Czy Chiny mają cokolwiek do zaoferowania Polsce?

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej na nowo wybrzmiała dyskusja na temat tego ile Polska mogłaby zyskać na współpracy z Chinami. I ile straciła, nie podejmując tej współpracy trzy lata temu.

Dyskusja dra Jacka Bartosiaka z reprezentantem Klubu Jagiellońskiego – Adrianem Broną oraz analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich – Jakubem Jakóbowskim moderowaną przez Andrzeja Kohuta zainspirowała mnie do próby odpowiedzi na pytanie, czego Polska oczekiwałaby od strony chińskiej by opłacało się jej wpuścić wpływy Państwa Środka nad Wisłę?

Ponieważ wbrew obiegowej opinii wydaje się, że Chińczycy niewiele mogą Polakom zaoferować. Po pierwsze dlatego, że nie chcą lub nie mogą. Po drugie polski rynek nie wykorzystałby szans stworzonych przez umowy polityczne zawarte na pułapie międzyrządowym. Bądź to z braku potencjału lub też z braku chęci.

 

Gospodarcze relacje polsko-chińskie

Powołując się na dane z bardzo ciekawego  raportu Adriana Brony warto zaznaczyć,  że – od czasu podpisania w 2011 deklaracji polsko-chińskiej o strategicznym partnerstwie  – wymiana handlowa między krajami wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie. W 2011 roku polski eksport do Chin stanowił zaledwie 1% całego krajowego eksportu. Do 2019 roku poziom ten wzrósł do zaledwie do 1,1%. Znacznie bardziej zyskali na tym Chińczycy ponieważ import z Państwa Środka stanowił w 2011 roku 8,7% całego polskiego importu, natomiast w 2019 roku było to już 12,3%. W liczbach bezwzględnych nasz ujemny bilans handlowy wciąż się powiększał i zeszłym roku wyniósł blisko 30 miliardów dolarów. Tak więc pod względem czysto biznesowym, Polska nie zyskała wiele mimo przystąpienia do:

 1. formatu 17+1 w 2012 roku (wówczas to był 16+1),
 2. Inicjatywy Pasa i Szlaku w 2015 roku,
 3. Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) w 2016 roku.

 

Mało tego, autor wyżej linkowanego raportu wskazał, że niespecjalnie na współpracy zyskali polscy rolnicy. Mimo znacznego proporcjonalnego wzrostu eksportu polskich produktów spożywczych w latach 2011-2019 (z 35 do 211 milionów dolarów) eksport ten stanowi i tak zaledwie 0,7% łącznej wartości polskiego eksportu żywności. Wynika to z wielu czynników, ale tym chyba najistotniejszym jest odległość od chińskiego rynku. Transport morski trwa długo, a lądowy jest drogi i nieopłacalny w przypadku tanich towarów wymagających znacznej ilości miejsca w kontenerach.

Raport Adriana Brony wskazał ponadto na coś, co dla zainteresowanych było wiedzą oczywistą. Chińskie inwestycje nie polegają na budowaniu zakładów produkcyjnych, a na przejmowaniu już istniejących. Cele są proste. Przejmowanie zachodnich technologii i know-how oraz ekspansja na zewnętrznych rynkach. Wykupowanie ewentualnej konkurencji często kończy się także przenoszeniem produkcji do Chin i pozostawianiem szczątkowej struktury w kraju macierzystym. Państwa UE zaczęły się przed tym bronić poprzez wprowadzanie do umów sprzedaży zakładów regulacji wymuszających utrzymanie zatrudnienia a czasem nawet produkcji na dotychczasowym poziomie. Jednak zanim tak się stało, wiele np. greckich a nawet francuskich firm padło ofiarą rzeczywistej likwidacji, przeniesienia produkcji i przejęcia firm czy dobrze sprzedającego się loga.

Nie oznacza to jednak, że z Chińczykami nie da się zrobić dobrego biznesu. Niemniej, by doprowadzić do podpisania dobrej umowy należy zdawać sobie sprawę z tego, że partner z Pekinu wykorzysta wszystkie słabości tej umowy na naszą niekorzyść. I jeśli umowa będzie słaba – to wyciśnie nas jak cytrynę. Bez żadnych sentymentów związanych z tym, że Polska jest „bramą” do Europy na drodze Nowego Jedwabnego Szlaku (a konkretnie jednej z jego nitek i to tej przechodzącej również przez Rosję).

 

Polska nieodpowiedzialnym partnerem w oczach Chin? Doświadczenia z współpracy

Istnieje narracja zgodnie z którą, Chińczycy sparzyli się na inwestycjach w Polsce w 2011 roku, kiedy to mieli zbudować polską autostradę A2. Niektórzy z komentatorów nie mogli zrozumieć, jak polski rząd mógł pozwolić, by polscy przedsiębiorcy zawyżali ceny materiałów i maszyn, które chcieli nabyć lub wynająć wykonujący kontrakt Chińczycy. Miało to w oczach władz z Pekinu pokazać, że Polska nie jest krajem poważnym ponieważ nie potrafi zdyscyplinować swoich przedsiębiorców i sektora budowlanego. Nie sposób się z tą narracją jednak zgodzić.

W mojej ocenie polskie firmy zachowały się zupełnie racjonalnie broniąc własnego rynku. Chińczycy zaoferowali dumpingowe ceny w celu wygrania przetargu przy dużym niedoszacowaniu kosztów budowy. Chcieli wykonać zlecenie korzystając z własnej taniej siły roboczej oraz tanich materiałów dostępnych na miejscu. Sukces takiego przedsięwzięcia oznaczałby wyłamanie drzwi do polskiego rynku. W krótkim czasie chińscy wykonawcy przejęliby rynek przetargów publicznych i doprowadzili rodzime polskie firmy do bankructwa. Polskie firmy narzucając wysokie ceny materiałów i ewentualnego wykonawstwa dla Chińczyków zwyczajnie broniły się przed obcą ekspansją. Gdyby nie to efektywne działanie, być może dzisiaj nie mielibyśmy już rodzimych dużych firm budowlanych ani nawet technologii do budowy podstawowej infrastruktury. Zastanówmy się dlaczego polski sektor tak zdecydowanie odpowiedział na próbę akurat chińskiej ekspansji. Przecież na nasz rynek budowlany z powodzeniem weszły firmy z zachodu – zwłaszcza niemieckie. Fakt, że z każdego jednego euro dotacji unijnej udzielanej Polsce aż ok. 85% centów wraca do Niemiec wziął się m.in. z tego to niemieckie firmy wygrywały w Polsce przetargi publiczne. Więc czemu polski rynek nie walczył tak skutecznie i zaciekle również w tym przypadku?

Różnice między firmami z zachodu i wschodu są dość istotne. Niemiecki wykonawca wykonywał zlecenie głównie lub przede wszystkim polskimi wykonawcami. Ci korzystali z mniejszych polskich podwykonawców a wszyscy zaopatrywali się w polskich hurtowniach z materiałami. Materiałami w dużej części produkowanymi na miejscu. Każdy w tym łańcuchu dostaw mógł zarobić. Nawet te 15 centrów z każdego dotacyjnego euro dawało w miarę szybkie warunki rozwoju. Podobnie jak fakt, że polskie firmy pracując pod niemieckimi wykonawcami nabywały nowe kompetencje. Uczyły się budować skomplikowanych obiektów infrastrukturalnych, co z kolei dawało w przyszłości szansę na zdolność samodzielnego wygrania przetargu publicznego.

Chińczycy mieli zupełnie inny model biznesowy. Oparty na chciwości i eksploatowaniu klienta, jeśli ten pozwalał się eksploatować. Do cna. Chińczycy nie chcieli dzielić się technologiami, a infrastrukturę zamierzali budować w jak największym stopniu własnymi – tańszymi – pracownikami. Jednak to do czego nie mieli dostępu to surowce. Ściąganie maszyn, piasku, cementu i innych surowców z Chin nie wchodziło w grę. Byłoby to zbyt drogie i czasochłonne. I dzięki tej zależności polski rynek budowlany zdołał się obronić. O co niektórzy zdaje się mają pretensje.

 

Kolonizacja gospodarcza

Jeśli sprawa budowy CPK (lotniska i kolei w Polsce) miała w wizji chińskiej wyglądać podobnie jak budowa autostrady A2, to należy się cieszyć, że Chińczycy nie otrzymali tego kontraktu. A już kuriozalnym pomysłem byłby taki, w którym polskie przedsiębiorstwa budowlane zostałyby odsunięte od intratnego kontraktu na budowę lub choćby podwykonawstwo CPK, a w zamian za to otrzymałyby propozycję stania się chińskimi podwykonawcami w Afryce… Zastanówmy się chwilę nad bilansem zysków i strat takiego ewentualnego porozumienia, gdyby wyglądało w ten sposób, że:

 1. Chińczycy otrzymaliby udział własności w strategicznej inwestycji w Polsce, która mogłaby służyć np. do przyjmowania wojskowych samolotów transportowych NATO,
 2. Chińczycy otrzymaliby dobre, niezwykle intratne kontrakty w Polsce, które wykonaliby niemal całkowicie swoimi firmami i pracownikami z Chin,
 3. W zamian Polska otrzymałaby średnio-opłacalne kredyty na inwestycję (bo chyba nie łudzimy się, że ktoś by nam coś wybudował za darmo), które po wybudowaniu CPK należałoby spłacić,
 4. Polskie firmy zostałyby z niczym na własnym rynku, ich pozycja by mocno spadła a przyszłość byłaby zagrożona, ale za to w ramach rekompensaty mogłyby przejść na znacznie gorzej płatny i opłacalny afrykański rynek i to tylko jako podwykonawcy chińskich firm.

Jeśli tak wyglądałby deal, to trudno nie oprzeć się wrażeniu że zgodzilibyśmy się dobrowolnie na chińską kolonizację polskiego sektora budowlanego. Przy okazji dając Chińczykom w praktyce dożywotnie prawo własności do części newralgicznej infrastruktury krajowej (no chyba, że postanowiliby to prawo sprzedać). Jeśli to miałoby zmienić łańcuchy dostaw w Polsce, to zmiana taka byłaby katastrofalna dla naszego rynku.

Warto w tym miejscu przypomnieć o książce Johna Perkinsa pt.: „Hitman. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”, gdzie autor wskazał, jak Amerykanie kolonizowali Amerykę Południową. Co zresztą było modelem dla późniejszej ekspansji Niemiec w Europie Środkowej oraz Chin na wszelkich interesujących je kierunkach (w tym w Afryce). Mechanizm uzależniania państw polega m.in. na tym, że państwo kolonizujące udziela „pomocy” w formie kredytu lub pożyczki. Przy czym warunkiem tego jest wydanie pieniędzy z niej pochodzących na budowę infrastruktury. Oczywiście kontrakty na przedmiotowe inwestycje muszą zostać wykonane przez firmy z państwa udzielającego kredytu lub pożyczki. W ten sposób pieniądze z pożyczki wracają na powrót do kraju skąd zostały wytransferowane. Powstaje oczywiście infrastruktura, ale ta w całości lub częściowo należy do firm z kraju pożyczkodawcy. Natomiast ofiara tego rodzaju pomocy musi jeszcze spłacić odsetki. Tego rodzaju metody były narzucane siłą i w sposób polityczny przez USA krajom Ameryki Środkowej i Południowej. Ten mechanizm zastosowano np. w Iraku po jego zajęciu. To dlatego polskie firmy niewiele tam zarobiły – bo polski rząd nie wyłożył kasy na odbudowę Iraku, a amerykanie nie chcieli się dzielić z Polakami własnymi dolarami.

Mając na uwadze powyższe doświadczenia innych, powinniśmy wystrzegać się dobrowolnej zgody na kolonizację – choćby początkowo miała dotyczyć tylko jednego sektora gospodarczego. I to w momencie gdy polski sektor budowlany – wraz np. z transportowym i rolniczym – stał się główną siłą napędową naszej gospodarki. Nasze firmy przez ostatnie dwie dekady rozrosły się na tyle, by walczyć na własnym polskim rynku z tymi z zachodu. Oferowanie im podwykonawstwa i to jeszcze na egzotycznym, dalekim i nisko dochodowym rynku to oczywista degradacja. Można napisać mocniej. Wykluczanie polskich firm z budowy CPK w zamian uzyskanie dla nich podwykonawstwa w Afryce to tak jakby powiedzieć: „tutaj już się dorobiliście, teraz spieprzajcie do Afryki pracować na Chińczyków”. Oczywistym jest, że nikt dobrowolnie na taki interes życia by się nie zgodził.

Rynek potrafi o siebie zadbać – bez pomocy polityków ale byleby nie przeszkadzali

Biznes sam potrafi o siebie zadbać. Przedsiębiorcy wykorzystują szanse, okazje i atuty jakimi dysponujemy lepiej niż ktokolwiek inny. Lepiej niż politycy, geopolitycy czy różnej maści naukowcy – choćby z tytułami profesora. Rolą rządów jest oczywiście otwieranie drzwi, poprzez podpisywanie umów międzynarodowych. Jednak gdy już takie istnieją (a polsko-chińskie istnieją), to biznes samodzielnie powinien decydować o tym, czy ze stworzonych warunków skorzysta czy nie. To przedstawiciele firm wiedzą lepiej jak dysponować swoimi zasobami by te przynosiły największe stopy zwrotu. A największe stopy zwrotu dla polskich firm budowlanych i eksporterów są te w Unii Europejskiej. Po pierwsze dlatego, że Polska sąsiaduje z gospodarczym sercem Europy w postaci Niemiec. To tam są największe pieniądze do wyciągnięcia. Po drugie Polska znajduje się w unii handlowej w ramach UE. Ta zniosła wszelkie cła i taryfy co pozwoliło łatwo podbić polski rynek zagranicznym koncernom, ale i ułatwia to polski eksport. Z czego skorzystał sektor transportu drogowego, który podbił unijny rynek oferując niższe ceny (co notabene spotkało się z reakcją Francji i Niemiec oraz wprowadzeniem tzw. pakietu mobilności). Po trzecie rynek Unii Europejskiej to jeden najbardziej chłonnych rynków konsumenckich na świecie. I Chiny marzyłyby o tym, by zamienić się z Polską miejscami w celu zwiększenia handlu z Europą Zachodnią. Cały chiński wysiłek infrastrukturalny nastawiony jest na to, by zbudować trwałe i bezpieczne szlaki handlowe z Chin do Europy. Hasło Nowego Jedwabnego Szlaku nie schodzi z ust polskich geopolityków. Chińczycy chcą być dokładnie tu gdzie my. Chcą mieć dostęp do bogatego rynku zbytu. Tymczasem w Polsce pojawiają się głosy, że Polskie firmy powinny zarabiać w biednej Afryce jako chińscy podwykonawcy. Zamiast budować w Polsce: mosty, wiadukty czy lotniska, mieliby zarabiać na usypywaniu dróg szutrowych pośrodku dżungli (to skrót myślowy, ale obrazuje rzeczywistość). Gdzie tu jest rozwój?

Daliśmy sobie wmówić, że trzeba podbijać, daleki ale za to ogromny chiński rynek, który dysponuje miliardową populacją. Problem w tym, że chińskie władze nie dopuszczają zagranicznych firm na swój rynek. Chińczycy nie jeżdżą BMW czy Mercedesami tylko chińskimi podróbkami, które przypominają polskie marki z lat 90-tych typu: „Adonis” czy „Adidos”. Różnica polega na tym, że u nas noszenie butów z czterema paskami było obciachem, a władze ChRL robią wszystko by to chińskie marki dominowały w Chinach. Bo to Pekin ma kolonizować, a nie być kolonizowanym.

Nowy Jedwabny Szlak nie jest budowany przez Europejczyków w celu dotarcia do rynku chińskiego tylko przez Chiny by dotrzeć do europejskiego konsumenta. Bo tutaj można zarobić najwięcej (obok USA). Skoro tak, to nie powinno dziwić, że Polska gospodarka żyje z handlu z Unią Europejską. Polskie firmy nie muszą wysyłać pracowników i towarów tysiące kilometrów dalej do Azji i Afryki, ponieważ lepszą cenę uzyskają w pobliskich Niemczech. Gdzie transport jest szybki i tani – bo jest blisko. Mało tego, nawet gdy polskie firmy budowlane nie mogły konkurować z niemieckimi na ich własnym rynku w zakresie przetargów publicznych to wymyśliły jak to ograniczenie obejść. Powstały setki polskich firm, które wysyłały polskich a następnie ukraińskich budowlańców do Niemiec w ramach delegacji. Polacy budują i remontują niemiecką infrastrukturę nie uczestnicząc formalnie w strukturze wykonawców i podwykonawców. Zwyczajnie wynajmują pracowników. A euro z niemieckich kontraktów płynie do Polski. Dla polskiej gospodarki najbardziej korzystnym scenariuszem jest taki, w którym polskie firmy dorobią się jak najwięcej w możliwie najkrótszym czasie. I takie warunki gwarantuje region, a nie dalekie: Azja czy Afryka. Stoczyliśmy na ten temat arcyciekawą całodniową dyskusję na TT, którą podsumował i w zasadzie zakończył były prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z lat 2009-2016:

Biznes zawsze wybiera najmniej ryzykowny i najbardziej dochodowy model rozwoju. Sięga po łatwy kapitał, chyba że jego zasoby pozwalają poszerzyć działalność i podjąć większe ryzyko. Tymczasem sektor budowlany przed pandemią był kompletnie przeciążony. Na rynku brakowało pracowników i fachowców (bo większość wyjechała na zachód), a zleceń było na rok, dwa do przodu. Efekt był taki, ze skoczyły ceny, a mimo to firmy budowlane musiały wybierać zlecenia odrzucając te mniej atrakcyjne. Popyt znacznie przewyższał podaż. Sama Polska dawała bardzo dobrze zarobić z uwagi na rozwijaną infrastrukturę. Polski sektor budowlany od lat zbiera tłuste euro i złotówki z regionalnego rynku, problem jest tylko taki, że brakuje rąk by robić to szybciej i wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje. Polskie firmy weszły na poziom, na którym mogą konkurować z zachodnimi na rodzimym rynku. Próbują też prowadzić ekspansję w bliskiej zagranicy. Problemem polskich firm budowlanych nie był brak zleceń, a brak potencjału by je wszystkie obsłużyć. W takich warunkach tej branży załatwienie kilku polskim firmom chińskich kontraktów w Afryce nie należy odczytywać jako szansę czy potencjał do zmiany łańcucha dostaw na lepsze. Te firmy pojechałyby, zarobiłyby (albo i nie) po czym przerzuciłyby wszystkie zasoby z powrotem na unijny rynek. W debacie pojawił się argument, że w przypadku rozmowy z Chińczykami o CPK polskie firmy zostały niejako zastraszone przez co straciły zainteresowanie chińską ofertą. Nie jest to wcale dowód na to, że została zaprzepaszczona jakaś ogromna szansa. Świadczy to jedynie o tym, że chińska oferta była za mało atrakcyjna  by ryzykować dla niej utratę intratnych zamówień publicznych w kraju. Z jakiegoś przecież powodu polskie firmy budowlane wybierają zlecenia krajowe lub regionalne i nie pchają się daleko do Azji czy Afryki. Tym powodem są interesy. Powtórzmy. Największe stopy zwrotu dla polskich przedsiębiorców są w Unii Europejskiej.

 

Pieniądze to nie wszystko

Praca i handel w UE jest ponadto bezpieczny. Funkcjonuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Sądownictwa krajowe można oceniać różnie, ale nie jest tak, że polski przedsiębiorca nie może wygrać w sprawie przed francuskim czy niemieckim sądem. Tymczasem wyobraźmy sobie sytuację, w której polski podwykonawca budowlany podejmując zlecenie w Afryce nie otrzymałby wynagrodzenia od chińskiego wykonawcy. Sądownictwo w państwach afrykańskich nie może budzić większego zaufania zwłaszcza w sytuacji, gdy Chińczycy słyną z korumpowania władz, sądów i administracji poszczególnych kolonizowanych krajów. Tak więc ryzyko biznesowe jest pod tym względem znacznie większe. Trudno jest też oczekiwać, by polskie firmy wolały wysyłać i kwaterować pracowników tysiące kilometrów od domu, skoro mogą delegować ich znacznie bliżej i często bez potrzeby kwaterowania. Koszty wykonywania zleceń np. w Niemczech są w tym względzie znacznie niższe niż w Afryce czy Azji.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Polskie firmy zapewne chętniej wybrałyby się na egzotyczne rynki gdyby to one miały być wykonawcami i zatrudniać tańsze lokalne firmy podwykonawcze. Transfer pracowników jest bowiem opłacalny tylko w jedną stronę. Gdy słabiej opłacani pracownicy są delegowani na rynek lepiej płatny. To dlatego Polacy delegują pracowników do Niemiec, a Niemcy nie przyjeżdżają do Polski ze swoimi ludźmi tylko zatrudniają lokalnych – tańszych – podwykonawców. Z perspektywy polskiego sektora budowlanego jadąc na wschód lub do Afryki należy robić dokładnie to co robią Niemcy u nas. Wygrywać przetargi przy pomocy kompetencji i szukać zysku na zatrudnianiu lokalnych firm i taniej siły roboczej. Rozumiejąc to, chińska propozycja podwykonawstwa dla polskich firm (o ile to była ich propozycja, a nie – o zgrozo – nasz pomysł) musi budzić podejrzenia. Chińczycy na rynku budowlanym słyną z niskich i dumpingowych cen, które mogą dawać z uwagi na tanich pracowników, którzy nie pracują według norm BHP i w ośmiogodzinnym czasie pracy. Afryka nie słynie ponadto z wysokich cen w przetargach. Tymczasem chiński wykonawca musiałby podnająć polską firmę, która płaci swoim pracownikom znacznie więcej. I nie pracują oni 16 godzin dziennie tylko 8 z przerwami.  Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ta kuriozalna konstrukcja mogła opierać się o założenie: „teraz się na to zgodzimy bo chcemy budować CPK, a później jakoś się tych polskich podwykonawców z budowy wywali”. Co byłoby całkiem proste. Każdy, kto miał do czynienia z omawianą branżą wie, że nie ma budowy, na której nie pojawiłyby się jakieś spory w zakresie jakości lub czasu wykonania. Sektor budowlany jest jednym z tych, w których zaufanie między firmami jest niezwykle ważne. I nie chodzi tu tylko o zaufanie wykonawcy do podwykonawcy (że ten dobrze wykona zlecenie) ale również podwykonawcy do wykonawcy (że ten drugi będzie potrafił polubownie załatwić sprawę ewentualnych mało istotnych nieprawidłowości).  Innymi słowy. Wykonawca na budowie ma znacznie silniejszą pozycję i łatwo może ją wykorzystać doszukując się wad prawdziwych lub nawet rzekomych. Kończąc na tej podstawie współpracę i nie wypłacając wynagrodzenia. Dlatego podwykonawcy w polskiej i europejskiej legislacji podlegają pewnego rodzaju ochronie prawnej. Jak by to wyglądało w warunkach afrykańskich, gdzie Chińczycy mają silne wpływy?

Warto również poruszyć kwestię bezpieczeństwa samego portu lotniczego CPK, który miałby zostać zbudowany przez Chińczyków. Bowiem Ci zdając sobie sprawę z tego, że to inwestycja strategiczna mogąca posłużyć również w celach militarnych, mogliby się nie powstrzymać przed zainstalowaniem w budynku polskiego hubu lotniczego odpowiedniej elektroniki. Tak jak to zrobili przy okazji budowania siedziby dla Unii Afrykańskiej…

Co Chińczycy mogą zaoferować Polsce?

Nie wchodząc zbytnio w szczegóły odpowiedzią na powyższe pytanie nie są:

 1. Bezpieczeństwo – co pokazał przykład Białorusi, a co jest logiczne ponieważ Chińczycy nie mają nawet jak wysłać do Polski swojej pomocy wojskowej bez zgody US Navy, nawet gdyby chcieli pomóc (a pamiętajmy, że Chiny z Rosją robią interesy większe niż z Polską).
 2. Handel – ponieważ Polski rynek nie ma nawet czym podbić chińskiego i nawet przy pełnym otwarciu tego drugiego, Polacy wybieraliby bliższy rynek unijny, bo nie byliby w stanie konkurować ceną i być może nawet technologią na rynku chińskim (a na europejskim możemy konkurować cenowo), natomiast temat negocjacji handlowych staje się nieaktualny w kontekście ramowej umowy UE – Chiny,
 3. Azjatyckie i Afrykańskie rynki – korzyść wątpliwa, gdyby się nam to opłacało, już byśmy na tych rynkach zarabiali. To Polska jest podłączona do najlepszego rynku na świecie i to Polska może go udostępniać Chińczykom poprzez swoje terytorium.
 4. Inwestycje – bowiem nie potrzebujemy wcale chińskich pożyczek, możemy otrzymać na tych samych albo lepszych warunkach pieniądze z zachodnich instytucji, a nawet dofinansowanie z UE,
 5. Technologie – Chińczycy nie są skłonni dzielić się własnymi technologiami, chcą natomiast sprzedawać towary na niej oparte, Warszawa nie ma szans ugrać z Pekinem umów na dostęp do know-how bowiem dla Chin to są zasoby strategiczne, a my jesteśmy postrzegani jako sojusznik przeciwnika, a więc przekazana wiedza mogłaby trafić do Waszyngtonu,
 6. Sprzęt militarny – Chińczycy nie chcą też sprzedawać swoich najnowszych i najlepszych systemów uzbrojenia z ww. powodu (tajemnica i bezpieczeństwo kraju), a i tak jest wysoce wątpliwe by te systemy były podobnej jakości jak zachodnie,
 7. Wsparcie polityczne – tak w UE jak i w rywalizacji z Rosją, wręcz przeciwnie, partnerstwo z Chinami postrzegane byłoby w UE jako wroga, rozbijająca jedność Unii inicjatywa, natomiast Chińczycy mają większe interesy z Rosją niż z Polską, a bez terytorium rosyjskiego nie mieliby nawet kontaktu lądowego z Warszawą – więc nie przedkładaliby interesów z małą Polską nad interesy z sąsiednim atomowym mocarstwem. Chińczycy nie pomogliby też w uzyskiwaniu asertywnej postawy wobec Niemiec, bowiem z Niemcami Chiny mają ogromną wymianę handlową i są zainteresowane współpracą zwłaszcza na gruncie technologicznym.

Tak oto drogą eliminacji wykluczyliśmy wszystkie istotne dla nas płaszczyzny, w których chcielibyśmy uzyskać wsparcie. Czy naprawdę nie ma takiej rzeczy, jaką Chińczycy mogliby zaoferować w zamian za swoje wpływy w Polsce? (Zakładając, że chcemy dać wpływy w naszym kraju kolejnemu graczowi, który będzie je rozgrywał niekoniecznie zgodnie z naszym interesem). Ja dostrzegam pewne potencjalne korzyści. Jednak nie chodzi o pomaganie polskiemu rynkowi na siłę, tylko o realne – gwarantowane przez chińskie państwo – zamówienia. Pytanie jest tylko na co? Dobrym pomysłem byłoby chińskie rządowe zamówienie na polskie elektryczne autobusy marki Solaris. Chińczycy przechodzą na zieloną energię w komunikacji, a chińskie wielomilionowe metropolie z pewnością byłyby świetnym klientem dla producenta elektrycznych autobusów. Problemem jest to, że Solaris został  w 2018 roku sprzedany Hiszpanom… Trudno jest znaleźć inny polski produkt, który mógłby samodzielnie zarobić na dużym, rządowym kontrakcie. Niemniej jeszcze w 2017 roku Solaris należał do Polaków. W zamian za udział Skarbu Państwa w firmie, rząd mógłby zagwarantować olbrzymi kontrakt z Chińczykami na dostawę Solarisów. To rzeczywiście mogłoby podnieść polską motoryzację na wyższy poziom (duży kontrakt = duże zyski = inwestycja w linię produkcyjną, nowe technologie i poszerzenie oferty). Być może to Solaris budowałby teraz polskie auta elektryczne w ramach zapowiedzi premiera Morawieckiego? Do czego warto nawiązać. Bo o ile temat Solarisów przepadł, o tyle mamy jeszcze w zanadrzu polskie auto elektryczne, które niewątpliwie okaże się technologicznym sukcesem 😉 Tylko czy przedstawiciele chińskiej administracji chcieliby jeździć w polskich elektrykach? Bo musimy myśleć tylko i wyłącznie o konkretnych zamówieniach – najlepiej publicznych – a nie o tym, czy Chińczycy dopuszczą nasze auta do konkurencji z własnymi producentami. Bo choć życzę polskim elektrykom samych sukcesów to myślę, że mogłyby mieć problem z ekspansją na chińskim rynku w ramach wolnej konkurencji.

