom i Rosjanom starczy uczciwości i determinacji by przestrzegać gwarancji dla Polski, w sytuacji, gdy Warszawa będzie w tym projekcie konkurentem zarówno dla niemieckiej jak i rosyjskiej stolicy?

 

Lekcja z historii

Współczesne nagłośnienie i natężenie sporu historyków i publicystów, co do wyborów, jakie podejmowały władze II RP przed wybuchem drugiego światowego konfliktu nie uważam za przypadkowe. Nawet, jeśli same strony sporów tego nie dostrzegają, to w chwili obecnej Polska znajduje się w podobnej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 30-tych XX wieku.

A przedstawiało się to wtedy następująco:

 1. hitlerowskie Niemcy dążyły ku wojnie (co było jasne już w 1934 roku, kiedy wystąpili z propozycją ataku na ZSRR) i proponowały Polsce sojusz,
 2. wykończone poprzednią wojną Francja i Anglia próbowały utrzymać pokój w Europie.

Polski rząd stał wówczas (w latach 1934 – 1938) przed wyborem. Czy wespół z Hitlerem iść na wojnę, czy wraz z Aliantami próbować go powstrzymać?

Parafrazując słowa Winstona Churchilla, Józef Beck miał do wyboru wojnę lub pokój, wybrał pokój, a wojnę mieliśmy i tak. Trudno jest jednak winić go za taką decyzję. Na tamtą chwilę (34’- 38’) wydawała się ona słuszna. Odpowiedzialność za państwo i życie jego obywateli nakazywała postępować w taki sposób, by nie wystawiać ich na zbędne ryzyko (a początkowo wydawało się, że można powstrzymać wybuch konfliktu).

Tymczasem sojusz z Hitlerem oznaczał:

 1. pewny wybuch wojny i wzięcie w nim udziału przez Polaków po stronie agresora,
 2. przetoczenie się przez terytorium Polski frontu przyszłej wojny z ZSRR,
 3. w przypadku porażki w konflikcie, okupację sowiecką (a już wiedziano, co to oznaczało zwłaszcza po tzw. Operacji polskiej NKWD),
 4. w przypadku zwycięstwa, a nawet jeszcze podczas wojny –  marginalizację znaczenia Polski, podporządkowanie jej Berlinowi, represje wobec Polaków pochodzenia żydowskiego oraz wobec Żydów mieszkających w II RP, a w konsekwencji:
 5. utrata suwerenności i niepodległości przez Polskę (prędzej, lub później).

Były to perspektywy, które musiały rodzić spore wątpliwości. Zwłaszcza w czasie, gdy istniały jeszcze szanse na to, by do wojny zwyczajnie nie dopuścić (a przynajmniej tak to wyglądało z perspektywy ówczesnych decydentów).

Współpracując z Francją i Wielką Brytanią polskie władze widziały:

 1. największe europejskie imperium morskie i prawdopodobnie  najsilniejszą i nowoczesną francuską armię lądową połączone wspólnymi interesami,
 2. szansę utworzenia Międzymorza w kształcie: Polska – Węgry – Rumunia (tutaj powinniśmy wziąć pod uwagę Czechosłowację, może nawet kosztem Węgrów),
 3. możliwość wsparcia aliantów przez Amerykanów (tak jak to było w I WŚ),
 4. możliwość politycznego okrążenia III Rzeszy i zablokowania jej zapędów wojennych,
 5. brak zagrożenia utratą suwerenności w sytuacji zachowania pokoju, a dodatkowo możliwość wzmocnienia państwa w sytuacji zbudowania Międzymorza,
 6. w przypadku wybuchu wojny, przewagę Aliantów.

Z perspektywy czasu wiemy już, że władze nie wzięły pod uwagę np. paktu Ribbentrop-Mołotow (czego należało się spodziewać), a także zostały zaskoczone słabością Francji i Wielkiej Brytanii.  Najważniejszym jednak brakiem w kalkulacjach było to, że wybuch światowego konfliktu zwyczajnie leżał w interesie USA (stąd, co najmniej bierne zachowanie w stosunku do amerykańskich podmiotów, które wspomagały finansowo i gospodarczo III Rzeszę). Oprócz tego, ZSRR szykowało się do marszu na zachód z przyczyn ideologicznych.  O ile intencje ZSRR były jeszcze łatwe do przewidzenia, to przez wybuchem wojny nikt nie spodziewał się, że Hitler wywoła ją dzięki amerykańskim dolarom.

Jednak jeszcze do końca 1937 roku Alianci dysponowali znacznymi atutami i przewagą w stosunku do Niemiec. To oni mogli dyktować warunki.

Oczywistym jest jednocześnie, że wybierając „pokój” polskie władze powinny mimo wszystko przygotować Polskę i Polaków na wojnę. Realizować stosowną politykę międzynarodową, budować sojusze blisko własnych granic i mobilizować siły zbrojne. Tego niestety nie zrobiono w sposób odpowiedni. Nawet wówczas, gdy okazało się, że wojna jest już nieuchronna.

Celem niniejszego wpisu nie jest jednak roztrząsanie historii, więc wspomnę tylko, że moim zdaniem władze II RP dokonały (na tamten czas i swoją wiedzę) właściwego wyboru (pokój). Zawiodły jednak, jeśli chodzi o realizację zamierzeń. Polski rząd powinien wesprzeć Czechosłowację i przekonać Aliantów, że w ich interesie jest stworzenie silnego bloku w centrum Europy (blokującego zarówno III Rzeszę jak i ZSRR). Bloku, w którego skład wchodziłaby Czechosłowacja. To 30 września 1938 roku w Monachium Alianci i Polacy przegrali pokój. Czesi ugięli się pod naciskiem Niemców, ponieważ Polacy i Węgrzy dążyli do zaspokojenia swoich roszczeń terytorialnych. Innymi słowy Czechosłowacja znalazła się osamotniona pośród stada wilków gotowych rzucić się na nią z każdej strony. Tymczasem ani Paryż, ani Londyn nie miały absolutnie żadnego przełożenia na tą sytuację, wobec czego – poddali Czechów. Dwa dni później Polska zajęła Zaolzie, a następnie wespół z Węgrami rozpoczęła Operację Łom. W efekcie zyskaliśmy skrawek terytorium, wspólną granicę z Węgrami, a straciliśmy potencjalnych sojuszników i bezpieczeństwo na południowej granicy (vide marcowa aneksja Czech, utworzenie podległej Niemcom Słowacji, sojusz Węgiersko – Niemiecki przekreślający planowany pakt Polsko – Węgierski). W marcu 1939 roku wybuch wojny stał się pewny, a Polska znalazła się w tragicznym położeniu geograficzno – politycznym. Hitler wystąpił do polskiego rządu z roszczeniami terytorialnymi, a 3 kwietnia rozkazał przygotowanie ataku na Polskę (Fall Weiss). 28 kwietnia 1939 roku III Rzesza wypowiedziała II RP pakt o nieagresji. Klamka zapadła.