Innymi słowy. Jeśli chcielibyśmy robić z Pekinem interesy, to tylko za realną gotówkę a nie w zamian za barter w postaci jakiś „możliwości”. Bo możliwości to my mamy na własnym i europejskim rynku i to takie, o które Chińczycy zabiegają. Więc cytując polskiego trenera reprezentacyjnego: „Kasa misiu, kasa.”. I na sam koniec stawiam otwarte pytanie. Czy za czysty zysk warto jest wpuszczać cudze wpływy na własne podwórko czy też lepiej odpuścić parę groszy i skupić się na wartościach strategicznych?

Być może w przyszłości Chiny zyskają potencjał do stania się strategicznym partnerem Polski, jednak na tą chwilę tego potencjału nie ma. Mało tego, by zawrzeć dobrze umowy z Pekinem, również Warszawa musiałaby być dla Chin strategicznie ważną stolicą. Tymczasem – o czym pisałem wielokrotnie – dla Chin jest ważne polskie terytorium a nie Polska i jej interesy. Bo interesy Pekin robi z Berlinem, Paryżem a nawet z Moskwą. I w najbliższej przyszłości nie widać szansy, byśmy stali się ważniejszym partnerem niż te stolice. Co za tym idzie, Chińczycy będą przedkładać interesy niemieckie i rosyjskie nad te z Polakami. Niestety.

Krzysztof Wojczal

geopolityka, polityka, gospodarka, prawo , podatki – blog

85 komentarzy

 1. Jak zwykle bardzo dobry, przemyślany i oparty na faktach artykuł, a nie bajania i sny w chińsko – amerykańskich chmurach.

   1. Niech się uporają z koleją metropolitarną, a dokładniej pobudują czwarte tory na LK obsługujące polskie metropolie… bez nich cała reszta jest bez sensu.

    Jakby ktoś nadal wierzył w twierdzenia Georealisty, że lokalne przepływy cywilne sobie, a przepływy strategiczne sobie to odsyłam do koncepcji Węzła Logistycznego Bydgoszcz… https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2020/wspolpraca/20201229_combine/koncepcja_wezel.pdf
    (…)Wciąż nierozwiązanym, narastającym problemem jest brak wystarczającej liczby torów
    szlakowych na najbardziej obciążonych odcinkach w aglomeracjach, gdzie występują największe obciążenia ruchem pasażerskim. Brak dostatecznej liczby torów, pozwalającej na separację ruchu pasażerskiego (a zwłaszcza aglomeracyjnego) i towarowego powoduje bardzo poważne perturbacje związane z trudnościami z konstruowaniem rozkładów jazdy pociągów, przede wszystkim towarowych. Problem ten dotyczy odcinków linii kolejowych w obrębie i wyprowadzających ruch praktycznie ze wszystkich największych polskich aglomeracji.(…) Str. 98
    Felerowi temu, a także niewydolności infrastruktury przygranicznej przypisuje się inwestycje kolejowe omijające Polskę takie jak:
    Budowa linii szerokotorowej Koszyce-Bratysława-Wiedeń
    (…)Z drugiej strony inne państwa realizują lub planują
    realizację infrastrukturę kolejową i terminalową, które mogą w znaczący sposób umniejszyć rolę Polski jako państwa tranzytowego.Taką inwestycją jest np. budowa toru szerokotorowego do Wiednia, która ma być przedłużeniem istniejącej linii szerokotorowej Širokorozchodná Trať (ŠRT) pomiędzy granicą słowacko-ukraińską w Użhorodzie i Koszycami. ŠRT jest połączona z siecią Kolei Ukraińskich (UZ). Od wielu lat rządy Słowacji i Austrii zapowiadają przedłużenie ŠRT, liczącej 88 km, o kolejne ok. 400 km, do Wiednia. Inwestycja ma zostać zrealizowana przy współudziale strony rosyjskiej: za budowę odpowiedzialna będzie spółka Breitspur Planungsgesellschaft GMBH z siedzibą w Wiedniu, której udziałowcami są spółki zarządzające infrastrukturą kolejową w Rosji (RŻD), Słowacji (ŽSR), Austrii
    (OBB) i na Ukrainie (UZ).(…) Str. 100
    a utworzenie bałtyckiej linii tranzytu pociągów na linii Kaliningrad-Hamburg
    (…)Własne projekty intermodalne rozwija również, w Obwodzie Kaliningradzkim, Federacja Rosyjska. Porty morskie w Kaliningradzie i Bałtijsku, posiadają rozbudowaną infrastrukturę przeładunkową pomiędzy statkami pełnomorskimi i transportem kolejowym. W związku z tym, Niemcy i Rosja zacieśniły współpracę w zakresie przewozów towarowych z wykorzystaniem infrastruktury Obwodu Kaliningradzkiego. W 2018 r. podpisana została umowa pomiędzy przewoźnikami towarowymi – RŻD Logistics oraz DB Cargo ws. uruchomienia multimodalnej usługi przewozu kontenerów pomiędzy Chinami i Europą Zachodnią, z pominięciem Polski.(…) Str. 100

    1. A cóż to za bzdury przyprawia mi Pan Jacek Strzemieczny? – że niby przepływy cywilne sobie, a militarne sobie? Dokładnie odwrotnie – cały czas podkreślam powiązanie całej infrastruktury jako systemu podwójnego zastosowania. Od przepływów informacyjnych, po towarowe, komunikacyjne, usługowe. Np. CPK powinien być traktowany głównie jako lotnisko wielkiego hubu obsługi transportu towarowego – handlowego w czasie pokoju, militarnego w razie zagrożenia [dla szybkiego przerzutu np. sił z USA i z UK – zwłaszcza obrony przeciwrakietowej] – a niemal całkowicie militarnego w trakcie wojny. I stale podkreślam, że na najbardziej podstawowym poziomie badania naukowe i rozwojowe są w istocie nakierowane na budowanie nowych systemów i kompetencji podwójnego zastosowania. Więcej – podkreślam stale – możemy wyjść spod kontroli KE, która głównie w interesie Berlina chce nas utrzymać w marginalnej roli podwykonawcy Niemiec [w pułapce średniego rozwoju], przez koncentrację działań B+R i wdrażania najnowszych technologii – pod przykryciem strategicznej poufności militarnej nadrzędnego interesu bezpieczeństwa Polski. Trudno o większa bzdurę, niż przyklejanie mi gęby przez Pana Strzemiecznego. Ignorancja – albo świadoma zła wola.

     1. (…)Np. CPK powinien być traktowany głównie jako lotnisko wielkiego hubu obsługi transportu towarowego – handlowego w czasie pokoju, militarnego w razie zagrożenia [dla szybkiego przerzutu np. sił z USA i z UK – zwłaszcza obrony przeciwrakietowej] – a niemal całkowicie militarnego w trakcie wojny.(…)
      Swoją tezę biorę z twierdzeń, że obecna ślamazarność (4 albo lata albo i lepiej opóźnienia) w budowaniu CPK wynika z tego, że Baranów nie jest jego właściwa lokalizacja i że właściwa lokalizacja (zgaduję, że za moją sugestią region Legionowo-Nowy Dwór), a wtedy robota pójcie rach ciach.

 2. Zgodzie sie z opnia iz Pekin nie ma zbyt wiele do zaoferowania Polsce(poza kasa za pewne projekty)i bylby to zwyczajnie sojusz ekstremalnie egzotyczny ale….

  1.Kasa o jednak jest cos-i choc nie mozna przeceniac jej znaczenia ani oddawac za nia istotnych aktywow(jak oddalismy zachodowi i to za grosze)to jednak na pewno nieco wiecje biznesu daloby sie zrobic i zarobic.
  2.O ile uwazam iz opowiedzenie sie Polski za USA w nowej zimnej wojnie jest wyborem slusznym(i w sumie nieuniknionym)o tyle zostalo dokonane za szybko i praktycznie za bezdurno.
  Z Chin nie daloby sie za wiele wycisna-to fakt- ale uwazam ze daloby sie wiecej wycisnac z USA(a byc moze i UE)straszac ich opcja chinska.Przykladowo fakt iz w srodku nowej zimnej wojny admistracja USA popiera 447 pownien natychmiast spowodowac podpisanie przez Polske paru umow z Chinami-takich niezbyt waznych ale dajacych Amerykanom do myslenia.Chiny byly potrzebne Polsce jako straszak i pozycja wokol ktorej mozna lawirowac-nie wykorzystano tej opcji wcale.Ameryka nasz “sojusznik” nas regularnie kopie w tylek a my nawet nie probujemy stworzyc wrazenia ze mamy jakies inne opcje aby sile owych kopniakow chocby zlagodzic-dlatego Ameryka nas wkrotce znowu sprzeda(prawdopodbnie Niemcom) w ramach kolejnego resetu…bo i czemu nie?-przeciez WIEDZA ze moga nas sprzedac a potem wziac z powrotem jakby co i jeszcze bedziemy ich po rekach calowac.Tak sie konczy polityka w ktorej nawet nie probuje sie tworzyc wrazenia iz ma sie jakies inne opcje.

  Piotr34

 3. Niemcy już wchodzą Chińczykom bez wazeliny. Teraz zmuszą nas do kłaniania sie Chińczykom ale na ich warunkach i płacąc jeszcze IM marżę.
  Obym się mylił..

 4. Kolejny artykuł w punkt. Jak się mogą skończyć egzotyczne kierunki pokazuje historia Polskiego sławnego producenta ciągników.

  JB robi kapitalną pracę u podstaw jeśli chodzi o słownik, mental, kruszenie betonu i sposób myślenia w Polsce ale IMHO od jakiegoś czasu za bardzo się rozdrabnia na zbyt wielu tematach i zaczyna błądzić. Nie da się ogarniać wszystkiego szczególnie w warstwie prozy materii i twardych technikaliów jak np. nowe technologie czy realne zdolności uzbrojenia.

  Od kilkudziesięciu lat wszystkie decyzje strategiczne Polskiego establishmentu finalnie okazały się dobre i tym razem mieli na tyle refleksu by nie wychodzić naiwnie przed szereg w zamian z błyskotki. Na zachodzie siła jest narzędziem a umowa wartością, na wschodzie jest odwrotnie to siła jest wartością a umowa narzędziem. Co do Polskich firm budujących drogi i nie tylko w Afryce czy nawet w -stanach to mogli by tam pojechać chyba tylko po to by pokazać jak się je robi, bo robią je na światowym poziomie co przyznają nawet Niemcy. Przestrzenią dla Polskich firm jest zachód a za chwilę wschód ale ten za miedzą na Ukrainie, Białorusi i w 3S.

  Jedyne co teraz globalnie interesuje Chiny to dostęp do surowców, rynków i agresywny drenaż wszystkiego co się da, tam nawet zdjęcia zrobione przez turystów trafiają jako podkład do CADa, każde rozwiązanie które pojawi się na zachodzie ma po kilku miesiącach klon wystawiony na Ali. Choć póki co ciągle sporo im brakuje, technologicznie jadą na rozwiązaniach przejętych z zachodu choć robią przy tym dużo szumu marketingowego, 5G de facto opracował im Turek, przemysłowo to ciągle jest manufaktura z tym że na ogromną skalę i coraz bardziej samodzielna, wojskowo to w większości klony rozwiązań sowieckich gorsze od Rosyjskich, o soft power nie ma co pisać zdjęli maskę o 10 lat za wcześnie.

  Zachód ma wszystkie zasoby by dalej być dominującym samodzielnym blokiem potrzebuje tylko kolejnej ucieczki do przodu w Nowy Ład ideowo-społeczno-gospodarczy, niczym z “Ziemi Obiecanej”. Dotychczasowy został mocno osłabiony przez neoliberalizm i ślepą globalizację które zaorały realną wytwórczość, przedsiębiorczość i konkurencję, wyrosła cała generacja która nie może utrzymać statusu społeczno-ekonomicznego metodami poprzedników więc zaczyna szukać innych, cześć u populistów którzy finalnie prowadzą ich na parlament.

  Polska jest państwem średnim, dobrze położonym, z rentą zapóźnienia i z niezłym kapitałem ludzkim, trzeba tylko w końcu przestać siać defetyzm i przestać porównywać się gospodarczo do Niemiec a militarnie do Rosji.

  W Rosji załamuje się model gospodarczy, nastroje społeczne są coraz gorsze, telewizor zaczyna przegrywać z lodówką a byłe republiki chcą przemian. Mimo tego wojskowo to ciągle jest stara szkoła która z jakiegoś powodu od 2012 masowo remontuje i poprawia większość postsowieckiego uzbrojenia, ma realne zdolności i struktury które ćwiczą realnie i które może bez problemu napełnić zmobilizowanym sołdatem. Słabością jest dowodzenie z tego powodu nie dali rady przejść na zachodni system brygada-samodzielny batalion i wrócili do pułków. Nad WP ma ciągle wystarczającą przewagę nie tylko ilościową ale dzięki temu jak wygląda wola polityczna, kropelkowe tempo modernizacji WP i wykonanie PMT, także sprzętową. Nie zmieni się tego teorią i samymi nowinkami, potrzeba mozolnego wypracowania realnych zdolności, z armią jak z piłką nożną potrzeba dobrych zawodników na wszystkich pozycjach w odpowiednim miejscu i czasie inaczej przeciwnik wykorzysta lukę. Długofalowo Rosja może być partnerem zachodu albo kolonią Chin, na ewentualnym starciu Rosji z NATO zyskały by tylko Chiny.

  Niemcy to jest państwo rządzone przez Deutschland AG, czołowy eksporter świata, więc wypowiedzi AKK, Fischera i chęć akceptacji CAI po ustępstwach Chin nie powinny dziwić. Ciągle są filarem zachodu i NATO i IMO za dużo mają do stracenia więc skończy się nowym TTIP. Polska musi maksymalnie wykorzystywać fakt bycia z nimi w unii gospodarczej, dla własnej modernizacji.

  Recepta na dalszy rozwój jest prosta: nie pchać się przed szereg pokorne ciele Imperium Europejskie…, gospodarka, developmental state, infrastruktura, inter modalne connectivity, kultura, państwo oparte o struktury i procedury, 200tys dobrego wojska co już wiadomo od czasów IRP.

 5. Nowy Jedwabny Szlak na obecnym etapie nie ma na celu zastąpienie handlu morskiego. Za mały wolumen obrotów i zbyt niestabilne geopolitycznie trasy. I wyższe koszty frachtu. Natomiast celem jest stworzenie wizji inwestycji chińskich na 1,5 biliona dolarów – celem obrotu państw Eurazji na Chiny. Drugi cel – to przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej – dla chińskiej armii – dla interwencji poza Chinami w okresie Wielkiego Chaosu [pułapka Kindlebergera] i dla rozwinięcia pełnoskalowej wojny w Wielkiej Konfrontacji [pułapka Tukidydesa]. W ramach proxy wars Wielkiego Chaosu Chiny będą mogły wspierać “swoich” graczy sprzętem i “doradcami” i pewnie specjalsami. Natomiast w wojnie pełnoskalowej – Chiny będą mogły od razu zagrozić strefie rdzeniowej Rosji [dorzecza i ujścia Wołgi] – oczywiście po obrocie Azji Środkowej na Chiny i po wybudowaniu tam infrastruktury komunikacyjnej. Podobnie z Mongolią – no i taki jest też wymiar wojskowy samego korytarza komunkacyjnego z Chin do Leny – jaki chcą zrobić Chiny [z wielkim portem rzecznym – i z wielkim portem morskim]. Owszem – po wygranej i po ustabilizowaniu Chiny jako twardy hegemon przynajmniej Eurazji – wybudują wielkie i szybkie korytarze komunikacyjne – pociągi o prędkościach 400+ km/h, czy wielkie linie hyperloop – o prędkościach 1-3 tys km/h. Dla Polski Chiny nie są ani atrakcyjne jako rynek zbytu [zresztą maksymalizuja zyski – co widać po naszym deficycie obrotów z Chinami]. Ogłoszenie w Warszawie inicjatywy 16+1, ogłoszenie Nowego Jedwabnego szlaku z głównym hubem europejskim w Polsce – było tylko MASKĄ ekonomiczną – dla sygnalizacji strategicznej wobec Kremla i Berlina – że Pekin doskonale rozumie geostrategiczną [buforową] pozycję Polski. W zasadzie 99% polityki na rzecz utrzymania się Polski – w okresie 2009/13 – to wykonywał Pekin – i to zapewne asertywnie pod stołem – zwłaszcza na Kremlu. Pekin sam podkreślił nasze strategiczne znaczenie dla Chin traktatem polsko-chińskim o strategicznej współpracy z 20 grudnia 2011 – zaliczając Polskę do jednego z 7 krajów o strategicznym znaczeniu dla Chin. A dokładniej – o znaczeniu GEOSTRATEGICZNYM – czyli Polski jako kluczowego bufora na przesmyku bałtycko-karpackim, który uniemożliwia zbudowanie konkurencyjnego względem Chin supermocarstwa od Lizbony do Władywostoku. To – i tylko to – jest jedynym elementem wielkiej wagi Polski dla Chin. I to nadal – NIEZMIENNIE. To oznacza, że możemy np. w sytuacji gardłowego zagrożenia dla Polski – zwrócić się pod stołem i otrzymać głowice asymetrycznego strategicznego odstraszania jądrowego. Ale – warunek zasadniczy – musimy “tylko” udowodnić, że jesteśmy autonomicznym samosterownym graczem. Dopiero wtedy byśmy takie głowice otrzymali [pewnie i inny sprzęt – nawet najnowsze systemy WRE/C5ISR przeciwrakietowe – a same głowice zapewne via Pakistan – dzięki czemu Chiny nawet w razie “zdemaskowania” sprawy, miały by oficjalnie “czyste ręce”]]. Owo “tylko”[czyli udowodnienie bycia autonomicznym graczem] jest jednak na razie problematyczne – bo nasi sternicy nie są sternikami – tylko kompradorami a to Moskwy, a to Waszyngtonu, a to Berlina itd. Nie jesteśmy samosterownym homeostatem – nie jesteśmy podmiotem – więc sami tym blokujemy Chiny z ich wsparciem – a USA dzięki temu mają wszystko za darmo. To jest problem nr 1 dla Polski i Polaków. Działania Chin na Kremlu , na Białorusi, na Ukrainie – w dużym stopniu zastępowały polską politykę wschodnią – bo ta ze strony Warszawy nie istniała [i nie istnieje]. Względem Polski Chiny traktowały wsparcie NASZYCH buforów wschodnich – jako działania osłonowo-opóźniające główną presję militarna Rosji na Polskę. Oczywiście – nie za wszelką cenę – bo Pekin jak ognia boi się jednego błędu w polityce zagranicznej – który by pokazał np. słabość Chin w kontrze do siły Rosji. Co do Polski – tu sprawa jest zasadnicza – ale też nie możemy liczyć na strategiczne wsparcie Chin [pod stołem] – DOPÓKI nie udowodnimy naszej samosterowności – czyli kontroli naszego własnego obszaru. Podkreślę – patrzenie na stosunki Chiny-Polska przez oficjalną maskirowkę narracji ekonomicznej – nie ma sensu. Sens ma tylko rozpatrywanie scenariuszy ze względu na kluczową rolę Polski jako gracza, który nie dopuści do powstania supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Chiny wesprą Polskę nie ze względu na przyjaźń, nawet nie ze względu na zabezpieczenie przyszłego najtańszego i najbardziej efektywnego korytarza Jedwabnego Szlaku – ale dla swojej egoistycznej geostrategicznej racji stanu w Eurazji. I co istotne – w razie rozmów pod stołem – trzeba to jasno komunikować samym Chińczykom. Raz, że pokażemy im, że rozumiemy prawdziwe zasady wielkiej gry – i że jesteśmy wiarygodni jako gracz. A dwa – że wtedy na dzień dobry obetniemy wszelkie ewentualne żądania koncesji ekonomiczno-prawnych Chin w Polsce – bo na pewno tego też będą próbowali przy ugraniu deal’u. Odpowiedź musi być niezwykle asertywna – “łaski nam nie robicie – wsparcie strategiczne dajecie w swoim własnym WIĘKSZYM geostrategicznym interesie – jak chcecie grozić nam zerwaniem rozmów – to w beznadziejnej sytuacji nam samym będzie najlepiej zrobić z musu cnotę – i zamiast twardego bufora zdeterminowanego do walki – sami staniemy się elementem założycielskim konkurencyjnego, silniejszego od Chin , supermocarstwa Lizbona-Władywostok. I jeszcze jedno – nawet otrzymując strategiczne twarde aktywa [w tym nawet technologiczne], to my ryzykujemy wszystko – w waszym geostrategicznym interesie – jesteśmy FIRMĄ UBEZPIECZENIOWĄ dla Chin – zabezpieczeniem przed absolutną katastrofą dla Waszej przyszłości – a to jest warte NAPRAWDĘ WIELE – dla was samych. I jest to dużo tańsze rozwiązanie, niż byście mogli osiągnąć innymi środkami – np. kosztowna wojną”. Taka powinna być maksymalnie asertywna i świadoma gra naszych negocjatorów z Chińczykami pod stołem – tylko i wyłącznie oparta o rachunek interesów – koszty alternatywne – i z wykonawczym nakierowaniem deal’u na WYMAGANE [i bezdyskusyjne] aktywa siłowe wsparcia dla Polski – jak trzeba – to i wsparcie finansowe – ale bezzwrotne – jako “wliczone w koszty” polityki Chin. Co więcej – te budowanie naszej suwerenności i odporności na wszelkie presje – musimy wykorzystywać także przeciw samym Chinom – w kwestiach….ekonomicznych. Np. wymuszając zrównoważenie bilansu obrotów handlu z Chinami. I Chiny na to pójdą na 100% – po chłodnym pragamatycznym rachunku “za i przeciw”.

  1. Sumując – w stosunkach ekonomicznych z Pekinem [i nie tylko] należy stosować maksymalny konsensus….pekiński – czyli całą siłę państwa dla ochrony i maksymalnie preferencyjnego pola gry ekonomicznej. Polska ma lewar zasadniczy na Chiny [na USA TEŻ] – jest to lewar GEOSTRATEGII. A nasi sternicy wszystkich opcji geostrategii nie rozumieją kompletnie – i na dodatek ślepo niezmiennie od 1991 trzymają się strategicznie Waszyngtonu [wszystkie opcje – bez wyjątku] – jedynie dodając do tego różne komplikujące sytuację rozkroki ekonomiczne w Berlinie [w rękawiczkach Brukseli] czy na Kremlu [węglowodory]. Suma sumarum – kompletnie błędny SWOT na poziomie wielkiej strategii długofalowej. Niestety – zero refleksji w Warszawie [a co dopiero mówić o świadomej i konsekwentnie realizowanej linii polityki], dlaczego “nie wiadomo dlaczego” Chiny w 2011 podpisały traktat o strategicznej współpracy z Polską – po 55 martwych politycznie latach. I tak samo absolutny brak zrozumienia kolejnego wyraźnego komunikatu strategicznego – jaki wszyscy [prócz sterników Polski] odczytali – jakim były od 2012 narady polskiej generalicji w Chinach z chińskimi kolegami. Trochę jak z tym gościem, co to nie wierzył w zwierzę z szyją na 3 metry – a jak mu pokazali w ZOO żyrafę – on na to: “a ja dalej nie wierzę”… Całkowicie ideologiczne podejście [a la romantyczna czy postępowa “wiara w ideały” jako istota pojmowania polityki] – dokładna odwrotność real-politik opartej o interesy i siły – i brak rozumienia geostrategii, która owe interesy graczy kształtuje w największym stopniu. Całe to ideologiczne podejście [każdej opcji w Polsce] już na starcie blokuje prawdziwą politykę – i realizacje interesu i racji stanu Polski. Jesteśmy jak skulone dziecko we mgle – z zamkniętymi oczami i zatykające sobie uszy – które zwyczajnie odcina się od faktów i buja w życzeniowych obłokach “poświęcania się w imię [aktualnie wyznawanego] świata ideałów” – takich czy innych – ale zawsze “świata ideałów” – właśnie z nieodłącznym “poświęcaniem się” na rzecz innych [których mamy za naszych “przyjaciół” – a którzy skwapliwie od razu mają dzięki temu rozgrywanie nas z pozycji Wielkiego Brata]. To wyjątkowa cecha naszych “elit” – nieważne czy romantyczne, czy postępowo-rewolucyjne – zawsze chodzi o “poświęcanie się” – czyli oddawanie za darmo wszystkich naszych interesów w imię owej tak cudacznie pojmowanej “polityki”… Obie główne strony w Polsce idą w tym identycznym podejściu w zaparte łeb w łeb – wg zasady “jeżeli fakty przeczą ideologicznej teorii – tym gorzej dla faktów”. Ideologia [taka czy wręcz przeciwna] jest traktowana jak sacrum na ołtarzu – przed ideologią należy leżeć plackiem i “poświęcać się” jej realizacji… Stąd to lustrzane podobieństwo schematów działania i funkcjonowania obu głównych sił w Polsce – tj. PO i PiS. No i brak rozumienia wszystkich “elit” i nominalnych sterników w Polsce, że twarda polityka realna, a konkretnie geopolityka, to nawet nie tyle starsza siostra, ile bezwzględna, “tyrańska” macocha ekonomii. Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, którego “elity” święcie wierzą w prymat ideałów w polityce – i nie rozumieją, że dla całej reszty graczy jest to jedynie “pijarowa” gadanina “pod publiczkę”, stosowana na zasadzie listka figowego – pokrywającego pięknymi deklaracjami [bez pokrycia] brutalną walkę o własne egoistyczne interesy – za pomocą siły. Dlatego właśnie, mimo, że mieliśmy nawet lepszy start w 1989 od porównywalnej wtedy Korei Południowej – i mimo naszych bogactw surowcowych, naszej roli tranzytowej – dzisiaj do pięt nie dorastamy Korei Płd w polityce, ekonomii, technologii, postępie modernizacyjnym i w sile militarnej – i generalnie w REALNEJ suwerenności.

   1. Geostrategicznie co kazdy rozumie Chiny beda a moze juz nawet sa przeciwnikiem Rosji wiec Polska moze ich “uzyc” do straszenia Rosji od strony Azji(i odciagania ich uwagi i srodkow w tamta strone)-i o ile niekoniecznie wrog mojego wroga jest zaraz moim przyjacielem to jednak przeciwnik mojego przeciwnika moze byc uzytecznym semisojusznikiem.
    Ja zawsze twierdzilem ze Chin mozna “uzyc”(czy moze po prostu uzyc)do naciskania na zarowno sojusznikow jak i wrogow-naciskania ktore mogloby nam dac nieco wieksze pole manewru w kontaktach z innymi graczami.
    Tylko….ze tu wracmy do poprzednio dyskutowanego problemu kadr-KTO ma to robic?KTO ma z polskiej strony prowadzic te GRE?Przeciez establishment w Polsce czy to wzgledow ideologicznych czy glupoty czy ze strachu(a pewnie wszystko po trosze)nawet nie probuje takiej gry-oni jak sam napsales to wszystko kompradorzy obych sil.Dlatego uwazam ze dyskusje o polskiej geopolityce sa na wpol jalowe-najpierw trzeba porozmawiac o wykopaniu obecnego establishmentu i zastapieniu go ludzmi ktorzy na nie robia pod siebie na mysl o telefonie z Waszyngotnu/Berlina/Moskwy itp.Polityka wewnetrzna blokuje nam geopolityke i dlatego to polityka wewnetrzna powinna obecnie miec pierwszenstwo przed geopolityka.

   2. @Georealista
    Chciałbym zwrócić uwagę, że diagnozę, którą Pan wystawia elitom można w dużym stopniu rozciągnąć na ogół społeczeństwa, który te elity wybiera… bo ile osób faktycznie się w PL geopolityką interesuje i coś z niej rozumie?

    Dodatkowo, większość Polaków nie czyta zagranicznej prasy, a jedynie konsumuje polską, która w większości ich w tej postawie niezrozumienia geopolityki i świata realnych przewag utwierdza.

    Zasadnym dlaczego wydaje się pytanie, czy te elity są na tyle głupie czy takie głupie w zaparte grają?

    P.S. Z Pańskiej poprzedniej odpowiedzi na moje pytania wywnioskowałem, że w chwili obecnej NIE MA NIKOGO, kto by wydeptywał ścieżki do polskiego SG, polskich i amerykańskich think-tanków czy do NORDEFCO. Zatem wizje, które Pan tutaj prezentuje interpretuję jako wołanie, żeby się ktoś tym zajął… tylko kto i jak?

 6. @Georealista

  “(…)
  Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, którego “elity” święcie wierzą w prymat ideałów w polityce – i nie rozumieją, że dla całej reszty graczy jest to jedynie “pijarowa” gadanina “pod publiczkę”, stosowana na zasadzie listka figowego – pokrywającego pięknymi deklaracjami [bez pokrycia] brutalną walkę o własne egoistyczne interesy – za pomocą siły.
  (…)”

  Naprawdę ciężko uwierzyć, że oni są tak głupi, żeby w przeciwieństwie do reszty świata w coś takiego wierzyć. Przykro to przyznawać, ale cisną się na usta teorie spiskowe.

  “(…)
  Dlatego właśnie, mimo, że mieliśmy nawet lepszy start w 1989 od porównywalnej wtedy Korei Południowej – i mimo naszych bogactw surowcowych, naszej roli tranzytowej – dzisiaj do pięt nie dorastamy Korei Płd w polityce, ekonomii, technologii, postępie modernizacyjnym i w sile militarnej – i generalnie w REALNEJ suwerenności.
  (…)”

  Właśnie takie owoce – bo po owocach ich poznacie – sugerują następujące możliwości
  – albo totalne zidiocenie i/lub indolencję
  – albo zdradę
  – albo ktoś ma na nich taką tęgą lagę, że się boją podskoczyć

 7. @PawełW i @Piotr34 – To rozjazd między wymaganiami polityki w coraz bardziej “wilczym” świecie, a bujaniem w obłokach naszych elit, doprowadzi do przekroczenia punktu krytycznego wprowadzenia zasadniczych zmian i nowej kadry politycznej. Nie będą to ludzie z Konfederacji, bo na razie w kupie trzyma ich wspólny front przeciw “POPIS-owi”, ale faktycznie są w ostrym wewnętrznym rozkroku – między narodowcami – dla których państwo i naród są na świeczniku, a liberałami, którzy chcą jak najmniej państwa, a właściwie to “najlepiej” jego likwidacji. Zresztą ludzie Konfederacji nadal myślą w kategoriach “poświęcania się” dla “idei” – i nadal toną w polskim bagienku wojny w piaskownicy i okładania się łopatkami z “argumentacją” ad hominem. Presja sytuacji wymusi zmiany – więc o “wykopanie obecnego establishmentu” bym się nie martwił – nastąpi nieuchronnie. Natomiast 99% udanej modernizacji generacyjnej elit – to PRZYGOTOWANIE ZAWCZASU i wychowanie tych nowych elit tak, żeby od początku – jako merytokracja – myślały proceduralnie [a nie deklaratywnie wg obiecanek i chciejstwa] – w oparciu o zasoby realnie dysponowane – w analizie SWOT. Nie dla “poświęcania się” dla “idei” – ale dla MIERZALNYCH celów polskiego interesu i naszej racji stanu. Bez żadnego “poświęcania się za miliony” – bez wykrwawiania “za wolność Waszą i Naszą” [czyli w praktyce za cudze interesy]. I bez bufonady hasełkowej typu wiecowania o “Wielkiej Polsce” i bez gardłowania z pochodniami i z łzami wzruszenia w oczach na gromadnych seansach snów o potędze. Do bólu trzeba przypominać, że czeka nas długa, ciężka, pełna pracy droga – której celem jest fizyczne PRZETRWANIE Polaków – a do tego potrzeba suwerenności strategicznej, siły militarnej opartej o własny przemysł, autonomiczność Polski w podstawie piramidy Maslowa. Zaś zamiast wydumasów snów o potędze, czy “odrodzonego imperium lechickiego” – potrzebna jest nowa struktura [także regionalna] – sieciowej współpracy realnego win-win, opartego o wspólny worek “reaktora rozwojowego”. Czyli bazą ma być nowa ekonomia sieciocentryczna real-time [z jądrem autonomii koniecznej dla PRZETRWANIA] , postawienie na technologie i Przemysł 4.0 – i nowy model organizacji współdziałania w regionie – z graczami, którzy w sprawach bezpieczeństwa naprawdę fizycznie jadą z nami na jednym wózku – i z którymi umacniamy się wzajemnie przez wymianę i współpracę ekonomiczną i technologiczną. JEŻELI [podkreślam warunkowość] to będzie świadomie i długofalowo konsekwentnie realizowane przez nowych, merytokratycznych i interdyscyplinarnych sterników [czyli maksymalna synergia i synchronizacja działań] – to dopiero przyszłe pokolenie naszych dzieci będzie miało z tego otwarte pole rozwoju i prosperity. I żeby było jasne – Polskę uważam za jeden z krajów, które mają największe szanse przetrwać najbliższe 30-40 lat przy możliwie małych stratach własnych. Inne nie będą miały tego szczęścia. Emigrację odradzam – Nowa Zelandia [jako praktycznie jedyna “green zone”] już zaklepana “z górką”, a nawet Antarktyda [pomijając wątpliwe warunki do życia] nie będzie miejscem poza strefą konfrontacji. Wracając do tematu przyszłych elit – potrzebujemy sprawnych MANAGERÓW zorientowanych zadaniowo i pracujących z harmonogramem w ręku. Nie charyzmatyków – a sprawnych, technicznie wykształconych organizatorów-managerów “konsorcjum-Polska”. Czyli nie wiecznych bajarzy-teoretyków od obiecanek wg “wishful thinking” – jak jest teraz – tylko rozliczanych praktyków – np. mających prawdziwe sukcesy w dużych projektach technicznych i organizacyjnych. A po 30 latach twardej transformacji ustrojowej – mamy takie kadry ludzi, którzy twardo chodzą po ziemi. A takiej merytokracji nie trzeba np. tłumaczyć korzyści z uproszczenia prawa i likwidacji biurokracji, czy korzyści z inwestycji w technologię i w budowę własnych pełnych łańcuchów produktowych.

  1. Bardzo cenię Pana analizy Pana Wojczala i z przyjemnoscią czytam komentarze Georealisty, ale pięknie opisując rzeczywistość, lub ją pięknie interpretując, abstrahują od rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że nie ma siły, siły powtarzam, której zależałoby na budowie suwerenności i sprawczości Polski. Bo kto to niby miałby być? Czy jest jakaś wpływowa grupa biznesowa, oligarchia Polski? Nie ma czegoś takiego. Świadoma grupa klasy średniej, zorganizowana i zmotywowana? Nie ma nikogo takiego. Są grupy interesów, które grają grupami wpływu. Interesu obcego. Każdy to widzi. Są jednostki, jak doktor Bartosiak, które ewangelizują, są jednostki jak Krzysztof Wojczal, które analizują. Tylko, że nic z tego nie wynika. Jedyne, co wynika, to komentarze pod filmikami S@F – “o jakie to mądre”, i zasakakująco trzeźwe komentarze na blogu Pana Wojczala. Paru osób. Prawda jest taka, że ewangelizacja doktora Bartosiaka i analizy Pana Wojczala to program na lata. Nie mamy tego czasu. I zostaniemy skasowani, jestem teraz tego całkiem pewien.

  2. No to jak wytworzyć grupę przywódców. Świadomych? To jest podstawowe pytanie. Nie mamy elit, a są nam niezbędne. Jak stworzyć elity, będąc Plebsem. Poważnie pytam. Potrzebny jest pomysł.

 8. @Georeslita
  Pańską odpowiedź odczytuję następująco:

  – potrzebujemy sprawnych elit/sterników (status z mojego punktu widzenia: nie mamy i żadnych na horyzoncie nie widać)
  – potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które te elity wybierze (status z mojego punktu widzenia: nie mamy, buja w obłokach i tańcach z gwiazdami, albo chce 500+, lub ostatnio bezrefleksyjnie ***** ***)
  – potrzebujemy sprawnych MANAGERÓW zorientowanych zadaniowo i pracujących z harmonogramem w ręku (status z mojego punktu widzenia: nie mamy, a jak jacyś są to pracują za granicą w zagranicznych korporacjach i nie bardzo mają do czego wracać (sam jestem takim smutnym przykładem))

  I Pańska wypowiedź JEŻELI to będzie świadomie i długofalowo konsekwentnie realizowane przez nowych, merytokratycznych i interdyscyplinarnych sterników – to dopiero przyszłe pokolenie naszych dzieci będzie miało z tego otwarte pole rozwoju i prosperity.

  Czyli to co Pan tu wypisuje to są pobożne życzenia, bo gdyby “babcia miała wąsy, to by była dziadkiem”. Albowiem na pytanie zadawane nie tylko przez ze mnie, ale przez wiele innych osób, a mianowicie – KTO TO ROBI albo KTO MA ROBIĆ – nie udzielił Pan nigdy odpowiedzi… zawsze wymijająco mówiąc, że sytuacja wymusi powstanie z niczego takich sił, które coś zaczną robić…

  Żeby te procesy zaszły, to ktoś je musi inicjować… tak samo, jak przez CAŁE STULECIE trwała praca u podstaw mająca doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Nic takiego teraz nie ma miejsca.

  Jak na razie poza niewielkim (kilkadziesiąt tysięcy) gronem śledzącym Bartosiaka czy Gospodarza, niewiele ludzi się tematyką interesuje.

  1. Jak bardzo potrzebne są lokalne struktury, którym ZALEŻY na istnieniu państwa pokazuje przykład Ukrainy. Wg mnie, Ukraina istnieje, ponieważ dba o to lokalna oligarchia, a ta prosperuje tylko dlatego, że nie jest podporządkowana oligarchii wielkoruskiej. I zupełnie nie ma znaczenia, że ta ukraińska oligarchia, to oligarchia żydowska. Jest MIEJSCOWA. Kto ma niby zająć jej miejsce w Polsce? Wszystkie istotne siły są w Polsce uzależnione od potęg zewnętrznych. Gdzie jest, gdzie może być, wewnętrzne źródło polskiej siły? Podstawowe bartosiakowe pytanie: czy jesteśmy obszarem rdzeniowym zmodyfikowałbym, bo z pewnością nie jesteśmy. I nigdy nie byliśmy. Czy możemy być obszarem rdzeniowym – oto jest pytanie. I co jest nam do tego niezbędne.

   1. Oprócz Jacka Bartosiaka, Leszka Sykulskiego i prof. Bogdana Goralczyka to za bardzo nie ma ludzi, których dziennikarze mogliby zaprosić w celu wymiany poglądów na jakiś temat. Z polityków, obeznanych z tematyką w obszarze międzynarodowym, również są to pojedyńcze osoby, licząc na palcach jednej ręki.
    Żeby upowszechnić dyskusję na te tematy, musiałby się znaleźć jeden chociaż dziennikarz, który to i owo rozumie na ten temat i jakaś stacja telewizyjna, która uznałaby, że warto poświęcić na takie rozmowy i wywiady czas antenowy stacji.
    Może dzienikarze Polsatu? Ale trzebaby Polsatowi zaproponować, by był to cykl wywiadów i reportaży i nie na jakimś alternatywnym Polsat 2, czy Polsat Świat, tylko na Polsacie. Na TVN jakoś zabardzo nie liczę, choć ostatnią debatę o dziwo poprowadził red. Bartosz Weglarczyk, który w ramach Horyzontu mógłby poprowadzić cały cykl programów na tematy geopolityczne. Niechby i na TVN Biznes i Świat. Zostają jedynie YT i niektóre stacje radiowe.
    Większość społeczeństwa ogląda Zenka Martyniuka, czy jakichś złomiarzy, albo programy o talentach muzycznych.

    1. Jakich dziennikarzy? Wstrząsająca dla mnie osobiście była dyskusja Jacka Bartosiaka z tzw. Dziennikarzami, dotycząca sytuacji w USA, po zamieszkach na Kapitolu. Przecież, o ile można uznać działania J. Bartosiaka za ewangelizację, to to, co się działo w tej audycji przypominało misję wśród dzikich. Przecież Ci niby specjaliści od stosunków międzynarodowych, objawili się jako czciciele antytrumpa, prymitywy i propagandyści. I takie typy w Polsce kształtują opinię. Żałość i żenada.

     1. @Janusz Studnicki

      Więc zasadną staje się jakaś akcja mailowa ze strony PT czytelników niniejszego bloga w kierunku Rymanowskiego i Polsatu, aby zaprosił/li Bartosiaka, Sykulskiego i/albo Góralczyka do programu… najlepiej pod tytułem wyzwania następnej dekady.
      A najlepiej, żeby – właśnie jak @Legion XXX-ty Ulpia Victrix wyżej zasugerował – była to cała seria spotkań poruszających całe spektrum informacji.

      @wszyscy
      Mamy jakieś narzędzia, aby taką masową akcję wymuszającą w kierunku mediów przeprowadzić?

 9. Oczywiście – można uznać, że “nie będzie niczego”, że walka na starcie przegrana itd. Jednak jeżeli Bartosiaka i debaty NK itp ogląda na YT dziesiątki tysięcy, to na pewno ziarno kiełkuje. Moim zdaniem od 2008 narasta kryzys intelektualny, bo i tradycyjne nauki ekonomiczne zawiodły i zawodzą dalej, no i stary świat polityczny [Zachodu] jest wyraźnie w kryzysie. A w strefie zgniotu te zjawiska wystąpią szybciej i ostrzej. Zmiatając stare struktury. Na pewno utrzymaniem się Polski – jako gracza suwerennego i silnego wobec Kremla i Berlina – zainteresowany jest Pekin. Oraz Pentagon – który siłą rzeczy wobec ideologicznej głupoty, która właśnie wprowadza się do Białego Domu – będzie musiał tym bardziej pilnować interesu USA. Paradoksalnie – nasza wartość jako bufora geostrategicznego uniemożliwiającego powstanie supermocarstwa Lizbona-Władywostok – właśnie mocno wzrosły. Wzrosły do deal’ów pod stołem – i to via resorty siłowe. Pentagon po Brexicie, a także po CAI, widzi apetyty Berlina – już otwarcie mocarstwowe – a krnąbrność wobec USA [omijanie sankcji na NS2] – wyraźnie pokazuje, że Berlin będzie grał na siebie – najpierw budując mocarstwo – a potem supermocarstwo. Właśnie dlatego, że Biały Dom najprawdopodobniej za dobrą monetę weźmie zwodniczą “ofertę” AKK – dlatego właśnie Pentagon i specsłużby już układają scenariusze kontrujących działań pod stołem, działania geopolityczne pod szyldem militarnym. Pomijając patriotyzm itp. sprawy – zwyczajnie egoistycznie i pragmatycznie muszą dbać o własne stołki – czyli w praktyce o pozycję USA. Im bardziej Berlin prze do mocarstwa i supermocarstwa – tym bardziej po Brexicie wzrasta bezalternatywna GEOSTRATEGICZNA pozycja Polski. Im bardziej zawodzi współpraca na linii Biały Dom-cywilny rząd w Warszawie – tym bardziej siłą rzeczy rośnie waga kanałów specsłużb i militarnych. A i dla Pekinu ambicje Berlina są nader niepokojące. Przecież tam nikt nie da się nabrać na rzekomy “rozbrat” Berlina z Kremlem, rzekomo z powodu dętej “spawy” Nawalnego. Nikt tam też nie wierzy w szczerość “oferty” AKK. CAI jest tymczasową marchewką odciągającą Berlin – ale tylko do czasu zbudowania IV Rzeszy Paneuropejskiej. A etap budowy supermocarstwa Lizbona-Władywostok jest dla Pekinu katastrofa geopolityczną – wiec Pekin będzie maksymalnie zdeterminowany zastosować wszelkie potrzebne kroki. Na czele ze wzmocnieniem Polski jako kluczowego “bezpiecznika” przed ta katastrofą. To nie nasze elity polityczne będą grały pierwsze skrzypce, na pewno tez od nich nie wyjdzie inicjatywa do wykorzystania okna wielkiej szansy dla Polski. To będzie zrobione pod stołem z naszymi specsłużbami i wojskiem z inicjatywy Pentagonu i specsłużb USA – i tak samo zrobi Pekin. Obie strony zrobią to SKUTECZNIE. W imię własnej gardłowej – i akurat tutaj – identycznej zgodnej racji stanu. Nie sądzę, by tracili czas na jakieś sondowanie czy JK, czy rządu, czy Belwederu [bo z nimi nie ma przecież rozmowy na gruncie geopolityki – i polityki realnej opartej o siły i interesy] – od razu zaczną pod stołem z resortami siłowymi. Więcej – ten rodzaj kontaktów pod stołem – nasili się jeszcze bardziej w razie zmiany władzy w Polsce na proniemiecką. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego… Niebezpieczeństwo jest takie, że po okresie chaosu władzy cywilnej władzy politycznej w Polsce – władzę obejmie armia ze specsłużbami. Co może się zrealizować na zasadzie odgórnego scentralizowanego zamordyzmu – a może też i zostać zrealizowane z pewnym mandatem poparcia społecznego i przyjęte z niejaką ulgą [przynajmniej na początku] przez zmęczone społeczeństwo – jako gwarancja długofalowej stabilizacji i bezpieczeństwa na poziomie państwa. W pustkę nieskuteczności władz cywilnych i narastającego chaosu – wejdą sprawne i sprawcze resorty siłowe – z ich twardym, siłowo i bezwzględnie egzekwowanym nowym porządkiem. Nie tylko w strefie zgniotu [w Polsce]. Moim zdaniem szaleństwa ekipy Bidena doprowadzą USA do sytuacji krytycznej [masowy dodruk dolara spowoduje w końcu niekontrolowany spadek wartości i popytu na dolara] – a nieskuteczność przywrócenia wzrostu i stabilizacji – doprowadzą finalnie [po okresie różnych prób i programów ozdrowieńczych] do nowej wojny domowej. Krwawej wojny domowej o ochłapy – bo w USA więcej jest broni w rękach prywatnych, niż wszystkich mieszkańców. Ruch BLM jest dżinem wypuszczonym z butelki – najprawdopodobniej ruchy mu podobne w latach 30-tcyh doprowadzą w końcu do wewnętrznego kollapsu USA. Dla nas lekcja prosta – czas zacząć przyjmować PONOWNIE inicjatywy z Pekinu pod stołem – wcale przy tym nie paląc mostów [zwłaszcza tych pod stołem] względem inicjatyw resortów siłowych z USA. Bacznie obserwując bieg spraw – z nowym zasadniczym scenariuszem bazowym – czyli obstawiając Chiny jako nowego “nr 1” świata. I rozmawiając z pozycji geostrategicznej wagi Polski – żądając bez najmniejszego skrępowania listy zasobów i koncesji koniecznych do utrzymania się Polski jako niezależnego geostrategicznego bufora. Zanim nastąpił atak na Pearl Harbor – i alianci zachodni i hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja zgodnie “po jednej stronie” podtrzymywały dostawami i instruktorami opór Chin przeciw Japonii. By nie powstało trzecie konkurencyjne wobec nich supermocarstwo Japonii. Teraz jest w sumie identycznie – aczkolwiek budowa trzeciego supermocarstwa jest kamuflowana przez Berlin i Kreml. Na tyle nieudolnie kamuflowane [no i “spalone” po pierwszym “resecie” 2009-13], że i Pentagon i Pekin doskonale rozumieją, jakie śmiertelne konkurencyjne zagrożenie im się kroi.

  1. Dlaczego uważa Pan, że utrzymaniem Polski zainteresowany jest Pekin? Czemu Polski, a nie Ukrainy? Ukraina bez Polski może istnieć, a Polska bez Ukrainy raczej nie. Poważnie pytam, jaka jest różnica między Polską a Ukrainą dla Pekinu. Mnie się wydaje, że ważniejsza jest Ukraina. Polska to tylko część niemieckiej Mitteleuropy, a Ukraina , póki co, ciągle jest w grze. Ja osobiście na miejscu Chin stawiałbym na Ukrainę, a nie na żałosną prowincję Niemiec.

  2. @Georealista

   “W pustkę nieskuteczności władz cywilnych i narastającego chaosu – wejdą sprawne i sprawcze resorty siłowe ”

   I tu mnie wlasnie watpliwosci dopadaja-obserwuje te resorty silowe w PL od lat i wiele mozna o nich powiedziec ale na penow nie to ze sa sprawne.Resorty silowe trawi ta sama choroba co resze budzetowy-kolesiostwo,ukladziki,korupcja i obca agenturalnosc-wystarczy popatrzec na wielkie afery ostatnich lat z ktorych to zadna tak naprawda nie zostala rozwiazana do konca(a za wieloma jak wskazuja poszlaki staly wlasnie sluzby)i zaden bedacy jawnym zdrajca polityk “nie poszedl w odstawke”.
   Z Twoich wypowiedzi pozwalam sobie wnioskowac iz masz jakas insiderska wiedze o sluzbach ale oglad zewnetrzny resportow silowych daje zupelny inny obraz-i patrzac na niemoc panstwa polskiego w niemal kazdej dziedznie wydaje mi sie to obraz bardziej realistyczny i blizszy prawdzie.Sumujac:na sluzby nie ma co liczyc:w wiekszosci to aferzysci,obca agentura i wspolnicy w agencjach towarzyskich i NIC wiecej.

   Mam wrazenie iz jestes nadmiernym optymista ktory uwaza iz Polska z jakis “metafizycznych” powodow MUSI przetrwac wiec….JAKOS tam przetrwa-brutalna prawda jest taka ze NIE MUSI(przetrwac)-nie przetrawalo panstwo Hetytow,Asyria,Mitanni,Burgudnia czy Rzym to i nie musi Polska.Wiem,wiem straszliwy pesymiz tu prezentue ale nie jest to pesymiz nawolujacy do nicnierobienia tylko pesymiz wolajacy o WLASCIWY plan naprawczy dla Polski,wlasciwy a nie oparty o wiare iz istnieja jeszcze w Polsce jakies “sprawne struktury”-nie istnieja-wlasciwa diagnoza to podstawa.

   Od razu odpowiem iz osobiscie w tak beznadziejnej sytucji zaden plan naprawczy nie przychodzi mi to glowy-Polska MOZE i nawet przetrwa najblizsze dekady bo jak SLUSZNIE napisales czy to USA czy CHRL ZALEZY na zablokowaniu powstania nowego euroazjatyckiego mocarstwa ale bedzie to tylko przetrwanie-nic wiecej.Przetrwanie jako ZNOWU perfyferie mocarstwa tego czy innego mocarstwa i baza taniej sily roboczej-co zreszta moze nie jest takim najgorszym scenariuszem poniewaz najwieksze zagrozenie dla Polski to sasiedzi i to oni wycieli nam tak teraz brakujace elity-wiec byc moze nawet i warto zostac satelita na te pare dekad czy to USA czy CHRL w OBECNYM rozdaniu tylko po to aby skolapsowac Moskwe i Berlin i miec znacznie lepsza pozycje w rozdaniu NASTEPNYM(tak za 50 lat?)-wtedy i czas bylby na edukacje i budowe struktur czy gromadzenie kapitalow(USA i CHRL sa daleko i ich uscisk bedzie znacznie mniej szczelny).

   @Janusz Studnicki

   “Jak bardzo potrzebne są lokalne struktury, którym ZALEŻY na istnieniu państwa pokazuje przyklad Ukrainy”.

   Dokladnie i zgodze sie w Twoja opinia iz w Polsce takich struktur nie ma.Nie ma takze pieniedzy na ich powstanie ani czasu na wyedukowanie-obecna gra toczy sie szybko i brutalnie i za najdalej 5-10 lat sie rozstrzygnie.
   Dlatego nie widze w OBECNYM rozdaniu szans dla Polski-zbyt duzo czasu zmarnowano przez ostatnie 30 lat aby to sie dalo teraz nadrobic w pare lat-moza sie “rzucac” i przegrac albo co czego wymaga nasz ODWIECZNY geopolityczny interes ustawic sie przeciw Niemcom czy Rosji(ktore i tak zdaja sie przegrywac wiec ryzyko niewielkie)przy boku jednego z supermocarstw aby dostrwac do NASTEPNEGO rozdania za pare dekad ktore po pognebieniu Moskwy I Berlina powinno byc dla nas latwiejsze.

   I juz bym prawie napisal iz w zwiazku z tym “wiernopoddancza” polityka PISu wobec USA ma sens ale jakos nie moge sie zmusic gdyz jest zbyt chaotyczna i zbytnio oparta na wierze w amerykanskie ZAPEWNIENIA a NIE w realnie inwestowany pieniadz i pomoc WSZELKIEGO rodzaju.Wiara w zapewnienia i deklaracje w okresie zimnej(a wkrotce byc moze i goracej)wojny to droga do narodowego SAMOBOJSTWA.
   Dlatego ja wolam czasem(na puszczy jak widac)o pewne “lawirowanie” aby “wycisnac” z Ameryki(a moze i UE czy nawet Chin)co WIECEJ niz tylko zapewnienia i deklaracje.
   Akurat lawirowanie i krecenie to “naszym” politykom niezle wychodzi….TYLKO i wylacznie w stosunku do wlasnego spoleczenstwa jak na razie niestety.Uwazam ze przy sporym nacisku spolecznym to akurat tego “skilla” udalo by sie im zaimplementowac takze na arenie miedyznarodowej-dlatego edukowanie lemingow(nie wiem czy mozliwe)oraz “pelikanow”(raczej mozliwe)to PODSTAWA-jak ONI beda naciskac na swych wybrancow to ci nawet cos tam zrobia(czytaj beda krecic i lawirowac bo nic innego nie umieja)w interesie….naciskajacych.Obecny problem jest taki ze to nie Polacy naciskaja na polskich politykow tlyko Niemcy,Rosjanie,Ameryanie itp-i to jest wlasnie to co musi sie zmienic-jak juz napisalem powyzej:to polityka wewnetrzna blokuje na geopolityke wiec to polityke wewnetrzna trzeba naprawic aby uprawiac geopolityke-jak te polityke wewnetrzna “naprawi nam” ktos inny(jak zdaje sie pare lat temu USA)to nadal bedzie ona uprawiana w interesie….wlasnie tego kogos innego.

   Reasumujac:chocby ogolne wyedukowanie kilkunastu procent spoelczenstwa w sprawach geopolitycznych i geoekonomicznych powinno poskutkowac pewnym naciskiem spolecznym na establishment ktory w zwiazu z tym W KONCU wdrozy te JEDNA JEDYNA umiejetnosc ktora posiada czyli KRETACTWO na arenie miedzynarodowej-to na obecne rozdanie powinno(?)wystarczyc-i to jest wlasnie wartosc takich blogow jak ten czy dzialalnosic Bartosiaka.NIE oszukujmy sie-ZADNA z tu omawianych strategii(chocby nie wiem jak genialna)nie zostanie wdrozona w zycie przez polski zidiocialy,agenturalny establishment-JEDYNE co moze zostac na nich WYMUSZONE to uzycie ich “aferalnego skilla” na arenie miedzynarodowej aby podczepic sie pod wygrywajace supermocarstwo wzglednie malym kosztem,we wlasciwym czasie i za pol darmo(a nie jak teraz ZA szybko i po gigantycznych kosztach).
   Naszym “zasobem” sa kretacze i lawiranci i wlasnie tego zasobu trzeba uzyc poniewaz….innego nie mamy i w TYM rozdaniu miec NIE bedziemy.

  3. @Georealista

   Dziękuję za odpowiedź.

   Mój problem, który w tym wszystkim mam, w Pańskim opisie, że zarówno Pentagon jak i Pekin będzie musiał być inicjatorem działań w kierunku naszych specsłużb i militarnych, jest taki:
   Taka informacja działa usypiająco… znowu inni zrobią coś za nas, my nie musimy nic!

   Ja natomiast jestem przekonany, że trzeba zacząć z tym co mamy – kilkadziesiąt tysięcy czytelników i widzów Bartosiaka/Sykulskiego/Wojczała/Góralczyka powinno zacząć wywierać nieprzerwaną presję wszelkimi dostępnymi środkami na kanały informacyjne, aby tam zaczęły pojawiać się informacje z zakresu naszej sytuacji geopolitycznej i niezbędnych działań.
   Bo tylko zmieniając glebę można zacząć zmieniać to co się z niej urodzi.