Z perspektywy społeczeństwa, we wrześniu 1939 roku Polacy stanęli z bronią u nogi w obronie własnego państwa i w obliczu napaści ze strony sąsiadów. Nasi przodkowie mieli moralne prawo do prowadzenia wojny obronnej i zabijania napastników. Jak się później okazało, walczyli nie tylko z militarnym agresorami, ale i z przyszłymi mordercami, oprawcami oraz zbrodniarzami wojennymi. Miało to wpływ nie tylko w odniesieniu do ówcześnie żyjących, ale i wpłynęło na świadomość przyszłych pokoleń. Można oczywiście krytycznie oceniać politykę prowadzoną przez władze II RP. Jednak nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że jako społeczeństwo i jako indywidualne jednostki, możemy czuć dumę z tego, za co walczyli nasi pradziadowie. I nie mamy prawa krytykować ani tej walki, ani ich postawy. Bo bili się i umierali w słusznej sprawie. Był to ich wybór, robili to w swoim imieniu, na własną odpowiedzialność, ale i też w interesie przyszłych pokoleń.

I tej emocjonalny wątek nie jest bez znaczenia. O czym dalej.

 

Istota dylematu

Dziś, podobnie jak w latach 30-tych XX wieku, również nadchodzi przełomowy okres. Czas podejmowania decyzji, które zaważą o kolejnych dziesięcioleciach. Terytorium Polski odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Z pespektywy interesów naszego państwa, omawiane drogi przedstawiają się w sposób następujący:

 1. albo w najbliższym czasie podejmiemy walkę u boku USA, ponieważ “Polska albo zostanie regionalnym mocarstwem, albo nie będzie jej wcale”,
 2. albo nie unikając ryzyka, przyjmiemy zaproponowane układy, gwarantując sobie pokój na wiele lat, za cenę skazania kolejnych pokoleń na życie w coraz trudniejszych warunkach geopolitycznych.

 

Jeśli chodzi kwestie etyczno – moralne:

 1. wybieramy drogę wojny, stając po stronie agresora,
 2. decydujemy się na drogę pokojową, którą podążymy z naszymi konkurentami.

W tym miejscu należałoby się na chwilę zatrzymać. Bowiem ten drugi wybór, etyczno-moralny, wiążę się z konkretnymi zarzutami w stosunku do dokonującego decyzji:

 1. godzenie się na wojnę i udział w niej naraża całe polskie społeczeństwo (cywilów również) i jeśli wojna pójdzie niepomyślnie, w skrajnym przypadku może dojść do całkowitej zagłady narodu,
 2. nie podjęcie próby walki o interes narodowy, może sprawić, iż tego interesu w przyszłości nie będzie, ludzie wprawdzie przeżyją, ale w skrajnym przypadku kolejne pokolenia mogą nie znać polskich: języka, kultury czy historii.

Są to bardzo poważne zarzuty, które dzielą tą część polskiego społeczeństwa, która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Podział ten, jest poniekąd jedną z przyczyn wojny polsko-polskiej, a jeśli nie przyczyn, to jednym z narzędzi wykorzystywanych do dzielenia polskiego społeczeństwa.

 

Wracając bliżej geopolityki.

Poza dwiema w/w możliwościami istnieje również duże prawdopodobieństwo, że Polska podąży drogą pokoju, a wojna wybuchnie pomimo tego. Podobnie jak to było sto lat temu. Tylko tym razem, chyba wszyscy decydenci mają świadomość tego, że największa potęga świata do tej wojny otwarcie dąży. Trzeba tutaj nadmienić, że Stany Zjednoczone Ameryki są w tej chwili znacznie silniejsze w stosunku do reszty świata, niż było to w dwudziestoleciu międzywojennym.

Ostatnie wydarzenia związane z próbą zamachu na Skripala i zorganizowaną akcją wydalenia dyplomatów przez niemal cały świat zachodni, jasno wskazują, że USA nadal dyktuje warunki Europie. Jak inaczej tłumaczyć bowiem fakt, iż Paryż i Berlin zdecydowały się na udział w w/w inicjatywie, wbrew własnym interesom? Jak tłumaczyć to, że z jednej strony Niemcy za wszelką cenę chcą doprowadzić do budowy Nord Stream II, a z drugiej narażają się na dyplomatyczne retorsje ze strony Kremla?

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż takie maluczkie kraje jak m.in. Austria, potrafiły się przeciwstawić i zachowały rezerwę ogłaszając neutralność w opisywanej sytuacji. To jest doskonały przykład dla tych, którzy twierdzą, że jeśli małe Węgry mogą grać o swój interes, to Polska również ma taką możliwość. Niestety tak nie jest. Z tych samych względów, z których Pani Merkel nie mogła teraz odmówić Amerykanom. Jesteśmy zbyt wielcy (gospodarka) i zbyt ważni (położenie geogr.) by tolerować nasze „nieposłuszeństwo”. I tak USA z Wielką Brytanią zwyczajnie dopilnowały, by dyplomatów rosyjskich wydaliły wszystkie najważniejsze państwa Europy. Tak, by Moskwa otrzymała jasny i wyraźny sygnał.

 

Reasumując. Jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, omawiany w niniejszym tekście „wybór” jest tak na prawdę iluzoryczny. To nie od nas zależy, czy wojna wybuchnie czy też nie, choć z pewnością Polska odgrywa niezwykle istotną rolę w planach USA. Być może bez wsparcia naszego kraju, Amerykanie nie będą zdolni zrealizować własnych zamierzeń. Nie oznacza to jednak, że nie zmienią taktyki i nie będą próbowali osiągnąć swoich celów innymi ścieżkami.

Dlatego w interesie Polski oraz w obowiązku naszych władz jest przygotowanie się na najgorszy scenariusz. I nawet, jeśli polski rząd posiada w tej kwestii zdolność podejmowania decyzji i wybierze „pokój”, to nie może zaniechać działań zmierzających do przygotowania społeczeństwa i państwa na wypadek konfliktu zbrojnego.