 10. Tak sumując sytuację – na szeroko rozumianym Zachodzie i w Polsce – wyczerpuje się model polityczny, ekonomiczny, finansowy i społeczny. Nie liczmy, że rządowe think-tanki i instytucje dadzą nowe modele. Za bardzo wiszą na rządowych pieniądzach czy na “sponsoringu” starych grup wpływu – czyli na wymaganym odgórnie starym myśleniu. Wschodnia Flanka [w tym Polska] z tytułu presji w strefie zgniotu, została wyrwana z letargu od przełomu 2013/14. A 2020 uważam za rok przełomu mentalnego – świadomości społecznej, że świat się zmienia. Kolejne lata zdusza nadzieje, że “będzie jak dawniej”. Co oznacza narastanie poszukiwania nowych dróg – i tu jest okno możliwości do propagowania nowych modelów. Przez osoby i instytucje pozarządowe – bo tamte będą się do ostatka trzymały taktyki zakrywania rany starym plasterkiem i pudrowaniem. W Polsce czeka nas w tej kadencji albo mobilizacja u steru ze strony obecnego obozu władzy [co szacuję na 20-30% max] – albo destabilizacja i “zjedzenie” przez “ulicę i zagranicę” i przejęcie władzy przez obóz proberliński, Co bynajmniej nie spowoduje jakiejś stabilizacji – wręcz przeciwnie – po pierwszych antypolskich “ukazach” skwapliwie wykonywanych przez kompradorów proberlińskich – będzie “nieoczekiwana” aktywizacja dotychczas “spokojnej” części społeczeństwa. Oczywiście te protesty będą stygmatyzowane i pacyfikowane jako “faszyzm” itd. – co tylko nakręci spiralę konfrontacji wewnętrznej. A i wielu z popierających obecną opozycję nagle obudzi się z ręka w nocniku [jak im ta nowa władza dopiecze w ich życiowym “biznesie”] – i też zacznie dokładać do pieca. Czyli czeka nas okres rosnącego chaosu wewnętrznego. Który zakończy się albo zewnętrznym podporządkowaniem Polski jako całkowicie marionetkowego tworu w stanie rozbiórki i likwidacji – albo przejęciem władzy przez resorty siłowe. Rzecz w tym, że jeżeli będzie przygotowany nowy model [i to proceduralny – do wykonania w “realu”, a nie deklaratywny – czyli życzeniowy] – nowy model ekonomiczno-społeczno-polityczno-finansowy – to taka zmiana – ale zmiana na rzecz stabilizacji przez autorytarną władzę, może odbyć się relatywnie spokojnie – i z pewnym udziałem społeczeństwa i z większościowa aprobatą – właśnie ze względu na stabilizację. Udziałem opartym o realizację racjonalnych wymagań do funkcjonowania w nowych czasach – co władza przyjmie, bo to zapewni stabilizację – czyli także stabilność samej władzy. Obecny obóz zmarnował swoje okno szansy – w zasadzie ograniczył się do programów socjalnych i do ogólnego “wystarczy nie kraść”. To było relatywnie sporo względem poprzedniej ekipy – ale dużo za mało względem narastających wymagań w obliczu ciągłych zmian na świecie – i w naszej strefie zgniotu. Zakładając realistycznie najbardziej prawdopodobny model – czyli przejęcie władzy autorytarnej po wypaleniu się i nieskuteczności dotychczasowej władzy “cywilnej” – powstaje zasadnicze pytanie dla nowej władzy – I CO DALEJ ROBIĆ? – oraz drugie, równie ważne – JAK TO ZROBIĆ? I na ten moment trzeba przygotować pełen proceduralny, spójny i domknięty pakiet działania na nowe czasy. Z dwoma priorytetami – bezpieczeństwa długofalowego strategicznego Polski i Polaków – i zabezpieczeniem podstawy piramidy Maslowa. Proszę pamiętać – gdy nieskuteczność ekipy proberlińskiej i chaos wewnętrzny wzrośnie do pewnego poziomu – zarówno dla Berlina jak i dla Kremla będzie to znakomity pretekst do siłowego zaprowadzenia “porządku”. Co AKK już otwarcie zadeklarowała, a Kreml zapewne by to chciał zrobić w rękawiczkach tzw. “błekitnych hełmów” udających siły ONZ – czyli poprzez inwazję “mirotworców”. A wtedy tylko nasze resorty siłowe na czele z wojskiem – będą w stanie to skontrować – zarówno przejęciem władzy, jak i zapewne powszechną mobilizacją kraju. Trzeba się przygotować na ten niestety najbardziej realny scenariusz zdarzeń – i zawczasu wypracować [poza strukturami rządowymi] spójny dopracowany domknięty całościowy proceduralny model na nowe ciężkie czasy: CO ROBIĆ? i JAK TO ZROBIĆ? Podkreślam: bardzo bym chciał oddolnego świadomego balansu społeczeństwa przeciw coraz twardszej władzy. Bo w coraz cięższych czasach albo władza twardnieje [na zewnątrz – ale zazwyczaj to odbija się także na twardości wewnętrznej z tytułu koniecznej wyższej skuteczności egzekwowania działań]- albo państwo znika. Jeżeli nie wytworzymy powszechnego oddolnego balansu wewnętrznego – czeka nas odgórna dyktatura, a w każdym razie władza autorytarna. Ale i tak – nawet w takiej sytuacji – wiele [może najwięcej] będzie zależało od realnie wdrażanego długofalowego nowego całościowego modelu funkcjonowania – tworzącego w istocie nowy kontrakt społeczny z nowym “going concern”. I to jest zadanie konkretne – dla wszystkich zainteresowanych – którzy nie wiszą na pasku władzy czy różnych lobby. W tym względzie jestem optymistą – nasz oddolny pzarządowy pogardzany i lekceważony “intelektualny wolontariat” jest w stanie dać nowy model na nowe czasy. W tym przypadku nie idzie o ilość i o “masy społeczne” – tylko o jakość myślenia i tworzenia pragmatycznych konceptów do przeanalizowanych i wyodrębnionych wymagań – chodzi o kilkanaście tęgich głów, które taki całościowy model zbudują jako przemyślany, krytycznie przetrawiony “gotowiec”… I to jest konkretne zadanie na następne kilka lat. Stąd rwanie włosów na głowie i wszelkie biadanie nad rozlanym mlekiem [tudzież ekstrapolowane z tegoż biadania generalizacje typu: “czeka nas całkowita katastrofa – wszystko skończone – nie ma nadziei”] mam za bezproduktywną stratę czasu. Chaos i zmarnowane możliwości przez kilka lat przyszłej dekady [może nawet przez całą dekadę] trzeba z góry “spisać na straty” jako nieuniknione koszty przesilenia starego modelu dla wdrożenia nowego. Trzeba od teraz zakasać rękawy i myśleć maksymalnie swobodnie z pełną otwartością na każdy wariant i każde rozwiązanie – nie oglądając się na dotychczasowe nieskuteczne schematy, “jedynie słuszne wzorce” i “święte dogmaty”. Od razu skreślając typowe kalki zachowawcze – trzymania się starego modelu “bo inni to robią”, “bo to dotychczas jakoś działało”, a idąc w nowe – bez przekreślania z góry “to się nie uda, bo tego przed nami nikt nie wymyślił – nikt tego nie robił”. Generować pomysły – choćby na pierwszy rzut oka szalone – szlifować i modyfikować i łączyć z innymi – aż do akceptacji lub zredagowania w ramach “planu B” “planu C” “planu D” – albo do zasadniczego odrzucenia – ale wszystko dopiero po całościowym przepracowaniu. Kluczem jest synergia systemowa – pozbieranie przetestowanych w praktyce klocków – i złożenie ich w zupełnie nową jakościowo i systemowo i funkcjonalnie machinę. Tak mówiąc obrazowo – skoro stary zaprzęg konny jest przestarzały – to czas odjąć dyszel, odciąć łoże dyszla, zamontować ramę z silnikiem, bak z paliwem, przeniesienie mocy, sprzęgło, hamulec, kierownicę i dużo lepszą latarnię [dla lepszej świadomości sytuacyjnej] – dać przygotowaną instrukcje obsługi i jazdy i przeszkolić kierowcę i mechanika – i ruszyć do wyścigu [globalnego i regionalnego – o PRZETRWANIE – a potem o rozwój i nową lepszą pozycję] – nowym wehikułem – odpowiadającym surowym wymaganiom narzuconym przez twardą grę zawodników…bo to owa gra tworzy “regulamin” wyścigu…

 11. @PawełW – ja też jestem przekonany, że trzeba działać jak najszybciej. Dlatego ZAWCZASU “wystawiłem” konstruktywną ścieżkę skontrowania zwodniczej “oferty” AKK – przez ominięcie omotanego “ideami” Białego Domu – pod stołem via resorty siłowe i via Pentagon. To w tej chwili jedyna SKUTECZNA ścieżka – możliwa do realizacji przez mocodawców mających w ręku konkretne zasoby geopolityczne – zasoby siłowe. Natomiast to nie zwalnia nas od planu długofalowego – w tym także na wypadek niepowodzenia “szybkiej ścieżki” lub zwyczajnej nadmiernej bierności specsłużb i resortów siłowych Polski i USA [i Chin]. A ta bierność może nastąpić np. z tytułu wyczekiwania specsłużb i resortów na wyklarowanie się sytuacji. No i jest kwestia zasadnicza – tu nie chodzi tylko o bieżące [TYMCZASOWE] działania ratunkowo-kontrujące w ramach starego modelu ekonomiczno-społeczno-finansowo-politycznego – tylko o wypracowanie i wdrożenie nowego modelu – skutecznego w nowych czasach. W tym sensie ludzie rozumiejący Bartosiaka, S&F itd – mogą tylko obecnie zadziałać w bieżącym modelu akcyjnie – czyli “ratunkowo-kontrująco” [kontrując przewidywaną głupotę Białego Domu na zwodniczą “ofertę” AKK]. Natomiast wdrożenie nowego długofalowego skutecznego modelu na nowe ciężkie czasy – o! – to zupełnie inna historia – tu dopiero jesteśmy na etapie podrapania się po głowie i diagnozy: “jest źle – i będzie gorzej – obecny model się wyczerpał, jest coraz mniej skuteczny i idzie do rozpadu – trzeba opracować nowy model”. Czyli – ten nowy model trzeba dopiero opracować – a dopiero w kolejnym etapie wdrożyć – i to w odpowiednim “okienku czasowym”, które poprzednio opisałem. To jest “meta-projekt” nr 1 – dopiero do opracowania – pewnie przez parę lat. Dlatego już opisywałem i “oswajałem” na łamach tego bloga – jako “ucieczkę do przodu” – różne proponowane systemy ekonomiczne/technologiczne/zastępujące obecny system finansowy – czy opisujące sieciocentryczną rozproszoną infrastrukturę [i edukację] – epoki post-Covid. Rok temu nikt by nie przypuszczał – jak bardzo lockdown zmieni gospodarkę czy edukację. A jeżeli my sami nie zbudujemy nowego modelu – to inni [Wielcy Bracia] nam go przymusowo “zafundują” i wdrożą odgórnie w perspektywie do 2030. Oczywiście przy narzuconym obcym modelu, zamiast sporo zyskać – tylko stracimy na rzecz innych.

  1. Aż mi się łezka w oku kręci jak spoglądam na Węgry…

   https://kresy.pl/wydarzenia/gospodarka/wegry-wpisuja-sie-w-nowy-jedwabny-szlak-zbuduja-najwiekszy-terminal-intermodalny/

   Polska nie jest bramą do Europy zachodniej- Ukraina jest. Polska musiałaby przejąć od Ukrainy obwody Lwowskie i Zakarpacie, żeby razem z Rumunią kontrolować przepływ towarów na przesmyku bałtycko-czarnomorskim.

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Ukrainy#/media/Plik:Ukraina_map_polish.png

   Dlatego Chiny skupią się na Ukrainie, a Polska… z ręką w nocniku

   1. Hmm – tylko Polska oferuje interiorem lądowym [bez wąskich gardeł: czyli przechodzenia tunelami – jak Bosfor – czy górami – Karpatami] nieograniczoną liczbę linii szybkiej kolei czy hyperloop z Chin do Europy Zachodniej. Tu Ukraina nie jest potrzebna – linie mogą iść np. przez Białoruś. Ale to sprawa, która wyjdzie dopiero po zwycięstwie Chin – gdy będą miały ustabilizowana sytuację – i zaczną budować naraz dziesiątki, może setki nitek szybkiej kolei i hyperloop. A i Węgry na teraz mają jedynie ograniczone możliwości skomunikowania ze Wschodem. Ujście Dunaju kontroluje Rumunia, a trasy z Turcji – ograniczone i kosztowne – bo przez góry. Ale – powtarzam – Jedwabny Szlak to w obecnym etapie [przed zwycięstwem Chin] jedynie narzędzie mamienia marchewką inwestycji na 1,5 biliona dolarów – dla obracania krajów Eurazji na Chiny. W rzeczywistości beneficjentem są Chiny – chińskie firmy. A dane kraje “dostają” owszem – ale tylko kredyty – na wyższym oprocentowaniu, niż na rynkach finansowych Zachodu. Dlatego ta “marchewka” to w istocie pułapka “debt diplomacy”. Chiny chcą wydrenować Ukrainę – wykupić Motor Sicz do Chin [i Antonowa] – i wykupić maksymalną ilość gruntów rolnych czarnoziemu za grosze. Z Ukraińcami co najwyżej w roli parobków. Dziękuję za takie “zainteresowanie”. Generalnie – podkreślam jeszcze raz – ekonomicznie dla Polski [i regionu] Jedwabny Szlak i Chiny to żadna oferta ekonomiczna. To tylko maskirowka rzeczywistego zaangażowania Chin – ale zaangażowania GEOSTRATEGICZNEGO. Które jest w zasadniczo skupione na Polsce – jako “okupującej” kluczowy pomost bałtycko-karpacki, czyli bufor uniemożliwiający powstanie supermocarstwa Lizbona-Władywostok. I to jest jedyny realny lewar na Chiny – w ręku Polski – JEŻELI udowodni Pekinowi, że jest jedynym dysponentem pomostu bałtycko-karpackiego. To bardzo silny lewar – dzięki któremu możemy np. pozyskać głowice asymetrycznego odstraszania jądrowego dla zapewnienia zbrojnej suwerenności Polski względem Kremla czy Berlina. A także inne bonusy [także technologiczne czy finansowe – BEZZWROTNE] , stosownie do potrzeb – by Polska jako silny gracz oparła się naporowi Kremla i Berlina. No, ale nasi sternicy, by zasiąść do stołu z Pekinem [i osobno z USA], muszą najpierw zrozumieć wreszcie geopolitykę i wykonywać geostrategiczne ruchy z Pekinem [pod stołem]. Rozmawiając o interesach i zasobach – czyli wg real-politik…. a nie symulując politykę zastępczą fasadą naszpikowaną “wartościami”, “ideami” i mówieniem o “przyjaźni”. Niestety – obecna ekipa jest do geostrategii i real-politik całkowicie niezdolna.

   2. Ukraina nie jest w UE, a Polska, Rumunia, czy Węgry owszem są. I to one, a nie Ukraina pobierają opłaty i cła za wwóz towarów na teren UE ( z których 1/4 zostaje w tych krajach ). Dlatego np. Niemcy testowały załadunek pociągów na statki w Rosji i transport tych pociągów statkami do Niemiec.
    To są te pieniądze pozwalające opłacić wysokie wydatki z budżetów zachodnich państw.
    Przez Dunaj prowadzi taki wodny szlak aż do Niemiec. Ale towar wpływa najpierw do Rumunii i to tam powinien zostać oclony.
    Natomiast ciekaw jestem zdania Georealisty, na ile według niego rządy krajów grupy V4 zdawały sobie sprawę z geopolitycznej gry Niemiec i Francji, a na ile był to przypadek spowodowany napływem nielegalnych imigrantów do Europy.
    Orban widać, że balansuje i to z dobrym na razie skutkiem.
    Slowacja nawet przyjęła Euro, czego pewnie obecnie żałuje, a w kazdym razie ich rząd musiał tłumaczyć ( podobnie jak w rządy karjów bałtyckich ) dlaczego muszą pomóc bogatszej od nich Grecji ( przynajmniej jeśli chodzi o poziom płac ).
    Z kolei Czechy są już chyba “przyspawane” do Niemiec, chociaż mają również jakiś wpływ na stanowisko Austrii w róznych sprawach na forum unijnym.
    Litwa widać, że rozumie o co chodzi, ale również póki co bardziej polega na Niemcach.

    1. V4 używa Polski jako lewara na Berlin. Wystawiają nas jako chłopca do bicia – a my skwapliwie wychodzimy przed szereg i obrywamy za cudze interesy. Po czym narracja rządowych mediów opiewa “przywódczą rolę” Polski w V4. Litwa balansuje Berlinem Polskę. A Polaków na Litwie traktuje jako zakładników wobec Warszawy. To wynika z zupełnego oddania od 30 lat polityki wschodniej w ręce Zachodu. A piłka winna być prosta: komunikat do Bałtów “bez nas nie istniejecie, a Berlin nie będzie za was umierał [a właściwie dogada się waszym kosztem z Kremlem] – my geostrategicznie i militarnie decydujemy o waszym bycie – dlatego w każdej sprawie unijnej i generalnie międzynarodowej popieracie Polskę – ZWŁASZCZA względem Berlina – ale i Waszyngtonu itd”. Co dałoby taki efekt, że mówienie o izolacji Polski w UE na dzień dobry by traciło sens. I pozycja Węgier jako “sojusznika” przeciw Berlinowi – już by nie była “bezalternatywna”. Tak samo obrócenie Bałtów na Polskę by zaskutkowało zupełnie innymi relacjami Warszawa-Kijów. A militarnie – po dogadaniu Polski z Bałtami – powstała by baza do sojuszu z NORDEFCO – z podziałem zadań [Bałtyk i zwłaszcza Zatoka Fińska – to zadanie NORDEFCO, zaś na “kontynencie” – siły lądowe to Polska] i z interoperacyjnością [zwłaszcza lotnictwa i parasoli antyrakietowych – ale i baz morskich].

    2. (…)Orban widać, że balansuje i to z dobrym na razie skutkiem.(…)
     Ostatnio oślizgnęła się mu noga… wyleciał z EPL, a przyjęte regulacje dotyczące ochrony interesów ekonomicznych UE uderzają w niego nawet, gdy będą stosowane tylko zgodnie z literą przyjętego traktatu, bo na Węgrzech jest ponadprzeciętny poziom przekrętów na dotacjach.

 12. Panie Krzysztofie, widzę coraz większy rozjazd pomiędzy jakością Pana artykułów o komentarzami pod nimi. Nawet Pan ***Georealista odleciał (którego cenię za bardzo przemyślane i trafne komentarze), nie wspominając już o propozycji prowadzenia “mądrych pogadanek geostrategicznych” przez niemiecką agenturę:) Zastanawiam się, czy w tym drugim przypadku, wynika to z niewiedzy, czy też Pana blog stał się na tyle warty uwagi, że należałoby już prowadzić na nim działania dezinformacyjne.
  Mam dwie uwagi. Panie ***Georealista, w pierwszej kolejności potrzebni są wytrawni politycy. Bez nich managerowie z harmonogramem w ręku pójdą do piachu. Piłsudski był politykiem i wytrawnym strategiem, jego oponenci, Ci działający w dobrej wierze dla Polski, pogrzebali by ją razem z armią wykształconych i pracowitych ludzi. Ci z kolei są bardzo potrzebni, ale ktoś musi im powiedzieć, co i kiedy mają robić. Taka jest kolejność skutecznie prowadzonych działań. I druga rzecz, wyborcy Konfederacji rozpychają się mocno i głośno krzyczą, jak to wszyscy dookoła są głupi, nie znają się na polityce i należy uruchomić opcję “zerową”. Ich poczynania i liderów Konfederacji widziałem w czerwcu ubiegłego roku podczas wyborów prezydenckich. Mistrzowie strategii zostali rozegrani jak dzieci. I tacy chcą uczyć innych polityki.

  1. Podzielam w pewnym stopniu opinię @Largo. Bez mądrego przywództwa i konsolidacji społeczeństwa wokół uznania własnego języka, kultury, historii, tradycji za warte zachowania i obrony, każde działanie może być skazane na niepowodzenie.
   Załóżmy, że wojskowi się dogadają, że jakimś cudem, kosztem wyrzeczeń i wielkiego wysiłku zbudujemy sprawną armię i szczelny system A2/AD. A nawet, że pozyskamy pod stołem broń A ze środkami przenoszenia. To samo z siebie nie gwarantuje, że wskutek porozumienia zewnętrznych mocarstw nie zostaniemy przehandlowani albo, że nasze terytorium nie zostanie przeznaczone do rozegrania wojny zastępczej. Przypomnijmy sobie co zrobiono z Czechami w układzie Monachijskim. Czechy dysponowały przecież sprawną, dobrze uzbrojoną armią i własnym, nowoczesnym przemysłem zbrojeniowym oraz umocnioną linią obrony wykorzystująca trudny, górzysty teren. Te atuty okazały się bezwartościowe.
   Musimy budować narzędzia pozwalające zachować suwerenność. Preferować swoich przedsiębiorców, stworzyć swój internet. Tak żeby nie padła gospodarka, gdy z uwagi na próbę realizacji cudzych interesów, zostaniemy odcięci od usług internetowych, bankowych czy krytycznych dostaw. Musimy mieć swoją “narodową” chmurę niezależną od obcych korporacji, aktywnie budować łańcuchy dostaw i partnerskie porozumienia regionalne. Musimy być aktywni w każdym miejscu, gdzie decydują się nasze losy. Warto kształtować modę na mądry patriotyzm i przebudować system edukacji. Dopiero wtedy będziemy traktowani podmiotowo. Również przez Chiny.
   Państwa mające rządy zinfiltrowane przez agenturę, skorumpowane, wewnętrznie skonfliktowane lub głupie, zawsze będą narażone na próby bezwzględnego podporządkowania interesom głównych graczy. Bo to się im najbardziej opłaca. Wskaźnik koszt/efekt będzie optymalny oraz ryzyko nieprzewidywalnych zdarzeń najmniejsze. Pozwala wykorzystać lokalne zasoby dla budowania swojej potęgi bez liczenia się z tubylcami. Popatrzmy jak całkowicie wpisaliśmy się w politykę gospodarczą Niemiec. Jak wiernopoddańczo realizujemy zakupy uzbrojenia w USA, które nie dają nam żadnej niezależności ich użycia (w zasadzie wspomogliśmy gospodarczo USA i kupiliśmy im lewar na Polskę licząc na wdzięczność).
   Świat przyspiesza i może nasi decydenci w końcu, choćby w trosce o osobisty los, nauczeni ostatnimi wydarzeniami, że każdego polityka można zbanować i strącić z piedestału z dowolnego powodu i w dowolnym momencie, zaczną odróżniać stan realny od życzeniowego. Można jeszcze liczyć, że splot wydarzeń będzie dla nas wyjątkowo łaskawy. W tym akurat ja pokładam nadzieję 🙂

   1. Niestety – prawdopodobieństwo łaskawego dla nas splotu wypadków jest niewielkie. A nasze sfery polityczne [unikam słowa “elity” – bo jest w tym przypadku skrajnie nietrafne] tkwią w pewnym układzie – który zamyka ich i niejako tresuje ich i wymusza ściśle określone ograniczone reakcje jak we flipperze. Od “czerwonego alarmu” w lutym 2014 [Krym] – powinna nastąpić nowa faza – uzdrawiania i sceny politycznej i sprawności funkcjonowania państwa. Tymczasem jest właściwie odwrotny trend – i zamiast mobilizacji wewnętrznej, zamiast zwarcia szeregów i polityki zagranicznej nastawionej na polską rację stanu – jest narastający teatr absurdu rozkładowego “postępu” importowanego przez opozycję – z jej podbijaniem bębna przez wdrażanie “ulica i zagranica”. A obecny obóz władzy działa jakby na przeczekanie wg wpojonej zasady “nasza chata skraja – jesteśmy mało ważni – nie mamy żadnych lewarów – może jak będziemy grzeczni i usłużni, to nas nie ruszą” – czyli w praktyce ulegając temu, kto aktualnie mocno naciśnie – a co do podniesienia sprawności funkcjonowania państwa – obóz władzy od 2015 zadowala się podejściem “wystarczy nie kraść”. Niestety – struktury obecnego obozu władzy skostniały i idą siłą wytworzonych interesów w błędnym kierunku – odpowiadającym ich “going concern” – trwale usadowionym i kontynuowanym zbiorowo w powstałych układach – z pozycji zajętych stołków. Oczywiście – może stać się cud – jakieś zbiorowe otrzeźwienie. Ale to bardzo mało prawdopodobne. Pozostają realistyczne scenariusze – w tym oknie czasowym, jakie jeszcze mamy. Fajnie by było mieć czas na wychowanie nowego pokolenia – ale już brak na to czasu. Dlatego raczej wyjdą nam [jeżeli już] – bardzo niewygodne warianty “ostrej kuracji” przez uruchomienie “bezpieczników” siłowych – z ewentualnym akcyjnym “pospolitym ruszeniem”. Oczywiście – JEZELI nasi sternicy wreszcie [i to już teraz – nie za lata] “załapią” geostrategię i zrozumieją wagę Polski na pomoście bałtycko-karpackim, zrozumieja do końca, że mamy potężny geostrategiczny lewar w garści względem OBU supermocarstw – i bardzo asertywne pole manewru – oraz JEŻELI będą mieli wolę i determinację do konsekwentnego długofalowego wykorzystania tego lewara – i JEŻELI będa to robili wg “nowych” [w Polsce] zasad real-politik – czyli “nietypowo” i “wbrew tradycji” patrząc tylko na interesy i siłę – wtedy owszem – wariant utrzymania relatywnie miękkiej władzy cywilnej zostanie zrealizowany. Nie stanie się tak – to pozostaje autorytaryzm – właściwie dyktatura. Której naprawdę nie jestem fanem. Niestety – gra idzie o PRZETRWANIE – co ludzie poczują i zaczną sobie uświadamiać – gdy ze wszystkich stron będzie zacznie dotykać nas nóż na gardle, gdy stoczymy się [wg obecnego kursu] na skraj rozpadu działania państwa i społeczeństwa. A to przy przedłużającej się nieudolności wewnętrznej i zewnętrznej naszych sterników, doprowadzi do takiego chaosu i zapaści w coraz bardziej niesprzyjającym nam otoczeniu – że niestety w krytycznym momencie większość przyjmie dyktaturę jak zbawienie – bez względu, czy nam się to podoba, czy nie. Cóż – “tonący brzytwy się chwyta”…a w chwilach zagrożenia panuje tzw. “logika tłumu”…. Naprawdę bardzo chciałbym się mylić – może ktoś ma jakiś pomysł innej lepszej i mniej “chropawej” drogi?. Realistyczny – nie życzeniowy… WIEM – to wszystko, co teraz piszę, wygląda [mówiąc młodzieżowo] na tzw. “ostre przegięcie” – a obronna reakcja wyparcia każe kwalifikować powyższy scenariusz jako “odlot” [jak to nader zwięźle ujął @Largo]. Ale za 5-6 lat – przy obecnym kursie rządów i biegu spraw w Polsce [i narastającym pogarszaniu sytuacji międzynarodowej i przy wzrastającej presji z zewnątrz] – to będzie przyjmowane już jako scenariusz “ostatecznie dopuszczalny” – a za ca 10-11 lat – jako “nieunikniona przykra konieczność”… Gdyby 10 lat temu pokazywać, co się wyprawiało w ramach “ruchu” BLM i potem na wyborach w USA i całą towarzyszącą im narrację – oraz finałowe dni prezydentury w styczniu AD2021 [nie mówiąc o gigantycznej zapaści PKB i zadłużeniu przekraczającym wyobraźnię [i rozsądek] “zwykłego człowieka” – nie mówiąc o ekonomistach] oraz o otoczce komentarzy międzynarodowych – właściwie każdy 10 lat temu uznałby to zapewne za “totalny odlot s-f do kwadratu” i “oczywistą niemożliwość”… Ameryka JUŻ “zaliczyła” w świadomości świata “Cuszimę” – a nasi sternicy dalej niezmiennie zapatrzeni z nabożnym podziwem w wyobrażony i utrwalony w czasach młodości OBRAZ wielkiej, silnej, niezwyciężonej, nowoczesnej i przodującej światu i tak bogatej Ameryki – niczym Kargul i Pawlak w latach 70-tych…

    1. Zresztą – biję się w piersi – bo obrażam Kargula i Pawlaka – oni w tej Ameryce zachowali zdrowy chłopski rozum i własne racjonalne myślenie, wartościowanie i dystans. A nasze “elity” polityczne….ze względów kulturalnych i przez chrześcijańskie miłosierdzie powstrzymam się od szczegółowego rozwinięcia oceny.

    2. @Georealista
     O i tu, po tych wypowiedziach (13 stycznia, 2021 o 10:24 pm / 14 stycznia, 2021 o 9:41 am / oraz 13 stycznia, 2021 o 9:53 am) mogę powiedzieć, że jesteśmy na tej samej stronie. Mam podobną ocenę sytuacji bieżącej i prawdopodobieństwa zajścia korzystnych scenariuszy.
     Ładne, piękne wizje przyjemnie się słucha… ale trzymając się rzeczywistości, trzeba wychodzić z założeń i scenariuszy WORST CASE i na ich podstawie dalej planować, działać i pracować.

     WORST CASE w moich oczach jest taki, że za parę lat możemy być polem małej proxy wojny, coś jak Donbas.

     MILD CASE w moich oczach jest taki, że że obecne kierownictwo nie zainicjuje ŻADNYCH działań naprawczych i wszystko w ciągu najbliższych 10-15 lat pójdzie w kierunku kolapsu. A potem najsilniejszy hegemon – ewentualnie do spółki z naszymi resortami siłowymi – narzuci coś co mu się przyda. Nie będzie żadnego rozwoju high-tech w oparciu o zasoby skarbca, co najwyżej jego drenowanie w celu obcych interesów. Będzie pokój, ale poziom życia spadnie. I sytuacja zakonserwuje się na jakieś kolejne 30-40 lat.

     I teraz brutalne pytanie. Jak nasze środowisko – nie mając w ręku narzędzi państwa, sprawnych koncernów, itp – może coś z tym zrobić?
     Jak uniknąć WORST CASE i co zrobić, żeby jednak było lepiej niż w MILD CASE?

     Bo na chwilę obecną w mojej percepcji sytuacja wygląda tak, nadchodzi tsunami. Na sąsiednich plażach to już wiedzą i ostro działają. A nasza plaża pełna ludzi, którzy się dobrze bawią i nie rozumieją znaków ostrzegawczych. A ratownik – zamiast krzyczeć na alarm – obłapia atrakcyjną blondynkę i zlewa zagrożenia.