Jaką postawę powinna przyjąć Polska i Polacy, jeśli nastąpi inwazja na Ukrainę?

 Zdając sobie sprawę z faktu, iż to USA podejmuje decyzje i to Amerykanie dążą do konfliktu, czy wobec tego powinniśmy ich wspierać, jeśli wojna wybuchnie w naszym regionie?

Wyobraźmy sobie dwa różne zakończenia w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 1. Rosjanie przegrywają.
 2. Rosjanie wygrywają.

Co się stanie, jeśli Polska zachowa neutralność i nie da się wplątać w konflikt? (Zastrzegam, że uważam to za bardzo mało prawdopodobne i to nie zależnie od tego, jaka partia będzie w Polsce u steru. Skoro Niemcy nie są w stanie oprzeć się amerykańskim naciskom, to my tym bardziej.)

Gdyby Kreml poniósł klęskę,

USA podyktowałoby Rosjanom swoje warunki. Ukraina odzyskałaby zapewne Krym i Donbas, a także otrzymałaby wsparcie w postaci sprzętu i technologii wojskowych (ponieważ Amerykanom potrzebny byłby silny sojusznik w regionie, a na Polskę nie mogliby już liczyć). Stany Zjednoczone natychmiast opuściłyby Europę i ogłosiły rzeczywisty pivot na Pacyfik. Ukraina natomiast zacieśniłaby współpracę z Niemcami, ponieważ Polska nie sprawdziłaby się jako sojusznik na trudne chwile. Ukraina z Donbasem, to Ukraina z ogromnym potencjałem produkcyjno surowcowym. Z wysoką populacją, doświadczoną w walkach i liczną armią, zapleczem przemysłowym, doskonałym położeniem geograficznym, z początkowym wsparciem USA, a także przy późniejszym partnerstwie z Niemcami, Ukraina byłaby dla Polski ogromnym konkurentem i zagrożeniem. Tymczasem znaczenie III RP mocno by spadło. Po porażce Kremla, w orbitę niemieckich wpływów wpadłaby zapewne również Białoruś. Drang nach Osten byłoby realizowane ponad polskimi głowami, a w dłuższej perspektywie zwyczajnie moglibyśmy się stać jednym z niemieckich landów. Lub doszłoby do kolejnych rozbiorów.

W sytuacji, gdyby Rosja wygrała starcie,

jej czołgi zatrzymałyby się pod Przemyślem. Na granicy z Polską. Nieistotne jest to, czy stałoby się to siłą rozpędu w czasie działań zbrojnych, czy też dopiero po podpisaniu kapitulacji przez Kijów. W ramach przebazowania jednostek. Biorąc pod uwagę Białoruś, cała nasza wschodnia granica znajdowałaby się pod presją. W przypadku utraty Ukrainy i powściągliwości Polski – Amerykanie byliby zmuszeni uznać całkowitą podległość Kijowa względem Moskwy. Możliwe, że nastąpiłaby Amerykańska ewakuacja z Europy. Zwłaszcza ze wschodnich, zagrożonych inwazja państw. Polska znalazłaby się w podobnej sytuacji do tej z marca 1939 roku, kiedy to III Rzesza anektowała Czechy i podporządkowała sobie Słowację.

Czy będzie nam wówczas lżej na sercach, gdy będziemy mieli świadomość tego, że Rosjanie zostali do takiego kroku zmuszeni przez Amerykanów? Że to Amerykanie doprowadzili do ponownego wybuchu konfliktu? Że to w ramach doktryny defensywnej, Rosjanie byli zmuszeni działać agresywnie?

Jak to moralne usprawiedliwienie własnej bezczynności będzie wpływało na sytuację, w której uzbrojona po zęby Armia Rosyjska stanie u naszych granic (wespół z wojskiem białoruskim), a Waszyngton dokona ponownego resetu stosunków pozostawiając nas samych na pastwę sąsiadów?

 

Oczywiście, należy rozpatrzyć również scenariusze, w których weźmiemy udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie. I tak:

W przypadku porażki Rosji

usiądziemy przy stole zwycięzców, jako Ci, którzy oprócz samych obrońców wzięli na siebie największy wysiłek wojenny (bo zapewne tak się stanie). Co bardzo istotne, Amerykanom nie będzie już tak zależeć na silnej Ukrainie (ponieważ postawią na Międzymorze budowane wokół Polski). Oznacza to, że po układzie pokojowym Ukraina wcale nie musi wrócić do granic sprzed 2014 roku. Innymi słowy z konfliktu z pewnością wyjdzie słabsza i będzie bardziej skłonna orientować się na Warszawę (wciąż wspomaganą politycznie przez Waszyngton). Innymi słowy, nawet jeśli nasi politycy się nie wykażą przy negocjacjach, to i tak Polska ten pokój wygra.

Porażka Ukrainy

przy wsparciu ze strony Polski, Rumunii oraz USA (i zapewne Wlk. Brytanii) jest bardzo mało prawdopodobna. „Zielone ludziki” zapewne szybko ruszą w kierunku Dniepru jednak z Przemyśla do Kijowa nie jest wcale tak daleko. Podczas gdy Ukraińcy przyjmą na siebie pierwsze uderzenie i będą opóźniać pochód Rosjan, lądowe siły NATO (Polacy i Rumunii) wkroczą na zachodnią Ukrainę w celu „ochrony ludności cywilnej” przed „separatystami”. Wątpię by Rosjanie próbowali przebijać się przez ten kordon sanitarny. Raczej nastąpi wyścig o Kijów i przegrany będzie dyktować warunki. Może okazać się, że do starć między NATO, a „separatystami” wcale nie dojdzie. Jeśli Rosjanie wkroczą do Kijowa jako pierwsi, zapewne rozpoczną się rozmowy pokojowe. Z pewnością USA nie odpuści terenu, który już zostanie zajęty przez Polaków i Rumunów. Tym samym, prawdopodobnie dojdzie do aneksji wschodniej części Ukrainy przez Rosję, jednak państwo ze stolicą w Kijowie przetrwa. Politycznie pozostanie wówczas „neutralne”. Z Polskiej perspektywy taki scenariusz nie byłby najgorszy. Południowo wschodnia granica wciąż byłaby bezpieczna, a słaba Ukraina nie byłaby dla nas ani zagrożeniem, ani konkurencją.