    3. A może właśnie wygrana J. Bidena i kilka klapsów od demokratów dla obecnej władzy da im do myślenia i pojawia się próby samodzielnego działania myślenia nie nakierowanego na USA?

  2. (…)I tacy chcą uczyć innych polityki.(…)
   Proszę nie nazywać politykierstwa polityką!

 13. @Largo – realnie biorąc – przy przejęciu władzy przez resorty siłowe – to one dadzą sprawną strukturę organizacyjno-wykonawczą. Natomiast do “managerów z harmonogrami” – a dokładniej – do praktyków z doświadczeniem w danej działce – należy analiza i przygotowanie działań z zasobami. Merytokracja przygotowuje CO ROBIĆ – natomiast struktury resortów siłowych – JAK TO SPRAWNIE WDROŻYĆ. Przejęcie władzy w tym scenariuszu nastąpi w fazie chaosu i zagrożenia istnienia państwa. Agentura niemiecka, rosyjska itp – będzie podsycała rozkład i chaos. W takim układzie lider resortów siłowych nie tylko obejmie władzę i przywróci stabilizację i funkcjonalność państwa – ale właśnie w momencie przygotowania do objęcia władzy – będzie musiał siłowo zdławić działalność wrogich antypolskich agentur. I oczyścić własne struktury z kretów itd. A jego działania będą musiały być z definicji nakierowane na polską rację stanu i polski interes narodowy [inaczej palcem by nie kiwnął – a raczej by dołączył do obcych specsłużb demontujących Polskę] – inaczej nie zyska “muru poparcia” jako swej większościowej bazy dla władzy. “Wytrawnych polityków” potrzeba na czas pokoju i ładu konstruktywistycznego. W okresie chaosu i konfrontacji – liczą się twarde zasoby i real-politik oparta o interesy i siłę. I geostrategiczne lewary. A wtedy – nie potrzeba wytrawności – bo wszystko się mówi [przeważnie pod stołem] twardo, asertywnie i bez owijania w bawełnę. Dla tradycyjnych cywilnych polityków WTEDY miejsca już nie ma. Stąd rozważania o “wytrawnych politykach” nie mają racji bytu. To stary model [w istocie konstruktywistyczny] – który jest już nieskuteczny. To realne zasoby w nowych czasach stanowią real-politik – w nowym modelu. A co do Konfederacji – do bólu już ich skrytykowałem za błędy strategiczne i taktyczne, więc wyważanie otwartych drzwi jest mało konstruktywne…. Notabene przykład Piłsudskiego najlepiej udowadnia mój model. I sądzę, że ewentualna dyktatura będzie się właśnie odwoływała do historycznych postaci dyktatorów [i do sytuacji “stanu wyższej konieczności” – tj. potrzeby ratowania państwa – w jakiej obejmowali władzę owi dyktatorzy] jako naczelników państwa: Kościuszki, Traugutta i Piłsudskiego. Być może [dla uzyskania poparcia dużej części “lewicowego” społeczeństwa] – będzie się odwoływała także do…Jaruzelskiego. WIEM – brzmi to TERAZ absurdalnie – ale proszę popatrzeć na to od strony przyszłej krytycznej sytuacji – i konkretnie od strony owego dyktatora, który będzie chciał [i musiał] zmontować wspólną powszechną i długofalową bazę poparcia dla jego nowej władzy. Do takiego modelu władzy – wobec nieskuteczności obecnego modelu i WSZYSTKICH cywilnych ugrupowań politycznych – niestety zmierzamy. To nie jest tak, że ja chcę dyktatury/rządów autorytarnych – ale patrząc i kalkulując chłodno – innej opcji dla PRZETRWANIA Polski i Polaków nie widzę – bo zmarnowano 5 lat na zasadniczą zmianę kursu i na przebudowę państwa – i obecne “going concern” strukturalnie i systemowo idzie w złym kierunku – i tego nie zmieni nawet nagłe obudzenie się teraz JK i jego ewentualne rozpaczliwe próby zmiany kursu. Władza i struktury okrzepły i jadą twardo w siodle swych interesów i powiązań – i w razie prób zmian/przebudowy całego układu przez JK – zwyczajnie odizolują i odstawią na boczny tor JK. Wygląda na to [wg stanu AD2021], że w strefie zgniotu w krytycznym okresie nie mamy już alternatywy dla twardej władzy autorytarnej – właściwie – nazywając rzecz po imieniu – dla dyktatury. Co rzecz jasna niesie ze sobą koszty, słabości i zagrożenia wynikające z tego typu władzy – które widać było w II Rzeczypospolitej. Z drugiej strony – przykłady Tajwanu czy Korei Południowej czy Singapuru – gdzie nastąpiło przejście od rządów wojskowych/autorytarnych do demokracji [ale jednak innej, niż na Zachodzie – nie tyle populistycznej jak na Zachodzie – ile bardziej republikańskiej – właśnie z większym udziałem owych “managerów z harmonogramami” – tj. merytokracji] – te przykłady dają nadzieję do powrotu do umownej republiki [właśnie jak w tych państwach Azji] – ale dopiero po okresie chaosu i konfrontacji. Powtarzam – w coraz cięższych czasach [i szczególnie w strefie zgniotu] albo władza twardnieje – albo państwo znika. Balansem dla odgórnej twardej władzy winien być [i to promowałem i promuję] silny powszechny uświadomiony ruch oddolny – zbudowany z pracy u podstaw – z internetem jako medium. Niestety – na to oddolne zbalansowanie realnie się nie zanosi [na chwilę obecną ludzi “ogarniętych”, rozumiejących geopolityke i real-politik opartą o siły i interesy – jest może ze 100 tys – a potrzeba “masy krytycznej” rzędu 10 mln] – a czasu już za mało na taki długofalowy projekt – więc pewnie będziemy mieli coś na kształt II Rzeczypospolitej po przewrocie majowym 1926 – oby nie twardszy model władzy. Bo środki cyber-kontroli mocno wykroczyły poza przewidywania Orwella z “1984”… Jeszcze uwaga – gdy ów przewidywany dyktator będzie przejmował władzę – będzie zupełnie inaczej, niż teraz. Czyli dużo gorzej – praktycznie pod każdym względem – a władze będą nieskuteczne i pozbawione poparcia [właśnie przez ich nieskuteczność]. Ludzie będą chcieli stabilizacji, bezpieczeństwa – i podstawy piramidy Maslowa. Obecny konsumpcyjny model zniknie jak rosa na słońcu. Zresztą – system finansowy upadnie – będą się liczyły tylko dobra realne. Stąd pisałem o sieciocentrycznym rozproszonym systemie rozliczeniowym- blockchainie barteru towarów i usług. A zamiast emerytury – własne dzieci jako polisa na starość. Dlatego proszę nie popełniać trywialnego błędu – i nie przykładać dzisiejszych “standardów” i “oczywistości” do stanu i dynamiki państwa i społeczeństwa w okresie przyszłego krytycznego przesilenia. To co dzisiaj “absolutnie niemożliwe” i “absurdalne” – za X lat będzie właśnie funkcjonującym realem… Jeszcze jedno – to adresuję do tych – co to “sprytnie” myślą sobie: “do licha z ta Polska, po co się szarpać, łożyć na armię i narażać, niech nas Niemcy zagarną i będziemy sobie dobrze żyli bez Polski” – NIC BARDZIEJ MYLNEGO. Jak nie łożysz na swoja armię – to łożysz 3 razy tyle na cudzą. A bez ochrony państwa polskiego – najbardziej prawdopodobny model “funkcjonowania” utylizowanych maksymalnie i “optymalnie” ex-Polaków w imperium Berlina czy w supermocarstwie Lizbona-Władywostok – to będzie wielki totalitarnie zarządzany cyber-obóz koncentracyjny [czy cyber-łagier – w zależności od przydziału owej darmowej siły roboczej]. Będziemy wtedy skrajnie napiętnowanymi “faszystami”, “ohydnymi nazistami” i “sprawcami II wojny światowej” itd – realnie podludźmi najniższej kategorii. To kieruję do tych, co to obecne cnotliwe frazesy Berlina w przybraniu Brukseli mają naiwnie za rzeczywiste cele imperium Berlina czy supermocarstwa Lizbona-Władywostok. I WTEDY żadnego ratunkowego Wuja Sama już nie będzie – ani nawet namiastek narracji o “prawach człowieka” itd… zresztą ów “człowiek” i tak z definicji nie będzie obejmował “polskich nazistów/faszystów”…

  1. (…)I sądzę, że ewentualna dyktatura będzie się właśnie odwoływała do historycznych postaci dyktatorów [i do sytuacji “stanu wyższej konieczności” – tj. potrzeby ratowania państwa – w jakiej obejmowali władzę owi dyktatorzy] jako naczelników państwa: Kościuszki, Traugutta i Piłsudskiego. Być może [dla uzyskania poparcia dużej części “lewicowego” społeczeństwa] – będzie się odwoływała także do…Jaruzelskiego. WIEM – brzmi to TERAZ absurdalnie – ale proszę popatrzeć na to od strony przyszłej krytycznej sytuacji – i konkretnie od strony owego dyktatora, który będzie chciał [i musiał] zmontować wspólną powszechną i długofalową bazę poparcia dla jego nowej władzy.(…)
   Żeby coś takiego przeprowadzić to trzeba być niezłym Goebbelsem…

  2. (…)Władza i struktury okrzepły i jadą twardo w siodle swych interesów i powiązań – i w razie prób zmian/przebudowy całego układu przez JK – zwyczajnie odizolują i odstawią na boczny tor JK.(…)
   Być może to już nastąpiło… po akcji premier Obajtek ktoś wrzucił do szamba taki granat, że tylko ostatni naiwni wierzą, że DobraZmiana to dobra zmiana… materiału było na ponad 2 miesiące, a trzeci dopełniono jeszcze Układem Wrocławskim, gdzie ujawniono takie rzeczy, że bez maski przeciwgazowej nie podchodź.

 14. @Jacek – jak najbardziej chcę nowych prawdziwych elit z nowym myśleniem – opartym o geostrategię i real-politik opartym wyłącznie o interes i siłę. Ale to wymaga wyrwania z letargu i z samozadowolenia wszystkich sterników na górze – i totalnej mobilizacji pod znakiem “czerwonego alarmu”. Dla nadrobienia 5 straconych lat – i ZASADNICZEJ [a nie kosmetycznej i głownie “gadanej”] zmiany kursu nawy państwowej – i jej głębokiej przebudowy. Nawet funkcjonowanie Sejmu/Senatu, rządu, prezydenta. wszystkich resortów, mediów, GO+NGO-sów – powinno być w trybie “czerwonego alarmu” i ciągłej czujnej dyspozycyjności – jak na OIOM-ie w szpitalu – albo jak na wieży kontroli lotów – albo jak na mostku nawigacyjnym na trudnych i wrogich wodach z niesprawnym okrętem. Czyli we wszystkich instytucjach światła powinny się palić 24/7/365 – a każdy decydent [i cały ciąg organizacyjno-wykonawczy] winien mieć przynajmniej 3 zastępców do pracy zmianowej non-stop. Analiza, diagnoza i decyzje i wykonanie – muszą być podejmowane w czasie rzeczywistym – bez podejścia typu “no to zajmiemy się tym na kolejnym zebraniu”… Na dodatek – stery wszelkich instytucji muszą objąć ludzie MERYTORYCZNI – a nie “bierni, mierni, ale wierni” – czyli lizusy i “zasłużeni” musieliby zostać zastąpieni przez ludzi sprawnych, wykształconych wszechstronnie, wydajnych, zdolnych do maksymalnie efektywnej pracy zespołowej, umiejących pracować [jak w IT i projektach high-tech] w warunkach stresu – z nakierowaniem na zadaniowość, priorytetyzację zasobów i “deadline”. A co do PMT – jest taka potwierdzona gorzka praktyką zasada w prowadzeniu projektów – że projekt chybiony należy natychmiast bezwzględnie porzucić – bez względu na stopień zaawansowania i stopień poniesionych dotychczas kosztów. 90% programów PMT jest chybiona, albo namiastkowa, albo “nie tak jak trzeba – nie to co trzeba”. Tu w zmianę na dobre uwierzę po owocach – gdy zostanie zbudowana strategiczna całokrajowa saturacyjna sieciocentryczna A2/AD Tarcza i Miecz Polski – łączącą real-time wszystkie domeny w jedną – z obronnym parasolem saturacyjnym nieba zdolnym do wyłapania saturacyjnego [ale REALNEGO co do liczby] uderzenia Rosji – zdolnym także [wraz z WRE] do uzyskania absolutnej przewagi na niebie w strefie buforowej na 250-300 km od granic Polski – tworząc dynamiczną buforową “głębię strategiczną” – więcej – nasza A2/AD musi zasadniczo rozproszyć jednocześnie ofensywnymi efektorami precyzyjnymi rosyjska obronę prak/plot na dystansie 1500-3000 km od Polski – jednocześnie wymuszając dużo mniej wygodny model przerzutów logistycznych i pracy całej infrastruktury Rosji. Na A2/Ad Tarcze i Miecz Polski potrzeba ok 200 mld zł z tych 524 mld zł planowanych na PMT. DROGO – ale inaczej mowy nie ma o skutecznej strategicznej suwerennej [bez “łaski” sojuszników z USA na czele] obronie Polski – oraz o likwidacji A2/AD Kaliningradu i przyszłego rosyjskiego A2/AD na Białorusi – który to bastion powstanie na 100% po anschlussie Białorusi i pełnym wejściu Armii Czerwonej. I jak zamiast 800 Wilków za 60 mld zl będziemy mieli dziesiątki tysięcy dronów bojowych przenoszących pozahoryzontalne kppanc czy Pioruny czy MHTK – dopiero wtedy – jak niewierny Tomasz – uwierzę w REALNE i ADEKWATNE do potrzeb zmiany WP. Zamiast drogich Patriotów – koreański L-SAM – z pełnym transferem technologi i produkcji – i wspólnym rozwojem. Zamiast 32 F-35A [absurd w strefie dominacji rosyjskiej A2/AD] – liczne MBDA Remote Carrier – zaprojektowane od podstaw na strefę zgniotu i zasięgu wrogiej A2/AD – czy liczne Kratos Valkyrie – “przełamujące” drony bojowe stealth o zasięgu ca 5,5 tys km – maksymalnie w “jedna stronę”. Bez lotnisk – operując cały czas z mobilnych wyrzutni, lądując na spadochronie – i wyłącznie z efektorami precyzyjnymi najwyższej klasy – i w wielozadaniowych rojach – z własnym przykryciem na innych dronach. Nie ciężar głowicy a la Homar – a liczność efektorów i ich precyzja. I saturacja ataku – rojami dronów [mających – prócz precyzyjnych różnych efektorów precyzyjnych także własny “mobilny” parasol Piorunów i MHTK – oraz środki WRE – oraz liczne sensory i pozycjonery celów]. L-SAM potrzebujemy ok. 4 tys efektorów – Kratos Valkyrie przynajmniej 600 – a dronów od klasy piko po mini – dziesiątków, nawet setek tysięcy. I jeszcze jedno – całkowita zmiana strategi i taktyki – aż po poziom pojedyńczego żołnierza. Właściwie – ze względu na skalowalną [piko do makro] dronizację powiązaną sieciocentrycznie – tego pojedyńczego żołnierza na polu walki JUŻ TERAZ zastępuje cały ekosystem sieciocentryczny sensorów, “procesorów” analizy sytuacyjnej i efektorów wykonawczych – jeżeli tylko KONSEKWENTNIE wdroży się zasadę sieciocentryczności “każdy nosiciel – każdy sensor – każdy transmiter/odbiornik – każdy procesor – każdy efektor”. W warunkach, gdy już jest amunicja kierowana precyzyjnie do… zwykłego granatnika ręcznego 40 mm [Pike – zasięg 1,5 km] – posyłanie żołnierza na saturacyjne pełnoskalowe pole walki [na “pierwsza linię”] to zwyczajne samobójstwo na własne życzenie. Ten granatnik powinien być z amunicją precyzyjną zamontowany – ale na dronie – a te drony winny w roju [oczywiście pod “parasolem” i dopiero po przełamaniu przez silniejsze roje dronów do likwidacji aktywów sprzętowych] likwidować czy rozbijać już pozbawioną sprzętu i łączności siłę żywą nieprzyjaciela – nieporównanie skuteczniej od żołnierzy – nieporównanie szybciej – i bez strat własnych w sile żywej. Dlaczego drony i efektory precyzyjne są TERAZ drogie? – bo są produkowane w ilościach homeopatycznych. Dlatego [dokładnie to przegryzłem z Leonardo z ciekawości] same operacyjne koszty produkcji dronów i efektorów precyzyjnych stanowią ca 5% ich ceny jednostkowej – a resztę stanowią narzutowe koszty opracowania prototypu, budowy linii produkcyjnej – i trzymania jej w gotowości razem z resztą kosztów stałych [przeważnie bezproduktywnie]. Dokładnie odwrotnie byłoby przy NAPRAWDĘ masowych zamówieniach – gdy linie produkcyjne by pracowały non-stop 24/7/365. Dlaczego brak takich zamówień? – bo te byłyby możliwe jedynie po głębokiej strukturalnej reorganizacji WP od podstaw – gdzie większość starej kadry oficerskiej [ale i sporo tzw. “szeregowych bagnetów”] – już by nie miała miejsca dla siebie. A etaty to podstawa utrzymania stołka i ścieżki kariery. No i bez tej “przeklętej” dronizacji i automatyzacji [a jeszcze AI na horyzoncie – tfu! tfu! tfu!] – stare kadry mają “święty spokój” – czyli stare regulaminy, dobrze znane “wojowanie” a la zimna wojna [czy a la “misje” ekspedycyjne – w WOT] – nie trzeba się uczyć, zdawać egzaminów i wysilać. No i jeżeli jest “stara dobra” amunicja niekierowana – no to koledzy ze służb logistycznych mają co robić i wozić i magazynować – bo w przeciwnym wypadku [o zgrozo] 1 pocisk precyzyjny zastępuje w skuteczności 50 niekierowanych. A czołgi i ciężki sprzęt – od razu koledzy z logistyki/serwisu/transportu/środków przeprawowych/baz logistycznych/ośrodków szkoleniowych [wyszkolenie załogi czołgu to niemal 2 lata] – mają pracę po pachy. I tak dalej… I cały “silnik” organizacyjny WP pracuje i krząta się “aż miło” – chociaż z punktu widzenia budowania realnej sprawności bojowej na nowoczesnym polu walki w strefie zgniotu – praca owego “silnika” jest głównie…na biegu jałowym. Dla naszej kadry oficerskiej wrogiem numer 1 nie jest Armia Czerwona – tylko automatyzacja, dronizacja, C5ISR z AI, sieciocentryczność, efektory precyzyjne, całe spięcie przez RMA w jedna domenę – generalnie wrogiem jest prawdziwa modernizacja konieczna do potrzeb skutecznego wojowania w strefie zgniotu z pełnoskalowym przeciwnikiem z najwyższej półki. A że Polska “leży” militarnie i strategicznie? – że WP co do realnej wartości ma charakter symboliczno-defiladowy? – ich tylko obchodzą bieżące apanaże, układy “konieczne” w pracowitym wspinaniu się na drabinie awansów – i przyszła emerytura. Po nas choćby potop… Jeszcze jedno – ktoś powie: produkcja dronów i efektorów precyzyjnych 24/7/365 to absurd – szybko się nasycimy. NIE – bo jednocześnie cały czas trzeba – i to w skali całego WP spiętęgo w jedna domenę – ćwiczyć i wypracowywać strategie i taktykę na każdym szczeblu – z ostrą amunicją – w trybie bojowym. I ze zniszczeniowym użyciem sprzętu – testując i dopracowując każdy poziom działania. Realizując przy tym twardą zbrojną siłową sygnalizacje strategiczną – podwyższając maksymalnie agresorowi poprzeczkę odstraszania strategicznego i poprzeczkę koszt/efekt. I cały czas dokonując non-stop kolejnych modyfikacji i wprowadzania nowych modernizacji i generacji – tak by agresor miał świadomość, że ewentualnie wypracowane przez niego remedia na nasz zbiorczy system oparty o sieciocentryczny kompleks RMA – i tak będą przestarzałe wobec naszych nowych generacji. Nie mówiąc o tym, że “schodzące” środki starej generacji [z oprogramowaniem na eksport] – to i tak będzie chwytliwy towar – wysoko przetworzony i o wysokiej marzy – dla innych graczy. A ten popyt będzie tylko wzrastał…. Powtarzam – potrzebujemy INWESTYCJI we własne suwerenne high-tech – TAK należy widzieć i przeprowadzić PMT [jako taran na pułapkę średniego rozwoju i na strukturalną pozycję podwykonawcy] – nie tylko dla osiągnięcia strategicznej zbrojnej suwerenności – ale dla ZYSKU – eksportowanych produktów [i kompleksowych systemów] high-tech wysokiej marży.. Gdzie w wariancie maksymalnym – produktem byłaby cała A2/AD z “tarczą”, “mieczem”, spięciem C5ISR/WRE. Oczywiście poprzedniej generacji – ale wobec regionalnego agresora – dająca kupującemu średniemu państwu [lub sojuszowi regionalnemu] nieporównany skok bezpieczeństwa….

 15. Dam prosty przykład kompletnego “odlotu” – pani Mosbacher za swoje “wyczyny” wobec Polski została [i to już PO upadku Trumpa i jego “akcji” politycznych] – odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli podlizanie się Trumpowi [który notabene podpisał “nóż w plecy” Polski – czyli bat 447 – taki to “przyjaciel”]. Skoro podlizanie się Trumpowi – to od razu będziemy na starcie od 20 stycznia na cenzurowanym w Białym Domu. I to nawet wśród Republikanów – którzy od Trumpa się odcięli. Tylko pogratulować takiej “polityki”. W skali od zera do 10 daję…minus 10. Cofam moje słowa [po letniej wizycie Dudy u Trumpa], że prezydent Duda może stać się liderem interesu europejskiego Polski i Wschodniej Flanki. A i reszta – z JK i MM na czele – jakby żyli na innej planecie i zajmowali się hodowlą ogórków – a nie polityką i polską racją stanu. Gdyby mieli choć szczyptę chłopskiego rozumu – choćby 5% Kargula i Pawlaka – to by [dokładnie po upadku Trumpa] – uznali panią Mosbacher za “persona non grata” – i odcięli kupony polityczne tego aktu “anty-Trumpowego” w Białym Domu. Z odkuciem się w tle za 447 – jako sygnałem do Białego Domu. Także jako sygnałem presji na zwiększenie suwerenności Polski – wobec SŁABNIĘCIA USA. A media “postępowe”, dominujące na w USA i na Zachodzie [na czele z Berlinem i Paryżem] – raczej musiałyby taki akt [niechętnie i pewnie pod niejakim przymusem – ale jednak] pochwalić jako “postępowy” i w ramach “obrony demokracji”. Inaczej to my byśmy w “pełnej chwale”- czyli wg maksymalnej hipokryzji politycznej – stygmatyzowali za brak “postępowości”…i wielkim głosem domagali się oklasków za ten “pełen odwagi akt wyboru właściwej strony historii”. Niestety – nasi “politycy” nie rozumieją prostych zagrywek taktycznych – a biorą się za sprawy o trzy kalibry poważniejsze… Nie rozumieją, że poświęcać [i to bez kwitowania] należy tylko puste słowa i gesty bez znaczenia, a często – jak tylko można – obracać je przeciw innym graczom…by obrywali od własnej “broni”…

  1. (…)I to nawet wśród Republikanów – którzy od Trumpa się odcięli.(…)
   Tylko pytanie na ile to odcięcie się było szczere… z odpowiedzią na to pytanie poczekałbym to rozkręcenia się prawyborów.

  2. (…)Cofam moje słowa [po letniej wizycie Dudy u Trumpa], że prezydent Duda może stać się liderem interesu europejskiego Polski i Wschodniej Flanki.(…)
   To na szczęście jego ostatnia kadencja i to raczej skrócony… po tym jak rząd wszedł w koleiny AWS 2.0 to za jakieś 3 lata* czeka go cała masa postępowań karnych i nie uratuje się ułaskawieniem, bo najpierw zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu.

   * Koalicjanci też to wiedzą i dlatego żaden nie odważy się rzucić teczką… chyba, że to będzie bunt dołów, ale to jest mało prawdopodobne.