Podsumowując.

Bierność państwa polskiego w obliczu inwazji na Ukrainę może okazać się fatalna w skutkach jeśli chodzi o sytuację geopolityczną.

Z drugiej strony, wysłanie polskich żołnierzy na wojnę z pewnością przyniesie straty ludzkie. Będzie się to również wiązało z ryzykiem dla całego społeczeństwa (choć wątpię, by Rosja i USA zaryzykowały otwarte i oficjalne starcie, raczej będzie ono odmianą ograniczonej wojny hybrydowej, a jednostki będą występować pod różnymi dziwnymi flagami – w końcu żadna ze stron nie chce zostać zmuszona do wywołania wojny nuklearnej).

Można różnie oceniać politykę zagraniczną prowadzoną przez USA. Można mieć świadomość tego, że Amerykanie posługują się Polską niczym narzędziem do realizacji własnych celów. Nie zmienia to jednak faktu, że najgorszy scenariusz uwzględniający udział Polaków w konflikcie na Ukrainie, może okazać się korzystniejszy geopolitycznie, niż najlepszy wariant wydarzeń, w których Polska nie weźmie udziału w w/w wojnie.

Czemu nie wspomniałem dotąd o zagrożeniu wojną nuklearną? Ponieważ nie sądzę, by wywołała ją którakolwiek ze stron NATO – Rosja. W Syrii Turcy zestrzelili Rosjanom samolot, a Amerykanie niedawno zbombardowali cały rosyjski oddział (“najemników”) zabijając kilkuset ludzi. Pomimo tego Trump i Putin zamiast przycisku odpalającego rakiety, wolą wciskać ten od “szybkiego wybierania” w telefonie. Użycie broni atomowej będzie oznaczać zagładę i śmierć nie tylko dla cywilów, ale i samych rządzących. Z pewnością będą o tym pamiętać.

Jeśli chodzi natomiast o sprawy związane z etyką.

Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, iż jeśli nasi żołnierze wezmą udział w działaniach zbrojnych na terenie Ukrainy, to nie powinni mieć wątpliwości, że walczą w słusznej sprawie. Bowiem nieistotne będzie to, czy wyjadą na wojnę na rozkaz Waszyngtonu czy też Warszawy. Za najważniejszy aspekt sprawy uważam ten, iż ostatecznie będą oni bronili nie tylko naszego interesu narodowego, ale również Polski i Polaków. Nas wszystkich. Nie możemy bowiem uchylać się od obowiązku walki twierdząc, że jest ona wywołana ze złych pobudek (interesy USA), w sytuacji, gdy skutek wojny będzie dotyczył Polski i Polaków. A tak właśnie będzie. III Rzeczpospolita znajduje się w takim położeniu geograficznym, iż każdy konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla naszego państwa. Sytuacja natomiast wygląda tak, że na Ukrainie toczy się wojna. W przypadku inwazji Rosji, nie możemy dopuścić, by rosyjska armia zatrzymała się dopiero pod Przemyślem. Na polskich granicach. Niestety, pomimo tego, że decyzje podejmowane są przez Amerykanów, to skutki tych decyzji będą dotykać bezpośrednio Polski i Polaków. Znajdujemy się w sytuacji, w której brak reakcji może oznaczać dobrowolne samobójstwo.

Czy Polacy mają moralny obowiązek poświęcania swoich interesów państwowych i narodowych w imię pokoju na świecie? Zwłaszcza w sytuacji, gdy znacznie silniejsi uchylają się od tego obowiązku, a najpotężniejsze mocarstwo świata dąży do wojny?

Są to ważne pytania, ale dla większość z nas, raczej teoretyczne.

Znacznie ważniejszą kwestią dla obywateli jest to, czy powinni narażać bezpieczeństwo i życie swoje i  bliskich w imię walki o tzw. interes narodowy. Jedni będą gotowi oddać za to życie, inni stwierdzą, że właśnie życie jest tym interesem. Każdy będzie posługiwał się tutaj swoją definicją patriotyzmu (w zależności od przekonań, cenionych wartości czy wiary). I każdy ma do tego prawo. Kluczem do zbudowania jedności społeczeństwa, o co powinniśmy się starać, jest zrozumienie tego.

 

Eksperyment

Wprawdzie ciężar podjęcia tej trudnej decyzji (wojna czy pokój) nie spoczywa na nas. Obywatelach. Na mnie. Na Tobie. Pomimo to proponuję przeprowadzić pewien eksperyment intelektualny. Jeśli jesteś jego ciekaw, to czytaj teraz wolno i uważnie. Zadaj sobie następujące pytanie:

 

„Czy wybieram wojnę u boku agresora, czy też pokój u boku konkurentów?”

 

Zaryzykujesz, czy wybierzesz życie? Zawalczysz, czy wybierzesz bezpieczeństwo kosztem wolności? Poszukaj odpowiedzi. Sam w duchu.

Poczuj, przed jakimi dylematami stali nasi przodkowie i przed jakim dylematem stoisz Ty sam. Jak trudna do podjęcia jest ta decyzja i jak jej ciężar może przygnieść w przypadku wybrania niewłaściwej drogi. Idziesz na wojnę? Ryzykujesz życiem? Czy wybierasz pokój. Z nadzieją, że wszystko będzie dobrze.

Musisz sam dla siebie, dokonać wyboru, a następnie…. Wyobrazić sobie, że był on błędny. I z tym ciężarem odpowiedzialności stań w myślach przed swoim prawnukiem. Przeproś go. I wytłumacz się. Potrafisz?

 

Dlaczego

Każdy wybór jest i dobry i zły. Każdy wybór jest niezwykle trudny, a każda osoba ma prawo do postrzegania tego problemu w inny sposób. Zrozum to. Przełam własne schematy myślowe i uszanuj odmienną decyzję pozostałych. Po co? By nie toczyć kolejnej wojny polsko – polskiej o to, kto jest większym patriotą. Kto ma rację, kto bardziej dba o interes narodowy. Kto jest mądrzejszy, a kto daje się wysługiwać obcym interesom.

Bo przecież nie o to tutaj chodzi. Władze i stronnictwa polityczne możemy oceniać różnie. Krytykować tych, lub innych. Niewiele to jednak zmieni. Współcześnie nie ważne jest to, która partia sprawuje władzę. Decyzje, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, zapadną podobne w każdym jednym wariancie.

Ale my, jako społeczeństwo, powinniśmy szanować się wzajemnie i podchodzić z szacunkiem do wyborów, jakie podejmuje każdy z nas. Czy będzie to „pokój” czy „wojna”, ta czy inna partia, czerń czy biel, każdy z nas podejmuje tą decyzję z myślą o Polsce i Polakach. Każda z tych opcji może okazać się słuszna, ale i może prowadzić do całkowitej klęski. Być może o tym, jak to się wszystko zakończy zadecyduje zwykłe szczęście? Ktoś wówczas może powiedzieć – miałem rację. Ale czy to jest wynik jego mądrości, czy zwykłego zrządzenia losu? Czy uprawnia go to, do negatywnej oceny tych, którzy sądzili inaczej? Przecież o „racji” zadecydował zwykły los. Rzut monetą. Nic więcej.

Roman Dmowski i Józef Piłsudski byli ludźmi o kompletnie różnych poglądach, którzy obrali dwie odmienne drogi prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Podejmowali decyzje, które były niezmiernie istotne dla naszego kraju. Czasem z różnym skutkiem. Jednak obaj się wzajemnie szanowali (co nie oznacza, akceptacji). I nie wchodzili sobie w drogę. Nie prowadzili prywatnej wojny między sobą. Tylko tyle, i aż tyle. To wystarczyło, by Roman Dmowski zwyciężył Polakom pokój w traktacie wersalskim. To wystarczyło, by Józef Piłsudski wytyczył granice II Rzeczpospolitej.

Jeśli chodzi o państwo, to nie my podejmujemy decyzje. Ale my jako społeczeństwo będziemy wspólnie ponosić ich skutki. Razem. Bo interes narodowy, to nasz interes.

Nie dajmy się dzielić pod wpływem emocji. Spierajmy się na argumenty, dyskutujmy, ale nie prowadźmy wojny przeciw sobie.  Niech polityczne spory, nienawiść i walka nie przenoszą się na ulice i do naszych domów. Gdy politycy będą chcieli się pozabijać, nie pozwólmy, by robili to naszymi rękami. Bo tu w domach, umysłach i na ulicach to my podejmujemy decyzję. Wojna? Czy pokój? Spór czy zgoda? Należy wówczas pamiętać, że w tym przypadku opcja “wojna” nie przyniesie absolutnie żadnych korzyści.

Trzeba spojrzeć w przyszłość. Jeśli przyjdzie budować wspólnotę, czy to europejską czy to międzymorską, co powinniśmy zaproponować innym narodom? Zaciekłe spory i zamknięte umysły pogrążone w walce i nienawiści? Czy mądry, jednolity naród, dumny ze swojej historii, kultury i wartości? By decydować o sile wspólnoty, w pierwszej kolejności należy zadbać o jedność narodu. Bądźmy magnesem, a nie opiłkami żelaza, które bezwolnie ulegają przyciąganiu. Tylko tak będziemy mogli stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Niezależnie od scenariusza.

 

 

Krzysztof Wojczal

geopolityka, polityka, gospodarka, prawo, podatki – blog

 

P.S.

Zależy mi tym, by przesłanie niniejszego wpisu zostało odebrane jako szczerze i uczciwie przedstawione. Zdając sobie sprawę z tego jak trudno jest myśleć całkowicie apolitycznie (zarówno dla mnie autora w czasie pisania, jak i dla czytelnika ), czuję, że lepiej dla wpisu będzie jeśli postawię sprawę jasno:

 • trzykrotnie głosowałem w wyborach parlamentarnych na PO (pierwszy raz przegrali, dwukrotnie wygrali, bardzo podobała mi się ich pierwsza kadencja w której nie zrobili praktycznie nic –  wychodziłem z założenia, że im mniej politycy robią tym lepiej dla nas – jak się okazało po drugiej bardzo pracowitej kadencji, miałem rację),
 • ani razu nie byłem wyborcą PiS-u, ani jego przedstawicieli,
 • jak dotąd żaden z wybranych przeze mnie kandydatów nie został prezydentem,
 • w chwili obecnej nie jestem wyborcą żadnej z tych partii, jakie dostały się do sejmu.

Tyle jeśli chodzi o szuflady.

Wartościowe? Pomóż rozwijać bloga
Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
YOUTUBE
YOUTUBE

85 komentarzy

 1. @KrzysztofWojczal
  Dobry artykuł. Mógłby pan zaryzykować i przedstawić ramy czasowe prognozowanych zdarzeń? Jaka jest procentowa szansa, że konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą wybuchnie w ciągu następnych 4 lat?
  @Andrewin
  Jeżeli chodzi o państwa, religie i ideologie, to zgadzam się w 100%. Szkoda, że tak mało osób patrzy na świat w ten sposób. Uważam, że to nie moja wojna. Moja wojna toczy się codziennie gdy wstaję z łóżka i walczę o byt. Nie mam najmniejszego zamiaru narażać życia za jakieś abstrakcyjny twór zwany Polską. Dzisiaj nie żyjemy w plemionach, gdzie trzeba walczyć z najeźdźcą, bo inaczej czeka nas śmierć. Dzisiaj wystarczy nauczyć się dwóch międzynarodowych języków, jakiegoś fachu i zawsze gdzieś na ziemi znajdziemy spokojne miejsce do komfortowego życia. Jak ktoś chce ginąć za cudze interesy w imię czegoś abstrakcyjnego to moim zdaniem ma wyprany mózg i niech sobie ginie.

  1. Myślę, że za 4 lata, to możemy być już po tym starciu. W tej chwili mamy długotrwały konflikt hybrydowy, ale jeśli kości zostaną rzucone, to wydarzenia potoczą się błyskawicznie.
   pozdrawiam
   KW

 2. Genialny film o prawdziwej stronie polskiej demografii. Niech to rozstrzygnie raz na zawsze tą zbędną dyskusję. Najpierw zajmijmy się dzietnością i rodziną na własnym podwórku. Mamy plecy w tak banalnych sprawach a co tu dopiero mówić o wojnie. Praca organiczna i konsekwencja nic więcej.

  https://www.youtube.com/watch?v=SXQi6pBB3Fs

  1. To dość zdroworozsądkowe podejście, ale dostrzegam pewien problem. Nawet jeśli będziemy udawać, że nie dostrzegamy kwestii związanych ze sprawami międzynarodowymi, to te kwestie i tak będą wpływać na nasze państwo i społeczeństwo. Gdybyśmy byli na miejscu np. Portugalii, to rzeczywiście moglibyśmy zupełnie nie przejmować się tym, co się dzieje. Ale Polska leży między Bałtykiem, a Karpatami. Berlinem, a Moskwą. Jeśli polska polityka międzynarodowa sprowadzałaby się tylko do zwiększania dzietności, to mogłoby się skończyć już dawno całkowitą rzezią. Zabić łatwiej, niż spłodzić, urodzić i wychować… A pamiętajmy, że spośród największych rzeźników ludzkości, Warszawa nie gościła tylko Mao Zedonga.