 16. Chcę podkreślić kilka spraw zasadniczych – jest REALNA [finansowo i technologicznie – np. z Koreą Płd] pełna saturacyjna SUWERENNA całokrajowa obrona antyrakietowa/plot Polski na REALNY co do liczby saturacyjny atak Rosji. Proszę pamiętać – w Rosji ca 90% arsenału strategicznego jest związana przez innych graczy mocarstwowych [zwłaszcza z atomem], a z arsenału “taktycznego” – ca 80%. I wobec strategicznych [i “taktycznych”] ambicji Chin, Pakistanu i Indii i wzrostu ich arsenałów – ten wskaźnik będzie rósł. W tym sensie czas pracuje dla nas. Co z tego, że Rosja wg siły nabywczej ma 8 razy większy budżet MON – skoro terytorium ma 56 razy większe – zatem “nasycenie” środkami militarnymi ma już na starcie 7 razy mniejsze. Ponadto pod względem strategicznym jest wyraźna asymetria – Rosja jako agresor przegrywa, jeżeli nie wygrywa z Polską – a Polska wygrywa już wtedy – jeżeli obroni swoje terytorium. Dlatego budowanie armii symetrycznej do rosyjskiej jest tragicznym błędem strategicznym na starcie. A tak właśnie robimy – zresztą z wielką niekonsekwentną dziurą w owej, pożal się Panie Boże, niby “strategii” – bo bez DYSPONOWANYCH REALNIE sił jądrowych – ba, nawet nie staramy się o słaby ersatz w postaci NATO Nuclear Sharing. Zresztą – ta obecna “strategia” jest 100% przepisem na klęskę – ponieważ przez symetryczność wymusza budowanie lustrzanych odpowiedników [prócz jądrowych] sił zbrojnych Armii Czerwonej. Czyli – oni czołgi – to my też czołgi, oni lotnictwo – to my też lotnictwo itd. W ten sposób sami skazujemy się na budowanie symetrycznych – i przez to rachitycznych – odpowiedników sił zbrojnych Armii Czerwonej. Dokładnie ta sama “strategia” doprowadziła II Rzeczypospolita do klęski 1939. Teraz to samo bezmyślnie małpujemy – no bo przecież każdy rodzaj sił zbrojnych chce rozrostu etatów i nowego sprzętu – by wojować po staremu a la zimna wojna czy właściwie w pewnych sprawach nawet II w.św.. W praktyce o owej bezmyślnie realizowanej “strategii” decyduje “going concern” interesów kariery starych lobby poszczególnych starych sił zbrojnych WP. Każde lobby ciągnie w swoją stronę – pancerniacy za 800 Wilkami za 60 mld złotych [z całą oprawą], sam program Borsuk 30-35 mld zł, już się mówi o produkowaniu ciężkiego Rosomaka XP [nie pływa – masa zwiększona do 32] na już kupionej licencji od Patrii. Czyli powiedzmy min 100 mld zł [bez kosztów “ludzkich”] na nosiciele z efektorami do ognia bezpośredniego – gdy już teraz rewolucja sieciocentryczna, dronowa, pozahoryzontalnych kppanc i innych efektorów – całkowicie ten rodzaj wojowania “bezpośredniego” – odstawia do lamusa. Tak samo deklasuje siły ciężkie i zmechanizowane amunicja rakietowa i lufowa dalekiego zasięgu – pozycjonowana sieciocentrycznie. I tak samo jest z resztą sił zbrojnych RP – każdy ciągnie w swoją stronę – zero budowania jednej, zarządzanej sieciocentrycznie “wszechdomeny” – jest tylko rozpraszanie środków na przestarzałe systemy – i klasyczna suboptymalizacja. Np. admiralicja wielkim głosem domaga się Orek – chociaż w ciasnej i płytkiej śródlądowej zatoce, jaką jest naprawdę Bałtyk – wystarczą drony linii dozorowych blokujących Petersburg i Bałtijsk [mamy takie – Deep Guard firmy Spartaqs – oczywiście ignorowane] i ewentualnie drony bojowe – np amerykańskie, własnie produkowane …Orca [po 11 mln dolarów sztuka – z bronią torpedową i inteligentnymi “minami mobilnymi”]. Bez porównania tańsze, skuteczniejsze, gwarantujące brak strat i podwyższenie [przez brak narażania załogi] maksymalnej poprzeczki ryzyka misji [i przez to zagrożenia przeciwnika] – oferujące dyspozycyjność operacyjną min 90% [a nie 30% jak załogowe OP] – i właśnie to jest “absolutnie nieakceptowalne” przez naszą admiralicję – bo przy sieciocentrycznej dronizacji BRAK ETATÓW. Jest jeszcze “lepiej” – rozmawiałem w 2014 z pewnym oficerem naszej marynarki – i zasugerowałem, że dla blokady morskiej Bałtijska i Petersburga – oraz do ochronnej [dla transportu przez Sund] linii blokadowej Kołobrzeg-Bornholm – wystarczą same ciężkie torpedy Atlas Elektronik Sea Hake MK4-ER odpalane z lądu – o zasięgu 140 km, z naprowadzaniem światłowodowym. Ów oficer mi odpowiedział po chwili, że “byłoby to wbrew obowiązującej strategii morskiej” oraz dodał, że… “tradycja z drugiej wojny światowej zobowiązuje” [sic, sic, sic]. W 2018 spotkałem się ponownie z tym oficerem. Przypomniałem mu propozycję z 2014 [w międzyczasie zasię torped Sea Hake z tytułu bardziej wydajnych baterii wzrósł do 160 km] i poinformowałem go, że ta idea została wdrożona przez…ZEA dla blokady cieśniny Ormuz – i do atakowania jednostek Irańskich nawet w portach. Reakcja była tak, że milczał przez chwilę, próbował zmienić temat, a gdy wracałem do tej propozycji – po prostu się pożegnał i odszedł. Nie chcieć – to dużo, dużo gorzej, niż nie móc. A “patriotyzm” naszej [przynajmniej tej wyższej] kadry oficerskiej polega na skwapliwym pilnowaniu stołka, kariery i sutej emerytury. Wracając do poziomu strategicznego – ponieważ obecnie rozpraszamy środki PMT na modernizację “każdy sobie” – wg niezbornej suboptymalizacji – więc nie ma tych ca 200 mld zł na budowę całokrajowej saturacyjnej Tarczy i Miecza Polski. Jak nie ma A2/AD Tarczy i Miecza Polski – to rosyjskie A2/AD Kaliningradu i na Biłorusi [po jej anschlussie] – od razu osiągną pełne panowanie w powietrzu w ciągu pierwszych kilku minut – a na ziemi w ciągu pierwszego dnia. Wybijając sieciocentrycznymi efektorami S-500 [w strefie o zasięgu 600 km] nasze F-35A i F-16 C/D w powietrzu – co do jednego – a te na ziemi – precyzyjnymi efektorami przeciwpowierzchniowymi “hit-to-kill”. I wtedy żadne łatanie lotnisk nie pomoże – bo nie będzie dla czego łatać. A wycofanie do Ramstein [czy bardziej realistycznie – do UK] naszych F-35A i F-16 C/D – oznacza, że w ogóle nie będą operować nad Polską – bo przecież tak silnego bąbla rosyjskich A2/AD nie sforsują. No chyba, że misje kamikadze – w jedną stronę… Po naszej klęsce – te nasze F-35A i F-16C/D zostaną przejęte – jak nasze Łosie przez Rumunów w 1939…A z tych 800 Wilków na front dojedzie [wobec “hulania” lotnictwa rosyjskiego” – i dronów – już budują odpowiedniki TB2] może 10%, góra 20% – a i te w większości zostaną zniszczone w strefie przyfrontowej przez pozahoryzontalną projekcję siły artylerii lufowej i rakietowej Armii Czerwonej. Co do załogowych Orek – będzie z nich tyle pożytku, co z naszych OP w 1939. Albo i mniej. A załogowe jednostki – od wymarzonych fregat, korwet po “opłacalne” [jako cele] Kormorany II itp – zostaną wybite do nogi rakietami z Kaliningradu – niezależnie od ich pozycji na Bałtyku. Dokładnie odwrotny scenariusz byłby przy zbudowaniu nowoczesnej całokrajowej A2/AD Tarczy i Miecza Polski [opisywałem tu przy różnych artykułach i na d24 jako “Dalej patrzący”] – no, ale trzeba mieć chociaż trochę zrozumienia RMA – a nie klepać bezmyślnie po staremu. I zrozumieć elementarny układ strategiczny – skoro dla nas wygraną jest strategiczna pełna obrona Polski – to na strategicznej pełnej obronie Polski winniśmy się skoncentrować. Tworząc jedną wszechdomenę zarządzana sieciocentrycznie real-time przez nasze suwerenne C5ISR [obejmujące WRE i cyberprzestrzeń i ewentualnie kosmos – aczkolwiek ta domena by tylko uzupełniała sensory [i efektory i retransmitery] na aerostatach HALE [20/40 km]]. Konsekwentne sieciocentryczne spięcie wszystkich zasobów – “każdy sensor – każdy “procesor” – każdy nosiciel – każdy efektor [precyzyjny]” – i wtedy następuje skok realnych zdolności strategicznej obrony Polski – do poziomu pełnej odporności na saturacyjny [REALNY] atak FR. Ale to wymaga strategicznej bardzo głębokiej przebudowy starego PMT – i koncentracji nowego PMT dla realizacji PRAWDZIWEJ [a nie symulowanej] pełnej obrony Polski – czyli koncentracji na programie strategicznym nr 1 – na A2/AD Tarczy i Mieczu Polski. Tylko wtedy – pod szczelnym “parasolem nieba” – oraz przy dominacji na tym niebie w strefie buforowej Polski [co daje nam “dynamiczną” głębię strategiczną] – tylko wtedy nasze precyzyjne środki ofensywne – jak najdalszego zasięgu [zwłaszcza via drony stealth – jak Kratos Valkyrie – czy nawet z użyciem dronów klasy TB2 i wdrażanych Anka – zawsze z efektorami precyzyjnymi] – maksymalnie rozproszą rosyjską obronę prak/plot – czyli w ten sposób maksymalnie wyzyskamy strategiczną asymetrię zwartości i koncentracji naszej obrony – i rozległość terytorium Rosji – nie do obrony. Zwłaszcza rozpraszając parasol prak/plot “bastionów” A2/AD Kaliningradu i Rosji. W tej chwili strategia wojowania na Polskim Teatrze Wojny [powietrze, ląd, morze] polega na pokonaniu wrogich A2/AD – przez naszą SILNIEJSZĄ i NOWOCZEŚNIEJSZĄ A2/AD – do czego mamy [przy priorytetowej koncentracji środków] i pieniądze – i możność zassania najlepszej technologii [od razu w Przemyśle 4.0 i w najnowszej elektronice i w technologii materiałowej] – od Korei Płd, Japonii, koncernów europejskich, nawet Izraela [pod stołem]- a także – przy takiej konkurencji – także od USA. Rosja tej bazy technologicznej do zassania nie ma – więc wystarczy przeskoczyć obecny poziom rosyjskiej techniki opartej o odrywanie kuponów z lepszych czasów – i mamy swoje zwycięstwo strategiczne zrealizowane. Oczywiście z własnymi głowicami asymetrycznego odstraszania jądrowego – co wyrówna pole gry na wyższych szczeblach drabiny eskalacyjnej. Z NATO Nuclear Sharing jako oficjalnym listkiem figowym. A wszelkie ciężkie dywizje, manewrowe boje pancerno-zmechanizowane itd… – to JUŻ są “białe słonie” w epoce RMA powiedzmy AD2030 [nawet AD2025]. Ważne jest ustanowienie szczelnego parasola kontroli nieba [wliczam w owo “niebo” także koniecznie WRE i cyberprzestrzeń] – także w strefach buforowych. Reszta to już domino rolowania podstawy operacyjnej przeciwnika – co do jednostki sprzętowej – i rozbijanie zdezorganizowanych sił żywych efektorami precyzyjnymi małej mocy [np. Pike] z dronów mini – wspomaganych w rozpoznaniu sytuacyjnym/pozycjonowaniu “lokalnie” przez drony piko do mikro. A nasze siły lądowe – to w razie decyzji o zajmowaniu i kontroli bezpośredniej terytorium – jako detaszowane siły – de facto siły policyjne. Tu też czołgi niepotrzebne – chyba, że symbolicznie. Jeszcze tak gwoli “nie chcieć to gorzej niż nie móc” – jesienią 2017 uczestniczyłem w pewnej konferencji innowacyjno-technologicznej na UZ w Zielonej Górze. Razem z pewnym znajomym profesorem z UZ [od IT i Przemysłu 4.0] słuchaliśmy panelu nt innowacji w działce militarnej. Po panelu podeszliśmy do prelegenta – i wspólnie zaproponowaliśmy, by pociski kppanc typu “wystrzel i zapomnij” zamontować na dronach – i tak samo na dronach zamontować Gromy/Pioruny. Co rzecz jasna by mocno podnosiło poprzeczkę ryzyka misji i skuteczności [bez strat w ludziach] i dawało olbrzymią mobilność dysponowania projekcją siły – rozumianą i defensywnie – ale i ofensywnie – szczególnie w rojach dronów. Zwłaszcza, że jak sobie wyliczyliśmy – i to zaznaczyliśmy – pułap przechwycenia i realny zasięg Gromów/Piorunów – praktycznie by spełnił [znacznie taniej] przy dronach średniego/wysokiego pułapu – wymagania na system Narew. Przy jednoczesnej większej elastyczności i dyspozycyjności. Prelegentem i naszym rozmówca był dość młody [jak na stopień] pułkownik wojsk OPL – przedstawiony na początku panelu i w wydrukowanym folderze – jako człowiek dobrze wykształcony technicznie i z innowacyjnym podejściem. Co więcej – mieliśmy przygotowaną “prywatnie” wystawkę dronów zrobionych na UZ – które by można traktować przynajmniej jako demonstratory technologii. A także dogadaliśmy zawczasu do pokazania drony [czy też “dronoidy”] wystawione obok przez Spartaqs. Myślicie, że jak ów “innowacyjnie nastawiony” pułkownik usłyszał o tańszej i skuteczniejszej Narwi na dronach – i skutecznych niszczycielach czołgów i sił zmechanizowanych – a także o intruderskich rojach ofensywnych z własnym przykryciem – myślicie, że zapłonął entuzjazmem? – że z ożywieniem domagał się szczegółów techniczno-taktycznych, spotkania z konstruktorami/właścicielami dronów? Najpierw jakby zdrętwiał – a po chwili UCIEKŁ wymawiając się, że jest “głodny” i że “musi do restauracji” – chociaż o metr był wystawiony szwedzki stół – co prawda z ciastkami, bułeczkami, cukierkami, herbata, kawa itd – zostawiając nas z “buziami do podłogi” – i w pełnym szoku. Gdyby chciał – to by nas zaprosił do tej restauracji przynajmniej do towarzystwa do obgadania tematów – ale nie chcieć to gorzej, niż nie móc. Najciekawsze – że UZ urządził u siebie obiad dla prelegentów i zaproszonych uczestników – ale ten był za godzinę.Nie mógł pułkownik wytrzymać na bułkach i herbacie? – szczerze wątpię… Takie są realia – liczą się tylko stołki i układy – i żeby komuś tam “świni nie podłożyć” – czy na “odcisk nie nadepnąć”. Owe “świnie” to programy i systemy RMA – które zabierają kadry i drabinę awansów – osiąganą rutyną klepania w starym stylu i odrywania kuponów – przy minimalnym wysiłku. A “naciskanie na odcisk” – czyli anulowanie już przyklepanych programów obecnego PMT – też jest bardzo , bardzo niemile widziane. Tak właśnie wygląda polskie piekiełko bagna układów – w praktyce.

  1. Chciałbym tylko napomknąć, że niegrzecznym jest pisanie komentarzy do artykułu, dłuższych niż sam artykuł 😉 To wprawia autora bloga w pewną konfuzję. 🙂

   Polemicznie. W 1939 roku polska armia nie szła w ilość czołgów i symetrycznego gonienia przeciwnika. Mieliśmy całkiem nowoczesną armię dostosowaną do warunków panujących na naszym terytorium. Była mobilna i elastyczna w działaniu. Także powiela Pan trochę mity. W 39′ przegraliśmy z uwagi na 1) efekt zaskoczenia a raczej efekt odwołania mobilizacji i nie zdążenia z rozlokowaniem części wojsk (np. Armii Prusy) 2) olbrzymią przewagą liczebną 3) tragiczne uwarunkowania strategiczne z uwagi na możliwość ataku aż z 3 stron, pomimo tego Wojsko Polskie nie dało się okrążyć oraz wykonało nałożone zadania przez NW (wycofanie się), jeszcze w dniu 17 września w Wojsku Polskim walczyło bodaj 900 tys. żołnierzy i dopiero inwazja ZSRR sprawiła, że przestaliśmy wykonywać narzucony przez dowództwo plan strategiczny (przedmioście Rumuńskie).

   Tak więc przy mocno niekorzystnych warunkach wytrzymaliśmy – jako sterowana centralnie siła bojowa – dwa tygodnie, a wytrzymalibyśmy zapewne znacznie dłużej. Przewaga Niemiec była oczywiście bezdyskusyjna ale wynikała ona zwyczajnie z przewagi tego państwa jako ośrodka przemysłowego , który został wsparcy ogromną ilością czeskiego sprzętu.

   W zakresie atutów dronów-ppanc. To są to mrzonki.
   Naziemny dron wyposażony w rakiety ppanc musi być ochraniany przez wojska lądowe-głównie piechotę. Bowiem ppanc walczy na odległości zaledwie kilku kilometrów więc musi być niemalże w kontakcie z wrogiem. Tak więc bez osłony piechoty, byle pędrak z granatem wysłany na zwiad mógły takiego drona unieszkodliwić. Koszt efekt – dron kilka milionów, granat kilkaset złotych.

   Skoro trzeba by było drony osłaniać piechotą – więc należałoby tą piechotę jakoś przewieźć na miejsce działania. Jak przewozimy piechotę? BWP lub KTO. No więc jaki jest sens budowania i wysyłania w pole osobnego drona, skoro możemy zestaw PPANC umieścić od razu na BWP i KTO i mamy w jednym pojeździe transport dla piechoty oraz systemy zwalczania wozów bojowych?

   Tylko drony lotnicze lub działające w środowisku wodnym mają obecnie jakiś sens. Przy czym w środowisku wodnym, drony również mają ograniczony zasięg. Jestem ciekawy, jak chciałby Pan rozwiązać kwestię przysyłania danych do drona znajdującego się pod wodą, tak – by nie zostało to usłyszane przez wroga? Ten mógłby łatwo namierzyć drona i go unieszkodliwić lub zagłuszyć sygnał. Więc drony podwodne działające daleko od własnych systemów sterowania również są problematyczne. Można by stworzyć drona autonomicznego z zamysłem, ze ma si znaleźć w takim i takim miejscu i niszczyć wszystko co mu wejdzie w sonar. Działać zupełnie niezależnie i niszczyć cele bez wgłębiania się czy to swój czy wróg. To jest bardzo wąskie zastosowanie, trzeba by ograniczyć dronowi pole działania by nie zatapiał przypadkowo okrętów sojuszniczych lub neutralnych. A jakby dron taki działał na małej przestrzeni, to go łatwo namierzyć i zniszczyć…

   Pozostają drony lotnicze. Te również mają swoje słabości (można zagłuszyć, lub zestrzelić artylerią lufową lub tanimi rakietami bardzo krótkiego zasięgu). Niemniej odpowiednio zastosowane rzeczywiście mogą dać przewagę. Jednak samymi dronami lotniczymi ani nie opanuje się morza, ani lądu ani również powietrza. Więc póki co, drony będą na polu bitwy pełniły role pomocnicze a nie decydujące. Dlatego potrzebujemy BWP, KTO, czołgów i wszelkiego innego typu uzbrojenia , by mieć pełne spektrum możliwości na polu bitwy. To nie jest gra komputerowa, że kupujemy tylko najlepszy typ jednotki i tą jedną jednostką gromimy wszystko i wszystkich.

   pozdrawiam 🙂
   KW

   1. Myślę, że przy okazji innego artykułu – może właśnie na ten temat [do czego zachęcam] – odniosę się do kwestii MILITARNYCH przyczyn klęski 1939. Gdzie – zaznaczam – chodzi mi o inne uszykowanie profilu wszystkich sił zbrojnych – w tym priorytetów i sprzętu [wg zupełnie innych wymagań] – i kwestii ich użycia na każdym poziomie. Temat szczegółowy, który mnie męczył na poważnie od liceum, który dość długo gryzłem merytorycznie i ekonomiczno-finansowo z kilkoma osobami. Przy czym w tej sprawie w ogóle nie odnoszę się do OSOBNEJ kwestii niekorzystnego otoczenia Polski z trzech stron od 1 września – na to nie mieliśmy wpływu – za wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego. W zasadzie – po odmowie UK i Francji względem propozycji Piłsudskiego – wspólnego koalicyjnego “ataku wyprzedzającego” dla militarnego zduszenia świeżo powstałej III Rzeszy i Hitlera – dla przywrócenia demilitaryzacji Niemiec wg Traktatu Wersalskiego – od 1934 winniśmy budować “pełną parą” wszystkie rodzaje SZ WP w zupełnie inny sposób – i w trybie “czerwonego alarmu” – i z sojusznikami tylko jako ewentualnym wsparciem. Z podstawowym założeniem, że musi być obrona nieba z prawdziwego zdarzenia [budowana na lotnictwie myśliwskim – które winno działać…ofensywnie i saturacyjnie] – żeby powstrzymać wroga na ziemi – zaś Bałtyk [dzięki Rumunii] – trzeba odpuścić. To wszystko było możliwie technicznie, ekonomicznie i finansowo. Ale – to innym razem. Jak słusznie Pan zauważył – nakładłem do tego artykułu komentarzy aż nadto.

 17. Polska nie jest partnerem strategicznym dla Chin. Jako pozbawiona własnego przemysłu, kluczowych technologii do pozyskania czy strategicznych surowców niemożliwych do pozyskania na wolnym rynku, jest tylko przestrzenią do ulokowania Chińskich produktów i ewentualnie “pomocy” wciągającej nas w Chiński system finansowy. Polska jest tak dalece słabsza, że nie ma co liczyć na lukratywne kontrakty. Zwłaszcza, że ponad 60% naszego eksportu odbywa się w systemie dostaw do produkcji zachodnich firm. Do tego dochodzi słabość naszej dyplomacji i brak decyzyjności. Jeżeli Chiny będą potrzebowały naszego terytorium do prowadzenia NJS, to sobie go załatwią w ramach umów z Rosją i UE, czyli Niemcami. Póki co jesteśmy krajem peryferyjnym UE, stąd kluczowe decyzje dotyczące nas nie zapadają w Warszawie.
  Korzyści z dostępu do rynku Chińskiego są iluzoryczne a zagrożenia wysysania przemysłu i kapitału realne.
  Co do poczucia zagrożenia Chin przez ideę UE od Lizbony do Władywostoku, to myślę, że nie jest realnie odczuwane. Zarówno Niemcy jak i Chiny widzą Rosję jako zaplecze surowcowe i przestrzeń do zdominowania przez własne interesy gospodarcze. Zachód myśli perspektywą kolejnych wyborów i udzielania absolutorium zarządom spółek przez zgromadzenie wspólników – czyli wykazanie zysków do podziału w formie dywidendy lub wzrostu wartości spółek. Chińska perspektywa jest wyrażana przez plany wieloletnie i planowanie życia każdemu obywatelowi. Rosja to system militarno-oligarchiczny. Inne modele jednak istnieje tu możliwość porozumienia UE-Rosja-Chiny na płaszczyźnie potencjału do zarabiania. Zwłaszcza przy słabnących USA, które w takim przełomowym momencie zafundowały sobie wewnętrzną wojnę ideologiczną.

  1. Panie Krzysztofie – MUSZĘ odpowiedzieć Panu Jackowi do jego postu: – sam podkreślam – EKONOMICZNIE nic nie znaczymy dla Chin. Nawet od strony logistyki lądowego Nowego Jedwabnego Szlaku – staniemy się “lądowym Singapurem Eurazji” – na styku Heartlandu i Rimlandu Eurazji – dopiero po okresie wielkiego chaosu i wielkiej konfrontacji. Dopiero wtedy Chiny zaczną prowadzić dziesiątki, nawet setki nitek szerokich torów szybkiej kolei i rur hyperloop. A i to tylko wtedy staniemy się owym Singapurem – gdy będziemy kontrolowali nasze terytorium – czyli gdy będziemy suwerenni. W obecnym okresie narastania chaosu – Nowy Jedwabny Szlak służy jako marchewka 1,5 biliona dolarów inwestycji – do złaszenia i obracania na Chiny graczy w Eurazji [i w Afryce]. A także do budowania ramowej infrastruktury komunikacyjnej – która przyda się do wspierania w proxy wars czy do bezpośredniego udziału w regionalnych konfliktach. Nie mówiąc o kwestii nieuniknionej moim zdaniem wojny – a raczej podboju a la Blietzkrieg – przynajmniej Syberii – i przez to Arktyki. Przepływy towarowe lądem to tylko maskirowka owych działań – przecież wolumen obrotów w żaden sposób nie dorówna transportowi morskiemu – dopóki Chiny nie zrobią gigantycznych inwestycji komunikacyjno-infrastrukturalnych na setki linii. A nie zrobią – póki nie narzucą [zapewne za wyjątkiem Indii] pax sinica – przynajmniej w Heartlandzie Eurazji. Zresztą Kreml czuje pismo nosem – i jak piskorz wije się i stara odwlekać odpowiedź np. co do poprowadzenia tras szybkiej kolei z Chin do Leny – zbudowania wielkiego portu rzecznego, spławiania rzeką do wybudowanego wielkiego portu morskiego w ujściu – i dalej do Europy [z ominięciem “dylematu Cieśniny Beringa” – no i z zasadniczym skróceniem trasy i czasu dostaw Arktycznym Jedwabnym Szlakiem]. Kreml rozumie aspekt militarny [geostrategiczny] ukryty za ekonomicznym – wymuszona zgoda oznacza przecież rozcięcie Syberii na pół. Widzą i rozumieją, jak już parę lat temu Chiny ćwiczyły przewóz szybką koleją 2 dywizji na 3 tys km w 12 godzin [do Szincziangu]. Polska nie ma znaczenia ekonomicznego dla Chin – a znaczenia logistycznego jako brama do Europy – nabierze dopiero po wygranej Chin – przynajmniej jako numeru 1 na Wyspie Świata. Czy też hegemona/lidera – jak zwał tak zwał. A to moim zdaniem się ustabilizuje dopiero po 2050. Natomiast TERAZ – a właściwie od 2011 nieprzerwanie – nasz GEOSTRATEGICZNY lewar na Chiny [i USA – tak samo] – to bycie BEZPIECZNIKIEM [jako bufor między Kremlem a Berlinem – na kluczowym pomoście bałtycko-karpackim] zabezpieczającym przed katastrofą geostrategiczną powstania supermocarstwa Lizbona -Władywostok. Traktat o strategicznej współpracy Chiny-Polska podpisany 20 grudnia 2011 w Pekinie, od 2012 wzajemne narady sztabowe polskiej i chińskiej generalicji [w tym w Qingdao – pod wodzą gen. Packa] , ogłoszenie 16+1 w Warszawie – to były ostrzegawcze sygnały strategiczne do Kremla i Berlina. W 2013 dopięto w Astanie “projekcję wpływu” Chin na ten region – ogłaszając Nowy Jedwabny Szlak – w chińskich grafikach z Polską jako hubem nr 1. Więcej – w 2013 sięgnięto do asertywnego i bezceremonialnego [jak na azjatyckie standardy dyplomatyczne] komunikatu strategicznego – gdy powiązana z Pekinem prorządowa gazeta “Wenweipo” opublikowała 8 lipca artykuł pt „6 wojen, w których Chiny powinny uczestniczyć w nadchodzących 50 latach”. – Wojna szósta miałaby odbyć się w latach 2055-2060 i sprowadzać się do odebrania Rosji starych chińskich ziem o powierzchni 1,6 mln km kw. Taki materiał nie mógłby ukazać się bez aprobaty najwyższych chińskich czynników.I Od 2011 wspólne ćwiczenia Chin z Rosjanami zaczynają się od rozłożenia mapy sztabowej – a tam ZAWSZE owe 1,6 mln km2 jest osobno odznaczone i cyrylicą opisane jako “ziemie rdzennie chińskie pod tymczasową administracją rosyjską”. To samo niezmiennie uczy się w chińskich szkołach dzieci na lekcjach odpowiadających naszej historii i geografii. Swoją droga prof. Góralczyk ani słowem się na ten temat nie zająknie w mowie i piśmie – choć tyle mówi i pisze o Tajwanie. Cóż – owe 1,6 mln km2 – to z jednej strony “pies pogrzebany”/”temat tabu” [bo KLUCZOWY dla relacji długofalowych] – z drugiej idealny pretekst dla “wyzwolenia” całej Syberii z Arktyką – przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą – pod starym hasłem “Azja dla Azjatów” – z likwidacją ostatniego imperium kolonialnego i wyzwoleniem ostatniej wielkiej kolonii białego człowieka w Azji. Ze zmyciem z nawiązką NAJWIĘKSZEGO upokorzenia “wieku hańby” – jakim było zabranie tych 1,6 mln km2 tzw. Konwencją/Traktatem Pekińskim 1860. No – ale żeby tego dokonać – Chiny muszą uniemożliwić powstanie konkurencyjnego supermocarstwa Lizbona-Władywostok. I w tym geostrategicznym zadaniu – pozycja Polski jest nieoceniona – dosłownie. JEŻELI wreszcie zaczniemy rozmawiać pod stołem z Pekinem właśnie mówiąc wprost o naszej wadze geostrategicznej w tej sprawie – dostaniemy wszystko, by się wzmocnić i utrzymać jako suwerenny bufor – poczynając od głowic via Pakistan. Ale to wymaga nowego myślenia sterników w Warszawie – no i zdecydowanej woli do podjęcia takiej gry. Zresztą i z Białym Domem [a na pewno w Pentagonie] można i trzeba zacząć rozmawiać od strony naszej bezalternatywnej pozycji geostrategicznej. Oczywiście kończąc ze ślepą polityką służalczego wiszenia na cudzym pasku – na rzecz suwerenności i Z TEGO TYYUŁU – brania wsparcia – najlepiej od obu [balansowanych pod stołem] supermocarstw. Casus 1940 – gdy JEDNOCZESNIE Rosja stalinowska, Niemcy hitlerowskie – i UK i USA – WSPÓLNIE [mimo wrogości obu bloków] wspierali Chiny – by Japonia nie stała się na kontynencie konkurencyjnym mocarstwem [nawet supermocarstwem] – ten casus do Polski [i asertywnych rozmów pod stołem] pasuje idealnie. Na Pacyfiku USA i Chiny są w śmiertelnym zwarciu – natomiast TUTAJ na pomoście bałtycko-karpackim – OBA supermocarstwa ZGODNIE wspierają Polskę – na tym polega geostrategia – i nie jest to żaden paradoks – tylko rzecz do wdrożenia. Pod dwoma warunkami – konieczna z naszej strony twarda demonstracja, że jesteśmy gospodarzami między Bałtykiem a Karpatami, oraz pod stołem w rozmowach z danym supermocarstwem asertywny przekaz, że rozumiemy w 100% naszą wagę i geostrategiczne kluczowe położenie – z przedstawieniem listy zasobów i wszelkich aktywów , potrzebnych dla utrzymania się Polski miedzy Kremlem, a Berlinem – zaznaczając “brak robienia nam łaski” – bo działając w EGOISTYCZNYM prymarnym interesie narodowym i gardłowej [dosłownie] racji stanu danego supermocarstwa przy rozmowach z delikwentem- pod stołem. Oczywiście jest też kwestia [z pomocą Pentagonu} wyrwania Białego Domu z różowo-tęczowych obłoczków “wishful thinking” na twardą ziemię – względem śmiertelnego zagrożenia geostrategicznego dla USA płynącego z naiwnej ślepej realizacji “wspaniałej” oferty AKK . Bo Chin uświadamiać nie trzeba – Pekin wyprzedza Waszyngton w rozumieniu realu przynajmniej o kilka lat. Dlatego zresztą wygrywa – z wyprzedzeniem planując i realizując swe ruchy. Chiny są proaktywne w konsekwentnej realizacji planów – a USA reaktywne – i wiecznie spóźnione i pogubione.

   1. Dopinając kluczowy geostrategicznie temat: oczywiście od “zwrotu na Azję” Kremla w 2014 – Rosja i Chiny to “przyjaciele”. Ale tylko taktycznie [i medialnie] – i zasadniczo tylko z jednostronną korzyścią Pekinu [technologiczną, surowcową, militarną, finansową]. Tak samo Niemcy – są przyciągane przez Pekin marchewką “współpracy” handlowej, otwartego rynku itd. Z punktu widzenia Pekinu, antyamerykańskość Kremla i Berlina jest bardzo pożyteczna – zwłaszcza w roli darmowych “pożytecznych idiotów” – i kupuje Pekinowi bezcenny czas na rozwój i wzmocnienie. Strategicznie [i geostrategicznie] – mimo taktycznych zakrętów – nic się nie zmienia od 2009. Czyli długofalowo Rosja to konkurent za miedzą – do wygryzienia z Azji – a Niemcy – to długofalowo konkurent technologiczno-handlowy – czyli z obu graczami Pekin ma na pieńku. Z Rosją – ze względu na jej ambicje fundowane na sile militarnej – w sferze siły militarnej – a z Niemcami – w sferze technologiczno-handlowej. Z punktu widzenia Pekinu niebezpieczeństwo supermocarstwem Lizbona-Władywostok jest nawet większe, niż w okresie pierwszego resetu. Bo w nowym rozdaniu może się okazać, że Biały Dom pójdzie naiwnie na ofertę AKK – powstanie supermocarstwo Lizbona-Władywostok – a ponieważ w międzyczasie USA zesłabną mocno pod “wspaniałymi” rządami Bidena&Harris: WTEDY zajdzie odwrócony manewr Brzezińskiego [manewr otoczenia Chin przez USA – opisany oficjalnie w 2011 w “strategicznej Wizji” – a realizowanej od resetu w 2009] – to supermocarstwo Lizbona-Władywostok dogada się z USA przeciw Chinom. Co dla rewolucjonistów z Białego Domu będzie darem nieba – ponieważ będą mogli wykonać ucieczkę do przodu z chaosu i osłabienia, jaki zafundują Ameryce. W ideologicznym zapale i przy aplauzie mediów – ogłoszą “wspaniałe zwycięstwo połączonej demokracji Zachodu nad Chinami” – rzecz jasna w tym przekazie nie będzie zaznaczony drobiazg, że za ich “wspaniałych” rządów to USA stały się junior-partnerem supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Dla Chin zadaniem strategicznym jest niedopuszczenie do powstania supermocarstwa Lizbona- Władywostok. To ono jest wrogiem nr 1 – i dlatego ani słowa o nim w Pekinie, w jego polityce – i w chińskich mediach – niezmiennie cały czas. Temat najważniejszy – temat omawiany wyłącznie za zamkniętymi drzwiami w Pekinie. Kluczem jest Polska rozdzielająca Berlin od Kremla. Bezalternatywnym – dlatego mamy z góry otwarte konto “bez limitu” – na środki konieczne do utrzymania się jako suwerenny gracz względem Berlina i Kremla. Nie żeby nas kochali – tylko dlatego, że nie mają innego realnego sposobu na powstrzymanie budowy supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Zdają sobie sprawę z rosnącej determinacji Kremla – dociskanego do ściany – oraz z rosnących ambicji Berlina, które chcą stworzyć swoje mocarstwo [teraz już także militarne] – by stworzyć z Kremlem supermocarstwo – jak równy z równym. I Kreml i Berlin wyciągnęły wnioski z klęski pierwszego resetu – gdy były zbyt niezdecydowane i działały zbyt powoli “kiwając” USA na rzecz niedokończonego projektu wymarzonego wspólnego supermocarstwa. Teraz już nie popełnią tego błędu i z maksymalnym pośpiechem wykorzystają drugą szansę [czyli głupotę nowej ekipy Białego Domu] z całą determinacją i “po trupach” [zwłaszcza po trupie Polski] – przy tak korzystnym zesłabnięciu siły i sterowania USA – i przy tak groźnym wzroście Chin. Stawka gry globalnej poszła do góry – determinacja graczy też [za wyjątkiem USA – bo tam już bujają w obłokach rzeczywistości wydumanej i upajają się oczekiwanymi zwycięstwami rewolucyjnymi]. Pekin o tym wie doskonale – czas, by Polska to wykorzystała na bazie posiadanego geostrategicznego, bezalternatywnego lewara – śmiało i bez krępacji wybierając środki z otwartego “konta bez limitu”. Grzecznie – lecz śmiało artykułując świadomość swej geostrategicznej wagi pod stołem w Pekinie. W strefie zgniotu Polska będzie albo wielka – albo nie będzie jej wcale. Co oznacza, że u steru Polski nie ma racji bytu polityka na “aby, aby” czy “jakoś to będzie” czy “wystarczy nie kraść”. Trzeba dużo, dużo więcej – śmiało, zdecydowanie, długofalowo, konsekwentnie. I polegając tylko na własnym rozumie i woli. Jeżeli nie – to Polski nie będzie. A Chiny zrobią wszystko – powtarzam WSZYSTKO – by uniemożliwić supermocarstwo Lizbona-Władywostok i domino katastrofalnych konsekwencji. A jednocześnie Chiny chcą we względnym spokoju osiągnąć przewagę technologiczną nad USA – co Xi naznaczył na 2035 [a co może nastąpić wcześniej]. WTEDY – po wykonaniu skoku generacyjnego systemów RMA i uzyskaniu skutecznej całokrajowej obrony na saturacyjny atak rakietowy/hipersoniczny Rosji – Chiny będą miały całkowicie wolną rękę w Azji – i zrobią “porządek” z Rosją – wzmacniając się jej kosztem – tworząc podwójny bufor Syberia-Arktyka – i uzyskując przewagę w Strefie Seversky’ego. Z bonusem bogactw surowcowych dla gospodarki Chin [przestawionej na masową produkcję wojenną w Przemyśle 4.0 czy raczej 5.0] – i z portami-bazami Arktyki dla nowych chińskich boomerów i szturmowców 095 i 096 – których produkcję seryjną w rozbudowywanych krytych stoczniach właśnie się przygotowuje – w skali masowej [jak na te klasy okrętów]. Tak, by chińska “propozycja” abdykacji USA jako hegemona – była w zasadzie formalnością wobec dysproporcji sił i pozycji geostrategicznej. Jest jednak pewne “tylko” w planach Pekinu – nie może powstać supermocarstwo Lizbona-Władywostok. Bez względu na koszty – jakie musi ponieść Pekin.

    1. Mam pytanie odnośnie interesu Chin, w zapobieżeniu powstania paktu Berlin – Moskwa ( Lizbona – Władywostok – taki pakt Ribentropp – Mołotow II ).
     Skoro Chiny mają w tym interes, to nie wchodząc na obszar NATO mogły wesprzeć Ukrainę i Białoruś, nawet zrobić jakieś manewry na szceblu kilku dywizji.
     Wówczas Rosja by nie pisnęła, bo to przecież sojusznik,a NATO nie byłoby nic do tego, bo Białoruś i Ukraina nie są w NATO. Niczego takiego jednak nie widać.
     Czy powodem tego jest to, iż Chiny uważają, że gdyby zbyt szybko skonfliktowały się z Rosją, to w naturalny sposób spowodowałoby szybsze wejście Rosji w sojusz z USA? I dlatego nie stanęły po stronie Ukrainy i Białorusi?
     Skoro to wspólny interes USA i Chin, a przy okazji działanie przyspieszające przejście Rosji na stronę Anglosasów, to dlaczego nie widać żadnych ruchów ze strony USA, by nakłonić Chiny, do powstrzymania w ten sposób Rosji?
     Natomiast, gdyby Chinom zależało na wzmocnieniu siły Polski to skoro nie może faworyzować Polski, jako państwa na ich rynku, bo i tak większość przemysłu w Polsce należy do Niemiec i Francji, to nie powinny dopuścić naszego państwowego przemysłu do swojego rynku?
     Zostaje zbrojeniówka, energetyka, górnictwo, produkcja autobusów, tramwajów, specjalistycznych wagonów kolejowych, nawozów, produktów chemicznych, kosmetyków, PZU, PKO BP – te polskie zakłady mogłyby zostać dopuszczone do chińskiego rynku na preferencyjnych zasadach, bo to byłaby decyzja Chin i KE nie miałaby w tej sprawie nic do powiedzenia.
     To wymagałoby wizyt w Chinach naszych urzędników i pzedstawicieli panstwowego biznesu i w chwili obecnej taka wizyta z pewnością byłaby też lewarem wskazującym na możliwości dywersyfikacji rynku zbytu w stosunku do Niemiec.

     1. Panie Krzysztofie – przepraszam. Znowu jestem wywołany do tablicy – widocznie nie wyjaśniłem dostatecznie do końca….: – @Legion XX – Co do Białorusi i Ukrainy: Chiny śmiertelnie boją się “wpadki wizerunkowej”, jakiegoś upokorzenia, plamy na świetlanej wizerunkowej drodze do niepowstrzymanej potęgi globalnej Nie zaryzykują w świetle reflektorów swego wizerunku wzrastającego przyszłego hegemona. No i takie działanie a la “kilka dywizji ćwiczących na Białorusi czy Ukrainie” – [pomijając logistykę i “otoczkę” wykonawczą] – o! to na pewno by nie “przeszło” ani w Rosji ani na Zachodzie. Chyba nic tak by nie wystraszyło Europy, jak kilka dywizji chińskich na Ukrainie czy Białorusi. Reakcja [w tym reakcja opinii publicznej – dająca sternikom “wolne pole” dla zupełnie nowego otwarcia – byłaby nieprzewidywalna – paradoksalnie [ale tylko pozornie] – w skrajnym przypadku mogłaby scalić USA-Europę-Rosję wg pierwotnej Strategicznej Wizji Brzezińskiego, realizowanej od 2009. Dlatego Chiny niezwykle ostrożnie ukazują swoją militarną obecność w regionie – a to jakaś kompania ćwiczy na Białorusi, a to wspólne ćwiczenia morskie na Bałtyku z Rosją [ale – co ciekawe – z zaproszeniem…Polski]. a to jakieś wspólne ćwiczenia w Niemczech – też na poziomie użytej kompanii – jako “ćwiczenia pomocy w katastrofie humanitarnej”. No i Ukraina ani Białoruś to nie jest Polska – kluczowy bufor na przesmyku bałtycko-karpackim. Białoruś i Ukraina to “tylko” [i aż] osłonowe strefy przyległe do tego kluczowego przesmyku lądowego. Pekin bez wahania i bez oglądania się na koszty pomoże Polsce na wystarczającą skalę – do suwerennego utrzymania się jako bufora niezależnego od Berlina i Kremla. Ale – POD STOŁEM. Białoruś i Ukraina wg przyjętego konsensusu Pekinu z Kremlem – to “oficjalnie” strefa rosyjska [poza NATO – poza UE]. Zupełnie odwrotnie Polska. Pekin nie będzie się rozpraszał na przegraną sprawę z Białorusią [bo wszelkie działania Pekinu miały i mają tylko odwlec nieuchronny pełny anschluss – dając nam czas] . Pekin nie będzie też bez sensu wchodził na Ukrainę – gdzie już rękę trzyma Wuj Sam. Wuj Sam pilnuje Ukrainy i osłabia Rosję – więc po co tam Chiny z dywizjami? By dać pretekst Kremlowi [ze wsparciem, wręcz żądaniem społeczeństwa Rosji] do obrotu na USA? By wystraszyć UE? A może, by wejść w niepotrzebny, rozpraszający konflikt z USA na terenie Ukrainy? Wojna nie jest celem Pekinu – który potrzebuje pokoju i czasu do restrukturyzacji wewnętrznej [wg wizerunku na świecie – Chin jako państwa pokojowego] – i czasu do wygranej w wyścigu technologicznym. Sytuacja i waga Polski jest w optyce Pekinu zupełnie SKRAJNIE inna, niż Białorusi czy Ukrainy. Dopiero zagrożenie anschlussem Polski to próg wyzwalający zdecydowaną reakcję Pekinu – ale i tak POD STOŁEM. To trzeba rozumieć – bo [pomijając na pewno asertywne rozmowy Pekinu z Kremlem pod stołem] oficjalnie Pekin by się ograniczył tylko do noty protestacyjnej ze stwierdzeniem, że problemy należy rozwiązywać dyplomatycznie w rozmowach, a nie siłowo. W sumie kluczem jest lewar geostrategiczny decydującego bufora uniemożliwiającego powstanie supermocarstwa Lizbona-Władywostok – a nie sprawy ekonomiczne czy nawet logistyczne a la Nowy Jedwabny Szlak. I nie pomoc oficjalna w świetle reflektorów – a wyłącznie pod stołem. Załóżmy, że nierozgarnięty Biały Dom zgodzi się skrajnie naiwnie na ofertę AKK, Polska zacznie być sekowana, a Berlin zbuduje w dużym stopniu supermocarstwo IV Rzeszy Paneuropejskiej. Czy to koniec Polski? Nie – wtedy na pewno na 100% – i to w trybie ekspresowym, otrzymamy pod stołem wszelkie aktywa potrzebne do utrzymania się suwerennej Polski. Oczywiście warto zwrócić się do Pekinu pod stołem WCZEŚNIEJ – a nie dopiero, jak sytuacja staje się gardłowa… Tak czy inaczej – trzeba “tylko” świadomie pod stołem “bez owijania w bawełnę” porozumieć się na gruncie geostrategii [i tylko geostrategii] z Pekinem. Ale musimy wreszcie zrozumieć naszą sytuację GEOSTRATEGICZNIE – i w planie gry możliwych układów supermocarstw istniejących – i tego możliwego konkurenta. Tylko geostrategicznie – i tylko w planie układów supermocarstw i budowy supermocarstw jesteśmy ważni – jako styk Rimlandu i Heartlandu Eurazji. Jesteśmy nie tyle “osią” – ile raczej “przełącznikiem” do różnych dróg dla istniejących i potencjalnych supermocarstw. Waga Polski – ta “handlowo-ekonomiczno-logistyczna” [nie mówiąc o “przyjaźni” czy “wartościach”] – jest drugorzędna, wręcz niemal pomijalna wobec wagi geostrategicznego “przełącznika” jakim jesteśmy – tamte sprawy jako zupełnie podrzędne [a więc “podprogowe”] w planie strategicznym – w praktyce nie wywołają żadnej reakcji Pekinu. Co jest też i plusem – bo jak powiemy -“potrzebujemy się wzmocnić, by się utrzymać – dajcie nam koncesje, rynek, preferencyjne zasady handlu itd. – bo Niemcy nas zgniotą w UE, a USA zgłupiało” – to Pekin będzie się krzywił, ale pragmatycznie po chłodnej analizie SWOT pójdzie na to. My nie musimy walczyć z Rosją ani z Niemcami – nam wystarczy twarda obrona suwerenności naszego terytorium i państwa – i mądre wykorzystanie lewara geostrategicznego. I sygnalizacja pod stołem geostrategicznej wagi tego terytorium. Proszę od razu nie mylić tego z bierną postawą reaktywną – gdy np. proponuję budowę całokrajowej A2/AD Traczy I Miecza Polski – to ów precyzyjny “miecz” winien mieć zasięg daleko za Ural – by maksymalnie rozproszyć obronę Rosji [najlepiej kosztem “parasola” prak/plot A2/AD Kaliningradu i przyszłego A2/AD na Białorusi]. Nie chodzi o wojowanie, tylko o taki potencjał i tak wysoko podniesioną poprzeczkę koszt/efekt [wliczając głowice asymetrycznego odstraszania] – oraz o taką sygnalizację strategiczną naszego potencjału i determinacji – by Rosja zaniechała agresji w fazie planowania. Zaś co do Niemiec i ich imperialnego planu – czyli w naszym przypadku działań przełożonych na “karne” zduszenie ekonomicznie i finansowe Polski – tu też remedium są Chiny – [paradoksalnie – przez odpowiednie wykorzystanie CAI przez Pekin] – tyle, że oficjalnie – przez [de facto] handel preferencyjny i rynek otwarty dla Polski. I ewentualnie przez transfery finansowe – w razie problemów z uderzeniami finansowymi w Polskę – dla zachowania “płynności finansowej” państwa. Nie jako kredyty – tylko jako KONIECZNY KOSZT scedowany na Pekin – ICH WŁASNEJ polityki [zderzenia ich działań taktycznych z działaniem na planie strategicznym] – czyli z jednej strony taktycznego odciągania Europy od USA – z drugiej w skutkach tej taktyki – polityka budująca przez to mocarstwo niemieckie – czyli opcję śmiertelnego zagrożenia supermocarstwem Lizbona-Władywostok – w planie strategicznym. I tak wyjdzie to Pekinowi dużo taniej, niż wojna – łaski nam nie robią – płacą własne rachunki własnych działań – w tym taktycznego ściągania niemieckich piorunów na naszą głowę. To trzeba wiedzieć, rozumieć do końca – i komunikować rzeczowo pod stołem. Chłodno, spokojnie, racjonalnie – i nie uginając się ani o włos. Bo Pekin na pewno by chciał “optymalizując” zmniejszyć koszty swojej polityki i przerzucić je na nas [jak to robi USA – a my się “dajemy” jak małe dzieci].. Musimy bardzo grzecznie odpowiadać, że jesteśmy zbyt małym państwem, zagrożenia są wielkie i wzrastające, musimy mieć jak największy zapas siły – a bycie bezpiecznikiem i przełącznikiem najważniejszego strategicznego globalnego interesu Chin [co Kreml i Berlin szybko “wyczują”] – musi mocarne i bogate Chiny kosztować. Szczególnie tak daleko od Chin – w obcej strefie ekonomicznej i militarnej. Kij Pekinu wobec Polski to samobójstwo geostrategiczne Chin na własne życzenie – Pekinowi pozostaje jedynie marchewka. Z musu. Żeby komuś się nie pomyliło z “przyjaźnią” i takie tam…

     2. @Georealista
      Pytanie do wpisu z 17 stycznia, 2021 o 9:31 pm

      Jaką gwarancję miały by mieć Chiny, że tak wzmocniona Polska (będąca już w stanie wytrzymać napór zarówno Rosji jak i Niemiec) nie wpadnie na pomysł, aby jednak zostać współzałożycielem mocarstwa Lizbona-Władywostok, ale teraz już na swoich warunkach?

     3. @PawełW – bardzo dobre pytanie. Polska z chińskim wsparciem technologicznym buduje A2/AD Tarczę i Miecz Polski i dostaje głowice – czy opłaca jej się obrót na tworzenie supermocarstwa od Lizbony do Władywostoku? Czyli wrogość reszty regionu – oraz Chin i Waszyngtonu? Jeżeli staniemy się sercem osobnego regionu Flanki – Rosja nie zrobi z nas “atomowej pustyni” – bo [pomijając katastrofalną dla Kremla reakcję świata] tym sposobem…sama by stworzyła bufor wobec Berlina – tylko ze radioaktywny. Natomiast polska [czyli styk Rimlandu i Heartlandu Eurazji] to 100% cel nr 1 do rozbicia supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Przez atomowe uderzenia i Chin i USA. Bo w sytuacji powstania supermocrstwa Lizbona-Władywostok – to Pekin pierwszy by wyciągnął rekę do zszokowanego Waszyngtonu. przeciw wspólnemu wrogowi [choćby proponując USA bycie numerem 2 w miejsce kollapsu]…nie takie rzeczy działy się w historii. Zresztą – przystępujemy do supermocarstwa Lizbona-Władywostok – i Berlin i Paryż ze wszystkich sił wspierają i inwestują w Rosję – i realizują koncepcję ronda – dając pewne bonusy wrogim nam sąsiadom na północy i południu. Inny scenariusz: Polska tworzy dość suwerenny blok Flanki – razem kolektywnie stajemy się bramą dla Chin do Europy – możemy wreszcie odwrócić dualizm na Łabie. Czy Waszyngton – który nie ma sił dociskać w Europie Rosję [ani środków na wsparcie Trójmorza/Międzymorza] – będzie protestował i robił wstręty? Raczej nie…Czy Pekin – który sam założył 16+1 – będzie protestował i dokuczał? Tez chyba nie…
      Dla obu graczy taki podział Europy jest bez porównania lepszy – niż tylko niemiecka Europa. No i co do Rosji – Kreml liczy, ze któreś z supermocarstw się złamie i pójdzie na partnerski deal przeciw drugiemu – dając Rosji światowe koncesje i udziały. Pekin chce zhołdowania i połknięcia Rosji [przynajmniej Syberii i Arktyki] – zaś Waszyngton idzie na przetrzymanie Kremla – by ten ze strachu przed coraz mocarniejszym smokiem – sam przyczołgał się na kolanach prosząc o deal – na warunkach Waszyngtonu. Oba supermocarstwa potrzebują do tej gry silnej Flanki z silną Polską w centrum – by do swoich oczekiwanych celów – dociskać Rosję… I nam – i obu supermocartswom – taki układ najbardziej pasuje. A nam – nie tylko daje przetrwanie – ale i rozwój i liderowanie w regionie – i odwrócenie dualizmu na Łabie. Bo postęp technologii tak czy inaczej sprawi – że nawet przegrane Chiny [i Indie – i ASEAN] pewnie zrobią superszybkie koleje i hyperloop do Europy – a najtaniej i najkrócej – przez Polskę. Oczywiście to plan długofalowy – po chaosie i konfrontacji – ale w sumie w takim układzie pewny. A tylko plany długofalowe stanowią o długim trwaniu – i rozwoju.

 18. Panie Krzysztofie – bardzo Pana przepraszam – ale ten temat TRZEBA dokończyć. Gdybym miał najkrócej określić możliwe wsparcie Chin KONIECZNE dla utrzymania się Polski – wsparcie, jakie winniśmy mieć z góry przemyślane – i sprecyzowane – z gotową listą jako załącznikiem do rozmów pod stołem – by tę listę [z merytorycznym profesjonalnym uzasadnieniem “co-jak-i po co?”] bez skrępowania na chłodno i w pragmatycznej rozmowie przedstawić i uzasadnić poufnie w Pekinie – na pewno byłyby to: – głowice asymetrycznego odstraszania, technologie AI, technologie komputerów kubitowych, bezpiecznej łączności natychmiastowej na splataniu kwantowym, laserów/emiterów wiązek skierowanych dużej mocy. JASNE, że nie dostaniemy najnowszej generacji [raczej technologicznie będzie to “zastrzyk” sporo w tyle WZGLĘDEM najnowszego poziomu Chin] – ale ten pakiet wsparcia [czy chcą – czy nie] i tak będzie musiał być przez sam Pekin skalkulowany i przygotowany dla Polski pod wyraźne REALNE WZGLĘDNE zdeklasowanie techniczno-jakościowe Rosji przez Polskę. A Rosja [za wyjątkiem głowic] w tych ww systemach high-tech nie błyszczy – de facto zasadniczo odcina podliftowane technologiczne kupony posowieckie. Dlatego taki transfer technologii chińskich do Polski jest i możliwy [i DOPUSZCZALNY z punktu widzenia gardłowych interesów Pekinu] – i sensowny geostrategicznie [gwarantujący utrzymanie się Polski jako suwerennego bufora – i wykonalny od strony organizacyjnej. Z niezbędną “maskirowką” stopniowego [stopniowego, częściowego i kontrolowanego] ujawniania własnego potencjału – przy okazji demonstracji sygnałów strategicznych do Kremla – w postaci legendy np. “sukcesów polskich” – np. Sieci Łukasiewicz – przypisywanych współpracy z ESA, NASA, koncernami zachodnimi, zachodnimi ośrodkami akademickimi/B+R. I w świetle osiągnięć naszych speców od IT, robotyki itd – nie będzie to wyglądało nawet podejrzanie – przy dobrym “sprzedaniu” i “timingu”…i przy wcześniejszej mobilizacji nowego kursu Polski. Co do spraw zassania innych technologii i zbudowania suwerenności gwarantowanej zbrojnie i z rdzeniem pełnych łańcuchów wartości produktów high-tech, te możemy pozyskać i rozwijać z Koreą Płd, Japonią, koncernami europejskimi, z Izraelem pod stołem [najlepiej izolując w negocjacjach poszczególne firmy]. W pakiecie chińskim nie wymieniam 5G/6G – bo tu widzę konieczność oparcia się [z pełną strategiczną poufnością zabezpieczenia naszej tajemnicy wojskowej – minimum dla budowy strategicznego polskiego C5ISR/WRE i dla cyberwojny – liczonej na razie “tradycyjnie” w milisekundach] – na łączności natychmiastowej na splątaniu kwantowym. Ta ostatnia technologia już przeszło na skalę komercyjną do “cywila” w Chinach – polecam https://forsal.pl/lifestyle/technologie/artykuly/8064372,w-chinach-powstala-najwieksza-kwantowa-siec-komunikacyjna-informacji-biegnacych-przez-te-lacza-nie-da-sie-przechwycic.html – co oznacza, że chińska armia ma już opanowaną i wdrożoną następną generację. Wracając do “maskirowki” technologicznego rozwoju – nic nowego pod słońcem – np. pod szyldem cywilnym Niemcy [Republika Weimarska] rozwijali swój przemysł lotniczy i ROZWÓJ TECHNOLOGII w Szwajcarii, Szwecji, ba – w Rosji stalinowskiej. W ten sposób zabezpieczając rozwój klucza – czyli technologii – jakże łatwej do militaryzacji. Pierwsze nowoczesne średnie bombowce III Rzeszy – Do-17 i He-111 – były wprowadzane jako zbudowane rzekomo do potrzeb na…szybkie cywilne samoloty pocztowe… Kończąc ten ultraważny temat wsparcia Chin dla utrzymania się Polski jako geostrategicznego bufora-bezpiecznika: myślę, że popełniamy błąd, przyjmując, że Chiny chcą się stać hegemonem na wzór USA [jako militarnym władcą przepływów strategicznych, szefem instytucji międzynarodowych, ustanowieniem nowego Bretton Woods]. Bycie hegemonem oznacza koszty transakcyjne utrzymania systemu, który się zbudowało. Tymczasem Chiny do tych kosztów ani się nie kwapią. Model amerykański oznaczał propagowanie amerykańskiego “stylu życia” jako wzorca cywilizacyjno-kulturowego [głównie konsumpcyjnego z otoczką tzw. “szerzenia wolnego rynku i demokracji liberalnej”], czyli był to model, którzy inni chcieli [a przynajmniej powinni chcieć] naśladować, wręcz kopiować. Tymczasem cywilizacja chińska jest tylko dla Chin – co dość zgodnie podkreśla i sam Pekin – i inni gracze. Oczywiście od Davos 2017 Chiny “wskoczyły w buty” USA jako lider globalizacji. Ale to moim zdaniem nie jest cel – tylko tymczasowy środek dla realizacji koniecznych etapów wzmacniania się, budowania koniecznej koalicji “zainteresowanych globalizacją” – środek powstrzymujący budowę antychińskiej koalicji – więcej: [in plus] pozwalający na budowę własnej “sfery poparcia” [sfery ekonomicznej – co owocuje w CAI i RCEP]. Docelowo – po wielkim chaosie i konfrontacji – czyli realnie raczej tak po 2050+…. – Chiny zamierzają być hegemonem nie przez narzucony instytucjonalnie ład konstruktywistyczny – ale przez “zwykłe” bycie pierwsza fabryką i eksporterem świata i absolutnym liderem technologii – no i siły wojskowej. Zapewne przejmą brytyjski “two power standard” [może nawet dla bezpieczeństwa będą się kierowały zasadą “three/four/five power standard” – ale zasada będzie liczoną właśnie we wszystkich tych kluczowych wskaźnikach cywilno-wojskowych]. Czyli nie zamierzają popełniać błędu – jaki zrobiły USA po 1945 [gdy WTEDY USA dawało ponad 50% światowego PKB i miało przodujące, najnowocześniejsze technologicznie i najsilniejsze “aktywa realne” w ręku] – które to USA zeszły [w procesie chciwego SAMOOSZUKIWANIA i “chodzenia na łatwiznę/na skróty”] ze ścieżki realnego rozwoju, produkcji, technologii – i które na końcu tej złej drogi stają się zasadniczo “słoniem na cienkim lodzie” – czyli wirtualną wydmuszką finansową Wall Street. Chiny jako globalny hegemon – moim zdaniem nie będą się wiązały ani długofalowymi sojuszami, ani “trwałymi” instytucjami, ani byciem “żandarmem świata”, ani nie będą marnowały sił na narzucanie jakiegoś ładu konstruktywistycznego. Będą po prostu osobną cywilizacją – dokładnie od tysiącleci tradycyjnie pojmowanym najsilniejszym Państwem Środka – z podrzędną resztą świata wg koncepcji Wallersteina. A hegemonia Chin będzie REALNA – przez pilnowanie jak oka w głowie , by chiński PKB [czy inny wskaźnik REALNEJ siły] ZAWSZE był ODPOWIEDNO BEZPIECZNIE ponad 50%, by Chiny były zawsze absolutnym liderem technologicznym znacznie wyprzedzającym “resztę peletonu”. Czyli twarde chodzenie po ziemi i działanie wg realnie dysponowanych twardych zasobów jako lewarów twardej polityki – plus unowocześniony Konfucjusz – plus unowocześniony, zawsze czujny Sun Tzy. Jest to realne – ponieważ odwieczne przekleństwo Chin, które powodowało
  cykliczne rozpady imperium – czyli regionalizacja i słabość ośrodka centralnego [“góry wysokie – cesarz daleko”] – zostało trwale przełamane dzięki technologiom transportu/telekomunikacji/kontroli. Oby nie “przedobrzyli” w druga stronę – bo tak łatwo [i będzie coraz łatwiej] o świat totalnej inwigilacji – docelowo nawet “prywatnego” myślenia. Już dawno technologicznie przeskoczyliśmy “1984” Orwell’a….a AI niespodziewanie staje się kandydatem idealnym [i zawsze wiernym] do złamania [czy raczej ominięcia] “odwiecznego” [rzymskiego] dylematu, który zwykle w końcu wykolejał daną władzę – czyli: “a kto będzie kontrolował kontrolujących?”. AI – bez moralności – to idealna oprycznina – czyli: ‘wykonamy każdy rozkaz – bez chwili zawahania”…