   1. Więc pora dobrze zdecydować wybrać odpowiednie sojusze zacząć je tworzyć od nowa a tą chołotę u władzy pogonić. Ja bym się dogadał z niemcami i rosjanami za wspólną walkę i braterstwo broni i męstwa choć po przeciwnych stronach to łączy nas historia i krew nawzajem przelana. Nikt nie będzie musiał ginąć za doktrynę Brzezińskiego. Europa powinna być solidarna w nadchodzącym konflikcie światowym. Europa dziś przypomina mi malutką Grecję podzieloną przed samym najazdem persów. Zjednoczyli się i odparli potwora. Dziś ten potwór przekupuje nas za drukowane bezwartościowe dolary abyśmy się mieli bić na 2 fronty jak niemcy w IIWŚ. Nikt na świecie nie wygrał jeszcze bijąc się w taki sposób. A polacy są na to szykowani. Tego chcemy? Aby wybrać z kim trzymamy lepiej się zastanowić kto nam bardziej zagraża prowadząc swoją dzisiejszą politykę. Dziś USA otwarcie dąży do wojny, w Korei się nie dało więc oczy patrzą na Europę. A aglosasom serdecznie dziękuje za zdradę sojuszu w 2 wojnie. Polacy powinni wyciągać wnioski i swój rozum mieć. Że przyjaciół to się szuka blisko a wrogów daleko. A dziś jest jak jest. Pamiętajmy, że USA najpierw udzielało pożyczki niemcom rozwijało ich przemysł, potem wychodowali przemysłowy związek radziecki. A na koniec skierowało oba golemy na siebie. Tak walczą amerykanie. Cienkimi nitkami sterują zdalnie marionetkami. My dziś taką jesteśmy. Nie zgadzam się z takim obrotem sytuacji.

    https://www.youtube.com/watch?v=xG1LPmZpiT0

 3. Panie Krzysztofie, drodzy czytelnicy,
  z przyjemnością przeczytałem Pana i osób komentujących zdania. Dodam kilka uwag i od siebie.
  Ciekawi mnie, czy podzielają Państwo moje obserwacje:
  1. Opcja amerykańska – opisana jako szansa na profity w przypadku zwycięstwa nad Rosją (choć słusznie zarysowany jest scenariusz zagłady naszego kraju i obywateli). Proszę zauważyć, że niestety aktywny nasz udział w grze amerykańskiej wpycha nas w wojnę i to z krajem o niszczycielskiej sile destrukcji. Rozum odzywa się od razu – z jakimi atutami przystępujemy do walki (bo słowa już niewiele będą znaczyć). Zostaniemy rozjechani jak owady na asfalcie gdy przyjadę rosyjskie bataliony pancerne i zmechanizowane, po wcześniejszym ataku rakietowym. Sorry, ale będę brutalny w opinii – mrówka zostanie zdeptana przez słonia. Co więcej USA nie będą miały interesu walczyć o nasze granice, odbudowę, bo ich interes strategiczny rozgrywany będzie na Pacyfiku. Czy nie widzą Państwo, że USA wycofują się powoli ale sukcesywnie z Europy do Azji?
  Podsumowując: marzenia o pokonaniu Rosji w wojnie na terenie Ukrainy – marzenie ściętej głowy. Inne rozważania byłyby możliwe w sytuacji, gdyby Rosja była po konflikcie z Chinami (mocno osłabiona, wykrwawiona i niezdolna do rozjechania całej Europy) – ale takiej sytuacji obecnie na szachownicy nie mamy zatem scenariusz opisany przez p. Krzysztofa prowadzi obecnie do katastrofy.
  2. Opcja nazwana niemiecką – opisana z konkluzją, że idziemy na pasku Niemiec. Autor pomija (celowo?) organizację jaką jest UE. Przepraszam p. Krzysztofie, ale dzięki aspiracjom do tego grona przez wiele lat rozwijaliśmy nasz kraj. Od 2004 roku wreszcie poza szarą strefą (vide Ukraina, Białoruś, Serbia, Bośnia). Mamy pierwszy raz od wielu lat możliwość korzystania gospodarczo, politycznie, społecznie z integracji, którą pokojowo przeprowadziły narody w tej części świata. UE jest potęgą gospodarczą i poszczególne kraje korzystają z tego. Dlaczego tak usilnie stawiacie tezę o niemieckiej dominacji (wręcz o tym, że Unia robi co Niemcy karzą). Sorry, ale bez UE nie dostalibyśmy zastrzyku wielu miliardów euro ( a może ktoś zaprzeczy?). Sami takich pieniędzy na projekty chociażby infrastrukturalne nie potrafilibyśmy zebrać (nie potrafimy nawet elektrowni atomowej sami zbudować/sfinansować). konkludując, należy korzystać z owoców UE, zwiększać swoją integrację z innymi krajami bardziej od nas zaawansowanymi i przemieniać oblicze tej ziemi. Grać z wszelką determinacją, by jak najwięcej korzyści osiągnąć na współpracy z UE. Podsumowując: to co p. Krzysztof ocenia jako zagrożenie widzę jako szansę (bipolarny układ Niemcy-ZSRR jest nieaktualny, tak długo jak RFN zakotwiczone są w UE). Co innego będziemy rozważać, gdy UE rozpadnie się i powrócimy do polityk narodowych, ale tej sytuacji obecnie nie mamy na szachownicy.

  Na koniec niestety mniej optymizmu: obawiam się, że nasi politycy uwikłają nas w wojnę, która wielkimi krokami zbliża się. Stawiam na ten rok jako przełomowy. Rosja będzie do niej gotowa – ruch z embargiem na owoce i warzywa (konieczność zbudowania samowystarczalności żywnościowej) jest kalką rozwiązania z 1811 roku przed wielką wojną z Napoleonem (oczyszczeniem z dóbr, srebra, dodatkowych podatków na terenie Litwy). Jednym ruchem Rosja stanie znów na naszych granicach (zniknie niepodległa Ukraina, Białoruś formalnie przystąpi do nowego imperium).
  I teraz zapytam: jak na ten ruch na szachownicy odpowiemy?
  Chce Pan p. Krzysztofie lub któryś z czytelników bloga zgrać w taką wirtualną partię szachów?