 19. Proszę zrozumieć – teraz Niemcy i Rosja to mocarstwa – ale nie globalne supermocarstwa. Co oznacza, że w planie długofalowym – musimy grać i wybrać ostatecznie między USA, a Chinami. A dokładniej – obrócić się na zwycięzcę. W supermocarstwie Lizbona-Władywostok – tak jak teraz w UE – bylibyśmy “tępionym” graczem – ekonomicznie i finnasowo przez Berlin, z militarnym pressingiem przez Rosję – a politycznie – tępionym przez obu. W utrzymaniu się Polski jako samodzielnego gracza – w opozycji do Kremla i Berlina, zainteresowany jest Pekin i jest [był? – póki nie zgłupiał] Waszyngton [a na pewno trzeźwy Pentagon]. Przypomnę nasze położenie w strefie zgniotu – stąd wynika “Polska będzie albo wielka – albo nie będzie jej wcale”. Czyli w ostatecznym rozrachunku – wobec globalnego chaosu i konfrontacji – będzie “All or nothing” – bez stanów pośrednich. Dlatego musimy się maksymalnie zmobilizować, ZAINWESTOWAĆ W PRZYSZŁOŚĆ, musimy mieć w strefie zgniotu remedium na ten zgniatający nacisk – czyli całokrajową saturacyjną A2/AD Tarczę i Miecz Polski – musimy mieć głowice asymetrycznego odstraszania – i musimy wzmacniać się sojuszem w regionie szerokiej Flanki. Decyduje siła – czyli najpierw nasza siła, potem [dzięki zbudowaniu własnej siły – przystąpieniu jako poważny gracz do koalicji Flanki] – liczy się siła koalicji Flanki, a w tle siła USA [i pod stołem – pośrednio – Chin]. Nasza strategia przetrwania to wykorzystanie wspólnego, identycznego interesu geostrategicznego Chin i USA – by Polska jako bufor stykowy Rimlandu i Heartlansdu – nie dopuściła do powstania supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Zbudowanie własnej siły to podstawa wejścia do sojuszu regionalnego. A sojusz regionalny [i osobna strefa gospodarcza] wzmocni nas na tyle – by coraz bardziej balansować oba supermocarstwa – by finalnie możliwie “bezboleśnie” obrócić się na zwycięzcę. Co jest również w interesie reszty graczy Flanki – wiec nie będzie rozjazdu interesów i woli. Zaś zbudowanie własnej siły to priorytetowo edukacja protechnologiczna, rozwijanie B+R, produkcji “high-tech”, maksymalne zasysanie technologii i jej rozwój – zwłaszcza odcinając rozwojowe kupony w technice wojskowe, budowanie pełnych suwerennych łańcuchów wartości produktów i usług wysoko przetworzonych, wykorzystanie Skarbca Suwalskiego i maksymalnie geotermii HTR. I maksymalna współpraca z Flanką – i w świecie z dostawcami technologii [Korea, Japonia, koncerny europejskie i izraelskie – z tymi ostatnimi – pod stołem]. Gdy obrócimy się z Flanką na zwycięzcę globalnego – to dzięki położeniu w strefie peryferyjnej do głównej konfrontacji – i dzięki stabilizacji i małym stratom z tytułu siły Wschodniej Flanki [siły wystarczającej dla odstraszenia/skutecznego przeciwstawienia się Rosji – i Niemcom – bo i tego nie wykluczam] – to będziemy w takim regionalnym sojuszu poważnym graczem [koalicyjnym] – nawet dla zwycięzcy. Tak z grubsza w planie strategicznym [z lewarem geostrategicznym] widzę optymalna drogę na przyszłe umowne 30+ lat dla Polski i regionu. Jako najbezpieczniejszą ścieżkę na przetrwanie – i na rozwój w nowym świecie. Myślenie elit decyzyjnych Kremla i Berlina jest utrwalone i zasadniczo niezmienne – nie przewiduje Polski jako gracza, ani profitów dla Polski. Wręcz odwrotnie – rozumienie swoich “going concern” obu stolic względem Polski – zasadniczo przewiduje wzmocnienie się kosztem Polski – i dogadanie współpracy nad jej trupem. Niestety – to jest podejście strategiczne utrwalone w obu stolicach przynajmniej od Wojny Północnej – a właściwie od Potopu Szwedzkiego – i pierwszej próby rozbioru Polski [gdy elektor brandenburski uniezależnił Prusy]. Nic, absolutnie nic nie wskazuje na jakakolwiek zmianę tej strategii. Tak to wygląda w real-politik, a geostrategia tylko potwierdza, że pomost bałtycko-karpacki to łakomy kąsek dla naszych sąsiadów..

  1. Nie widzę Polski jako kluczowego regionu dla Chin. Co innego gdybyśmy byli regionalnym mocarstwem, bez wiedzy i akceptacji którego, nic nie może wydarzyć się w regionie. Ponieważ tak nie jest, Chiny ułożą swoją relacje z dominującym partnerem, aby ich interesy były obsługiwane.
   Zadajmy sobie pytanie co łączy niemiecką UE, Rosję i Chiny? Otóż moim zdaniem chęć wyparcia USA z Europy. Dopóki Amerykanie mają moc sprawczą, może dojść do różnych koalicji. Amerykanie są więc tym elementem, który nikomu nie pozwala czuć się komfortowo. A kto bezwzględnie, jednostronnie i bezrefleksyjnie zgodził się reprezentować w Europie interesy USA? Chyba niezbyt trudne.
   Tak więc Chiny nie mają interesu jakiegoś szczególnego popierania regionu. Są tu, rozpatrują rożne opcje bo działają wielotorowo aby w razie zatkania się jakiegoś kanału, pozostałe były drożne.
   Porozumienie Niemcy-Rosja-Chiny zdecydowanie byłoby możliwe. Niemcy uzyskaliby rynki zbytu i zagłębie surowcowe, Chiny konsekwentnie wspierałyby rozwój Syberii tak, aby dawała im profity bez potrzeby jej zajmowania, jednocześnie uzależniając gospodarczo Niemcy od swojego rynku wewnętrznego. A Rosja zdolna do kontroli swojej przestrzeni i obsługująca surowcowo obie strony mogłaby przetrwać a nawet się wzbogacić. Mógłby powstać wspólny rynek w Eurazji z centrum finansowym w Pekinie. Jestem w stanie łatwiej wyobrazić sobie taki rozwój wydarzeń niż powstanie spójnego imperium Lizbona-Władywostok z jednolitym przywództwem, rzucającego wyzwanie Chinom i dążącego do podporządkowania sobie Pekinu. Jaki ośrodek władzy mógłby tego dokonać?

   1. Oczywiście, że bez odzyskania samosterowności i prowadzenia własnej suwerennej polityki – nie jesteśmy graczem – nie tylko dla Chin, ale w ogóle – dla nikogo. Suwerenność, samosterowność – to warunek sine qua non wszelkich rozmów – by być graczem przy stole [lub pod stołem]. Podpisanie traktatu Chiny-Polska 20 grudnia 2011 i zaliczenie Polski do jednego z 7 państw na świecie o znaczeniu strategicznym dla Polski, w 2012 narady sztabowe polskiej i chińskiej generalicji, w 2012 ogłoszenie 16+1 w Warszawie z domyślnym regionalnym przywództwem Polski po stronie Europy [tej 16-tki], dopięcie “projekcji wpływu” ogłoszeniem w Astanie Pasa i Szlaku w 2013 – to były zasadniczo ruchy coraz silniejszej sygnalizacji strategicznej, dokładniej – geostrategicznej. W 2016 zmarnowaliśmy tę ścieżkę – wystarczyło jedno tupnięcie ambasadora USA po wizycie Dudy w Chinach. Ale układ geostrategiczny i przyczyna wsparcia Chin dla Polski [i zapewne zastępczego załatwiania per procura na Kremlu pod stołem 99% “naszej” polityki wobec Rosji] – tu nic się nie zmieniło. Dalej mamy 100% otwarte konto w Pekinie na wsparcie Polski jako suwerennego bufora – jak TRZEBA – bez limitów. No, ale jest JEDEN ZASADNICZY warunek absolutnie konieczny – odzyskanie samosterowności i udowodnienie własnego suwerennego kursu. Co w tej chwili jest jakby na “skrajnym minusie” – właściwie wszystko trzeba odwrócić w Warszawie o 180 stopni. Dla Kremla układ z Berlinem [początkowo partnerski i ekonomiczno-technologiczny] to korzyść – bo w ostateczności zagarnie wszystko – i [pozornie paradoksalnie] w docelowym etapie [po wzmocnieniu się technologicznie – i po zdławieniu/zneutralizowaniu z Berlinem Flanki – w tym Polski] w nowej narracji wystąpi w odpowiednim momencie [czyli narastania buntu w UE pod dominacją niemiecką] np. [w świeżo zmodyfikowanym scenariuszu – do oferty AKK] np. w błękitnych hełmach “mirotworców” jako “wyzwoliciel narodów spod jarzma IV Rzeszy Paneuropejskiej zaprzedanej USA” – znów pozornie paradoksalnie jako ikona “nosiciela wartości” i dla prawicowych konserwatystów – i dla lewicowych aktywistów, łaknących “walki z faszystami”. Obrócenie narracji w odpowiednim momencie – i jednoczesne uprzednie przygotowanie wulkanu niezadowolenia wobec Berlina – na pewno jest na stole w planach ewentualnościowych. Dlaczego? Bo to maksymalna pula wygranej dla Kremla – przy minimalnych kosztach – decyduje kalkulacja koszt/efekt. Układ Kremla z Pekinem i Berlinem zmienia wszystko – na niekorzyść Kremla – który będzie w tym układzie zdominowany ekonomicznie i finansowo i technologicznie – jako przyszły tort do podziału między Pekin i berlin, gdy Rosja zesłabnie militarnie [generacyjny skok RMA] ca w połowie lat 30-tych. Ten układ absolutnie nie opłaca się Kremlowi – który przecież wg tej narracji “współpracy” i “korzyści” winien pierwszy napierać na zbudowanie wielkiego korytarza komunikacyjnego szybkich kolei z Chin do Leny, tam wielkiego portu rzecznego i hubu przeładunkowego, spławiania Leną, wielkiego portu morskiego i hubu przeładunkowego na statki Arktycznego Jedwabnego Szlaku. Tymczasem od 2014 Kreml wije się jak piskorz i “udaje głuchego” na te propozycje Pekinu. Kreml doskonale zdaje sobie sprawę, że w tym triumwiracie będzie pariasem skazanym na marginalizację i wchłonięcie – przez Pekin i częściowo Berlin. Zupełnie inne pole działania i zupełnie inna perspektywa docelowa [strategiczna – długofalowa] dla Kremla jest przy sojuszu z Berlinem, a zupełnie co innego – właściwie pod każdym względem in minus – w triumwiracie z Pekinem i Berlinem. Oczywiście – w tym i drugim scenariuszu zakładam, że najpierw Berlin buduje mocarstwo z UE [wg oferty AKK]. Proszę zauważyć – po zbudowaniu mocarstwa europejskiego [takiego Nowego Nieświętego Cesarstwa Berlińskiego Wyimaginowanego Narodu Pseudo-europejskiego] będzie przynajmniej kilku graczy niezadowolonych – na czele z Paryżem. Którzy pierwsi pod stołem się dogadają i zapewne razem [pod stołem] sami namówią Kreml na “działania oswobodzicielskie” – z deklaracja “biletu prawnego” dla tych działań. Co oznacza dla Kremla, że Berlin, który w ramach budowania swego mocarstwa zmarginalizuje “krnąbrną” Flankę [z Polską i Mitteleuropa na czele] – sam właściwie otworzy drogę “wyzwolicielom” – i to niedługo po traktacie zakładającym supermocarstwo Lizbona-Władywostok [pod szyldem “Nowej Unii Euroazjatyckiej” – bo tak Berlin z Kremlem sprzedają to supermocarstwo po Deauville 2010]. Natomiast w triumwiracie z Pekinem i Berlinem – Kreml od razu jest “zagipsowany” jako ubogi krewny – i skazany na zwiędnięcie jako de facto wyzyskiwana kolonia surowcowa – coraz bardziej infiltrowana przez obcy kapitał i OBCE przepływy strategiczne – i przez otwarte granice – otwarty dla ekspansji demograficznej. Sam by podpisał wyrok śmierci na imperium rosyjskie. Z docelowym “trzy klęknięcia i dziewięć pokłonów” w Pekinie. I zapewne od razu z “dobrowolnym” zwrotem 1,6 mln km2 “ziem rdzennie chińskich pod tymczasową administracją rosyjską”. Chiny od razu by zrobiły narrację “Azja dla Azjatów” i “politykę wstydu” [i to pewnie z “postępowym” Berlinem] wobec “niesprawiedliwego imperialistycznego przeżytku ostatniego białego imperializmu kolonialnego” – czyli wobec piętnowanych Rosjan – mianując się agentem interesów rdzennych mieszkańców Syberii. Tu jestem absolutnie “niewiernym Tomaszem” wobec triumwiratu Pekin-Moskwa-Berlin. Uwierzę, jak Pekin oficjalnie zrezygnuje z jakichkolwiek roszczeń do tych 1,6 mln km2 ziem zabranych w 1860 w “wieku hańby” [tylko jak Pekin odkręci cała narrację wtłaczaną od małego w szkołach od Ussuri 1969? – na temat “absolutnej konieczności dziejowej zwrotu zagrabionych ziem chińskich”?] – oraz jak zostaną zrealizowane i uruchomione wielkie inwestycje infrastrukturalne Chin [i Berlina] na Syberii. Nominalne ogłoszenie takiego supermocarstwa Triady – to jedno – natomiast jeżeli przy ogłoszeniu dalej Kreml z Pekinem nie rozwiążą problemu tych 1,6 mln km2 – [czyli obszar 45 razy większy od “zbuntowanego” Tajwanu] – i kwestia będzie dalej “wisiała” niezałatwiona – oraz jeżeli nie pójdą wielkie otwarte realizacje infrastrukturalne PRZEZ Syberię – to taki TYMCZASOWY stan rzeczy nominalnego sojuszu – pęknie nieuchronnie – zapewne Blietzkriegiem Chin – po wdrożeniu generacyjnego skoku systemów RMA [ca 2035] – gdy przegonią militarnie USA – bo WTEDY w Pekinie będą mieli wolne ręce do “uporządkowania” Azji. Jeszcze jedno – po instalacji ideologicznych ślepców w Białym Domu [Biden już zapowiada min. 90% koncentracji uwagi na sprawy wewnętrzne USA] – łatwo będzie sprzedać NAMIASTKĘ “podporządkowania się” USA nie tylko mocarstwa Berlina [wg oferty AKK] – ale także “nowej, lepszej Unii Euroazjatyckiej od Lizbony do Władywostoku”. W TAKIM układzie nastąpiłaby oficjalnie realizacja planu Wielkiej Wizji Brzezińskiego – ale FAKTYCZNIE realizacja byłaby właściwie na odwrót – bo to owo supermocarstwo euroazjatyckie by wykorzystało USA jako darmowego “pożytecznego idiotę” do koalicyjnego zduszenia ambicji i perspektyw rozwojowych Pekinu. Patrząc z drugiej strony – gdyby ci trzej umowni twórcy Triady byli równi w sile, zasobach, poziomie technologii, w tempie wzrostu – to TAK – to by się udało. Ale długofalowo mocarstwo Berlina to technologiczno-ekonomiczno-handlowy rywal Chin, a dominująca siła militarna Rosji – OBECNA – zwiędnie za kilkanaście lat – bo Rosja z braku pieniędzy i technologi, nie dokona skoku generacyjnego [wielkiej sieciocentrycznej “wszechdomeny” RMA – o zasięgu globalnym] – wiec dobrowolnie wchodząc w Triadę zgodziła by się de facto na zamrożenie i zmarnowanie swego jedynego lewara, który daje jej wpływy. Nierówności i sprzeczności strukturalne owej Triady są głębokie – i wzrastające w planie strategicznym. To rozedrze ten – nawet nominalnie ogłoszony twór – nieuchronnie jak papier.

    1. Jeśli Niemcy zostaną sojusznikiem Chin ( chociaż gospodarczo to przecież konkurenci ) to Rosja w naturalny sposób stanie się sojusznikiem USA. Pytanie, gdzie my będziemy wówczas w tym układzie? Z USA i z Rosją? Z Niemcami i z Chinami? Nie pozwolą nam na neutralność.
     Jeśli Niemcy, Rosja i Chiny wejdą w sojusz, to nie będziemy mieli nic do gadania, dopóki ten sojusz się nie posypie.
     Ciekawe, na ile w USA orientują się, co się kroi poza USA jeśli chodzi o sojusze. Po wyborach powinni tupnąć nogą na Europę, Japonię, Koreę Płd i Australię, ale czy mają jeszcze tyle siły? Że też Amerykanie nie mogą sobie wybrać na prezydenta 40-latka.

 20. Czyli zdaniem autora jak nas ” dymają ” Ci z zachodu to jest dobrze ale jakby mieli nas dymać ci ze Wschodu to już nie.
  Ci z zachodu robią to już od wieków więc ewolucyjnie kręgosłupy w tamta stronę u Polaków rosną

  1. Zdaniem autora lepiej jest, gdy Polska musi świadczyć usługi na rzecz jak najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych. Są takie, od których uwolnić się nie może. Maksymalnym polem manewru jest poudawanie niedostępnej i targowania się. Jednak szukanie dodatkowych klientów, którzy będą korzystać za darmo to już głupota.
   Im mniej trzeba dawać tym lepiej.
   pozdrawiam
   KW

 21. Obserwuję dyskusję nt roli kolei w spinaniu Heartlandu i odwrócenia przewagi państw morskich na rzecz lądowych. Czyli końca ery kolumbijskiej – która tak wysforowała Europę, UK i USA. Pan profesor Kamiński z UŁ raczył litościwie zauważyć, wtórując Panu Jakóbowskiemu z jego krytyką znaczenia kolei, jak już 20 lat temu się śmiali ze studentami z tych idei. A Pan Jakóbowski za dowód nietrafności Mackindera miał słabość budowy kolei w ZSRR – państwa, które handel traktowało zdecydowanie po macoszemu i w którym środki szły priorytetowo na zbrojenia. Zaś 20 lat temu Chiny dopiero były na drodze kraju rozwijającego się. I nie miały technologii szybkich kolei, które dopiero raczkowały, ani wystarczającego kapitału. Dzisiaj Chiny to potęga w projektach infrastrukturalnych – technologiczna i finansowa. Właśnie do eksploatacji wchodzą pierwsze pociągi towarowe – o prędkości 350 km/h. Polecam: https://chiny24.com/news/chiny-tydzien-za-wielkim-murem-01-21-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju czy https://chiny24.com/logistyka/pociag-towarowy-jezdzacy-z-predkoscia-350-kilometrow-na-godzine-tak-wlasnie Pociągi o tej prędkości wg wyliczeń będą obsługiwały trasy długości od 600 do 1500 km. Na krótszych trasach bardziej ekonomiczne są samochody, na dłuższych – samoloty. AI, Big Data i automatyzacja obsługi. Oczywista sprawa, że zwiększenie prędkości pociągów towarowych przesunie górną granicę “okna” optimum opłacalności takiego transportu. Właśnie tydzień temu pokazano prototypowy pociąg klasy MagLev, który osiąga 620 km/h. Jest to jednocześnie przedprototyp dla próżniowego transportu hyperloop o prędkości 1000 km/h. Polecam: https://chiny24.com/news/chiny-tydzien-za-wielkim-murem-02-21-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju#Maglev_620_kmgodz Jednak zaznaczam – wg mnie wielki program “osieciowania” transportu lądowego bardzo szybką koleją czy hyperloop – nastąpi dopiero po okresie chaosu Wielkiego Chaosu i po rozstrzygnięciu Wielkiej Konfrontacji o hegemonię globalną. Przedtem w niestabilnym środowisku Chinom taki projekt się nie opłaca. Powtórzę – wg mnie obecne nitki lądowe Jedwabnego szlaku mają za zadanie po pierwsze obracanie graczy na Chiny [obiecywana marchewką 1,5 biliona dolarów inwestycji] – a po drugie – zapewnienie bazowej infrastruktury komunikacyjnej – której Chiny będą w stanie dopilnować – a która ma za zadanie umożliwić przerzuty strategiczne chińskiej armii – czy wsparcia dla sojuszników – w okresie proxy wars – i w pierwszym okresie podboju Syberii – jeżeli Kreml nie będzie chciał jej “oddać po dobremu” – a pewnie nie będzie chciał… Proszę zauważyć – gdy Chiny za 30-40 lat – już w stabilnym świecie pax sinica – ruszą z wielkimi projektami bardzo szybkich kolei i hyperloop – raz, że technika będzie dużo bardziej zaawansowana – ale i transport morski stanie się mniej opłacalny. Powodem zmiany klimatyczne – już teraz mówi się o przejściu na nową skalę 6-stopniowa tornado i huraganów. A za 30-40 lat? Dobra pogoda na morzu stanie się rzadkim ptakiem – a czekanie na redzie, czy wyprowadzanie z portu [ba – nawet załadunek] czy w miarę sensowny logistycznie ETA [Expected Time of Arrival] – będzie na każdym etapie bardziej mozolne, droższe, opatrzone większa ilością strat czasu, wyższych nakładów na amortyzację, generalnie wyższych kosztów obsługi i dużo większego odsetka katastrof – co towarzystwa ubezpieczeniowe skrupulatnie wyliczą – podwyższając ogólnie niekorzystną tendencję dla handlu morskiego. Tym bardziej, że miasta portowe najbardziej ucierpią na zmianach pogody. Nie chodzi o podnoszenie poziomu oceanów – ale o coraz bardziej niekorzystne warunki życia i pracy – w coraz bardziej agresywnym środowisku – a także idzie o coraz wyższe koszty utrzymania infrastruktury portowej. Dlatego moim zdaniem za 30-40 lat wygra hyperloop – czyli transport 1000+km/h – w chronionych “rurach” próżniowych. Oczywiście transport morski nie zaniknie – nadal będzie sporo woził – ale już nie będzie “królem”. A powoływanie się na ZSRR w okresie 1945-91 czy na stan sprzed 20 lat – ma charakter PRZESTARZAŁYCH HISTORYCZNYCH rozważań na przyszłość – kompletnie nietrafnej ekstrapolacji opartej na prymitywnym podejściu “jak było w przeszłości – tak będzie w przyszłości” – czyli podejściu zupełnie odwrotnym wobec postępu techniki i wynikających z niego geostrategicznych trendów długofalowych.

 22. Głos z zagranicy – Davos – tematami wiodące świat w przyszłość Chiny, Wielki Reset, Agenda 2030, USA odstawiane w Davos na “boczny tor” – https://www.pch24.pl/komunizm-ma-sie-lepiej-niz-kiedykolwiek–legenda-hiszpanskiego-dziennikarstwa-mocno-o-davos,81743,i.html
  Cytuję artykuł: „Nauczanie z Davos mówi, że komunizm ma się lepiej niż kiedykolwiek i że coraz więcej idiotów chce nam go narzucić” – pisze o pomysłach Światowego Forum Ekonomicznego legenda hiszpańskiego dziennikarstwa, Federico Jiménez Losantos.
  20 stycznia zakończyły się obrady Światowego Forum Ekonomicznego. W tym roku honorowym gościem gremium był prezydent Chin, Xi Jinping. Gospodarzem wirtualnego spotkania Forum był prezes organizacji, Klaus Schwab, ten sam, który cieszył się, że pandemia doprowadzi do spadku liczby urodzeń. “Nie da się obecnie utrzymać globalnej populacji i liczba urodzeń musi spaść, można to uznać za bardzo pozytywny efekt pandemii Covid-19″ – pisał na Twitterze.
  Schwab na tegorocznym Forum nie ustawał w pochwałach dla prezydenta Chin. Zapewniał, że nadszedł czas rozpoczęcia „nowej globalnej ery” i składał Xi Jinpingowi serdeczne wyrazy przyjaźni.
  Jak pisze na łamach portalu DoRzeczy.pl red. Małgorzata Wołczyk, obrady Forum ciekawie podsumował hiszpański dziennikarz i autor książek, Federico Jiménez Losantos.
  „W złowieszczej szopie w Davos, w krótkich frazach i video zreferowano nam przyszłość, którą przygotował dla nas Wielki Reset. Jest to mieszanka przestępczości i głupoty, która naprawdę byłaby śmieszna, gdyby nie stały za tym potężne siły, które starają się promować Agendę 2030, i za którą w Hiszpanii odpowiedzialny jest oczywiście wicepremier Pablo Iglesias” – napisał.
  Według Losantosa nowy wspaniały świat ma być oparty na kilku „prostych” rozwiązaniach: „Nie będziesz niczego posiadać i będziesz szczęśliwy”; „Możesz wypożyczyć wszystko, czego potrzebujesz, a dron przywiezie to do domu”; „Stany Zjednoczone nie będą pierwszą światową potęgą. Garść innych krajów je zastąpi”; „Nie będziesz musiał czekać na dawcę organów. Przeszczepy narządów nie będą robione bo organy będą stwarzane”; „Będziesz jadł mniej mięsa. Nie będzie to podstawowy pokarm. Dla dobra środowiska i twojego zdrowia”; „Miliard ludzi będzie musiało zostać przesiedlonych przez zmiany klimatyczne. Będziemy musieli lepiej przyłożyć się do ich przyjmowania i integrowania”; „Ludzkość mogłaby podróżować na Marsa”; „Zachodnie wartości zostaną poddane próbie”.
  „Nauczanie z Davos mówi, że komunizm ma się lepiej niż kiedykolwiek i że coraz więcej idiotów chce nam go narzucić” – podsumował Hiszpan.
  Jak stwierdza Wołczyk, gdyby podobnie streścił z Davos jakiś polski prawicowy publicysta, spotkałby się z szyderstwem mediów centrowych i lewicowych. Trudno jednak tak samo potraktować wieloletniego felietonistę El Mundo i Libertad Digital, legendę hiszpańskiego dziennikarstwa, który z polską prawicą nie ma nic wspólnego…” – koniec.
  Pytanie czy elity szeroko pojmowanego Zachodu dogadały się z Chinami? Czyli uznały pozycję Chin jako “numeru 1” na świecie – za nieuniknioną? – i postanowiły dołączyć do zwycięzcy – póki mogą jeszcze negocjować nowy układ i swoją pozycję? Czyli “globalizm i ponadnarodowy obrót pieniądza, towarów i usług = maksymalizacja zysku ponad wszystko”. Taki globalny bunt elit przeciw USA, które niszczą strukturalnie ich interesy – dokładnie wobec ostrzeżenia z Memorandum Crowe’a.
  W takim układzie deklaracje nowej ekipy Białego Domu odnośnie niezmiennej konfrontacyjnej polityki USA wobec Chin, należałoby traktować jako negocjacyjne przeciąganie liny ze strony elit amerykańskich [Wall Street, digitalne imperia amerykańskie oraz amerykańskie ponadnarodowe korporacje] dla utrzymania już nie hegemonii, a uprzywilejowanej “pozycji nr 2” amerykańskich elit na świecie.W takim układzie wygrała chciwość [ideologicznie oparta o Szkołę Frankfurcką jako nową odsłonę marksizmu] – a długofalowo Chiny wprowadzą [zapewne zmodyfikowaną – ale jednak] koncepcję Wallersteina.
  Zobaczymy, czy elity się dogadają między sobą i z Chinami, bo każda ciągnie przecież w swoją stronę…dolar w jedną, euro w drugą, korporacje niemieckie chcą usadzić się w Chinach i na świecie przed amerykańskimi, no i Chiny pewnie będą stawiały twarde warunki…de facto kapitulacji Zachodu…
  Może tak być, że przez kilka lat ww projekt będzie realizowany we względnym porozumieniu – ale potem rozjazd pierwotnych ustaleń i zbytnie “przedrukowanie” na swoją korzyść pozycji przez Chiny i innych graczy – doprowadzi do takich strukturalnych sprzeczności, że ów Nowy Wspaniały Komunistyczny Świat się rozpadnie…No i wdrożenie na Zachodzie zasady “„Nie będziesz niczego posiadać i będziesz szczęśliwy” – czyli globalna grabież ludzi pod cnotliwymi hasłami – może napotkać bardzo zasadniczy zorganizowany opór oddolny – nie tylko w USA. A przypomnę – w USA na 1 mieszkańca przypada ponad 1 sztuka broni – i to w ich “prywatnych” rękach. W Europie też nadal sporo broni w rękach prywatnych – mimo usilnych działań Brukseli dla rozbrojenia społeczeństw. Polecam pod tym kątem przejrzenie listy https://en.wikipedia.org/wiki/Estimated_number_of_civilian_