 4. I jeszcze jedna uwaga (historia niczego jeszcze nikogo nie nauczyła). Najważniejsza nauka z historii – jeszcze nikt nie przegrał na rozwijania pozytywnych relacji ze swoimi sąsiadami. Ciągłe rozpamiętywanie historii nie daje rozwoju, postępu – to tylko czekanie na potwierdzenie, że zły kolega/sąsiad nas znowu pobił. Zadajmy sobie lepiej pytanie: co chcemy osiągnąć za 5, 10 lat. Co możemy razem z sąsiednimi krajami zbudować (np. połączenia energetyczne, wspólny rynek gazu, ropy), by konkurować produktami z Chinami, Indiami, USA.
  Po wizycie 10 lat temu w Chinach wiem, że Europejczycy mają tak wiele wspólnego ze sobą. Tam, wszystko jest inne od naszego postrzegania świata. Łączy nas w Europie wspólne dziedzictwo kulturowe. Różnice między narodami na naszym kontynencie są niewielkie, gdy odnieść to do Chin, Indii. Mam nadzieję, że wszyscy to kiedyś zrozumiemy.

  1. Panie Krzysztofie S.
   Niestety powiela Pan w poście mainstreamowe kłamstwa , jakoby to Polska skorzystała z uczestnictwa w UE. Prosze popatrzeć na twarde dane. Ile pieniędzy pozyskała Polska z funduszy unijnych a ile państwa unijne wyprowadziły w tym samym czasie z Polski pod różną postacią. Ale to już w ciszy.
   Wejściem do UE Polska zaprzedała swoją suwerenność. Nie wolno nam nawet stanowić własnego prawa.
   Straciliśmy cały nasz przemysł. Staliśmy się neokolonialnym podwykonawcą Niemców i innych krajów UE.

   W odniesieniu dlaczego postrzegamy UE przez pryzmat Niemiec.
   Prosze spojrzeć na target2 to sie pan dowie. Tylko 2 kraje w pełni korzystają z UE to Niemcy i Holandia.
   Inni bądź sa na zero, bądź są w drodze do upadku.

   Zastanawiał się Pan dlaczego i po co te fundusze unijne ? Jak to się dzieje, że Niemcy tacy dobrzy i nam autostrady fundują ? Nie widzi Pan tu żadnego podstępu ?
   Nawet niemieccy politycy przyznali, że obcięcie środków unijnych dla Polski jest złe dla Niemiec, bo stracą swoje korzyści.

   Sojusz z Niemcami, czyli ostatnie 27 lat. Wyszedł nam bokiem. Staliśmy się niewolnikami na wieki.
   Nie ma teraz innej szansy zrzucenia kajdan niż walka. Wolno niewolnika się nie puszcza.
   Oczywiście mozna tez dalej żyć w niewoli jak do tej pory.
   Dlatego wybór wciąż jest. Między deszczem a rynną

 5. Medicus Hell-veticus ty to masz głowę… chyba Cię przeczytali i posłuchali. Ciekawe czy to nie plota jakaś niegługo się przekonamy do wakacji jest jeszcze czas. Jeśli to wejdzie w życie to nagle pojawi się w kraju z 10 mln polaków nie potrafiących gadać po polsku.
  https://www.youtube.com/watch?v=fj966TkbDD8

  Na moje oko bardzo to zmienia postać rzeczy jeśli to się okaże rzeczywiście prawdą, czeka nas wojna domowa. Podobna jak ta na Ukrainie. Dawniej Rosja wykorzystywała Ukraińców do osłabiania KON i zadanie zostaje wydane ponownie na naszych oczach. O ironio w pierwszej chwili wyratuje nas z kataklizmu w ZUSie a w dłuższej zamęczy.

  Naprawdę przyjdzie nam zrobić pospolite ruszenie. Specjaliści od wojny jak sobie z tym mielibyśmy poradzić? Obrona terytorialna da radę? Ponoć przez granicę hałubice przemycają z Ukrainy do Polski jak mawiał Michalkiewicz już rok temu.

  1. Raczej nie straszyłbym wojną domową (polsko-ukraińską). Jak już, to sami sobie zgotujemy ten los. Ukraińcy, jak słusznie autor filmu zauważył, są z reguły w dużo gorszej sytuacji materialnej niż Polacy. Część przyjedzie tu do pracy, część paszporty potraktuje jako przepustki na zachód Unii.
   Ci co tu się osiedlą będą się asymilować i to dużo szybciej niż Polacy w Wlk. Brytanii. No chyba, że w Polsce wygra duch szowinistyczny, a wówczas akcja rodzi reakcje. Im bardziej mniejszość ukraińska będzie atakowana, tym trudniej będzie się asymilować i tym większy będzie z nią problem. To czy następne pokolenie Ukraińców (którzy osiedlą się w PL) będzie rozmawiać w języku polskim i będzie czuć się Polakami zależy tak na prawdę od nas. Mamy w historii przykłady warte naśladowania (postępowanie względem Litwinów, którzy całkowicie się spolonizowali), jak i te, z których powinniśmy wyciągnąć wnioski (postępowanie względem Kozaków).

   Dodam, że w tym drugim przypadku, nierówności i gorsze traktowanie mieszkańców Rusi było jedną z przyczyn upadku Rzeczpospolitej.

   Druga kwestia. Niektórzy postrzegają masowy wyjazd Polaków za granicę, jako “zło”. Skoro dla Polski to jest czynnik niekorzystny, to znaczy, że np. dla Wlk. Brytanii czy Niemiec jest on korzystny (przyjmują osoby pracowite, łatwo wpasowujące się do społeczeństwa, uzupełniają lukę demograficzną, pozyskują jednostki aktywne, a często i ich “know how”).

   I tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, tylko to my występujemy w roli państw zachodu. Polacy wyjechali (takie są smutne realia). Czeka nas katastrofa demograficzna za ok. 30 lat (jak pokolenie z wyżu wejdzie w wiek emerytalny). Ściągnięcie tutaj Ukraińców może nie jest najlepszym rozwiązaniem problemu (lepiej byłoby stworzyć warunki w PL, które odwrócą trend demograficzny i ściągną polskich emigrantów z powrotem do kraju), ale jakimś jest na pewno.

   Z pewnością trzeba uczyć się na błędach “zachodu”. I przyjezdnych traktować z jednej strony na równych zasadach, z drugiej strony, jak imigrant coś przeskrobie – cisza medialna, ale i bardzo surowa kara. Z jednej strony nie będzie to rodzić antypatii, z drugiej strony plotki o surowych karach szybko się rozejdą, co będzie wystarczającym straszakiem.

   Jeśli państwo będzie spełniać swoją funkcję – skorzystamy na tym. Jeśli nie, a Ukraińcy będą traktowani nie jak Polacy, ale znacznie lepiej (vide “uchodźcy” za granicą i strach przed karaniem bandytów o innym wyznaniu, czy kolorze skóry), to wówczas będziemy mieli rzeczywiście problem.

   Ale to wszystko zależy od nas (społeczeństwa) i naszego państwa.

   Nie demonizujmy 🙂
   pozdrawiam
   KW

   1. Nie demonizuje, sam osobiście znałem wielu i pracowałem razem ramie w ramie po budowach i nawet dziś w zakładzie i zawsze dobrze żyłem z tymi ludźmi. Gorzej natomiast było z ich traktowaniem przez polskie pospólstwo najniższych klas robotniczych. Wyzyskiwani, oszukiwani są każdego dnia. Pracują bez umów za obietnicę załatwienia obywatelstwa po 10 latach pracy za 1/3 stawki polaka. Jestem też wielkim zwolennikiem dialogu i pokojowego współistnienia. I jedyny i słuszny dla nas sposób pozyskania Ukrainy jest tylko pokojowy. Tutaj bardzo się zgadzamy. Na Ukrainie dziś robi się wiele aby wysadzić w powietrze dobre zdanie o polakach. Jeśli będziemy w stanie przestać się zachowywać z wyższością nad ukraińcami to z pewnością się porozumiemy.

    Ps. Krzysztofie a co sądzisz o Kowalu? Mam już trochę swojego zdania o nim ale jestem Ciekaw Twojego.

    1. Moje zdanie jest takie, że powinniśmy robić co nam odpowiada i co jest korzystne dla nas. Absolutne zero wsparcia dla państwa i władz ukraińskich, bez ich wyraźnej prośby. Póki co jest jak jest. Ale przyjdzie taki czas, kiedy będą musieli zwrócić się o pomoc. I wówczas należy postawić warunki. Twarde. I się dogadać 🙂

     Bez Polski, Ukraina może nie oprzeć się ewentualnej inwazji. Bez Polski, Ukraina nie ma co myśleć o współpracy, a nawet wstąpieniu do UE. Jesteśmy jej jedynym oknem na zachód. A ona już ten kierunek obrała (albo obrano go za nią). Jeśli będziemy mieli dostatecznie niezależny rząd od Berlina, wówczas ukraińskie oderwanie od Rosji musi przebiegać przez Warszawę.
     Takie warunki stawia geografia. Oni przed tym nie uciekną, tak jak my nie uciekniemy przez wyzwaniami własnego położenia.
     pozdrawiam
     KW 🙂

     1. Czy nie lepiej szukać wspólnej płaszczyzny, która oba kraje moze popychać do przodu (np. współpraca energetyczna, przemysł zbrojeniowy, przetwórczy) aniżeli stawiać twarde warunki. Lepszym rozwiązaniem jest współpraca win-win niż win-lose. Jako sąsiedzi nie znikniemy. Szukajmy współpracy niż wygrywania sytuacji przeciw drugiemu. To bardziej opłacalne.

     2. Oczywiście, że tak. Pytanie, czy ktokolwiek nam takie warunki (win-win) proponuje?

   1. Odnosiłem mój komentarz do Ukrainy. To Ukraińcom powinniśmy zaproponować współpracę – w imię przyszłości, lepszej przyszłości obu krajów i ich mieszkańców.

    1. Na dzień dzisiejszy władze Ukraińskie gardzą Polską… Uważają się za większych, silniejszych i czują wsparcie bezpośrednio ze strony USA. Dziś nasza propozycja współpracy zostałaby obśmiana (w Kijowie panuje pogląd, że jak nam USA karze to i tak będziemy Ukraińcom nadskakiwali).

 6. Panie Krzysztofie, świetny artykuł, jak wszystkie, rewelacja. Chciałbym od siebie dodać, że wymianę “uprzejmości” pomiędzy usa a niemcami widać już od jakiegoś czasu. Dieselgate to chyba nie przypadek, v-ce vw chyba jeszcze nie wyszedł z więzienia w stanach, później oskarżenie chyba microsoft o praktyki monopolistyczne przez komisje europejską. Rozumiem, że w przypadku pojawienia się nowych, “niepodważalnych” dowodów na zamach w smoleńsku do wojny pozostaną dni albo godziny, pozdrawiam

 7. Trafna analiza Panie Krzysztofie.
  A teraz przyznaj się pan bez bicia. Czytałeś pan Arteuzę albo Atraktora na pewnym forum?

 8. Chciałbym jeszcze dodać od siebie zestawienie dochodów ze sprzedaży broni przykładowo Polski Ukrainy i Rosji. Może to trochę oczy otworzy jaka jest skala i zasadnicza różnica.

  Polska 3 mln USD sprzedaży
  Rosja 6148 mln USD sprzedaży. Co daje proporcję 1:2049 !!!!!! Gratuluję polotu z motyką na słońce.
  Ukraina 240 mln USD sprzedaży. Co daje proporcję 1:80 !!!! Super nawet do ukraińców nie mamy z czym startować w handlu bronią.

  Wydatki na zbrojenia za 2017 rok:
  Rosja 55327 mln USD
  Polska 9519 mln USD
  Ukraina 3354 mln USD

  Wnioski niech sam sobie doda.

 9. Skąd pomysł że “W przypadku porażki Rosji usiądziemy przy stole zwycięzców, jako Ci, którzy oprócz samych obrońców wzięli na siebie największy wysiłek wojenny (bo zapewne tak się stanie).” ?

  – Przecież jak sam piszesz -> “Warunki w negocjacjach stawiają nie ci, którzy zabili największą ilość wrogów, a Ci, którzy są w danym momencie najsilniejsi”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *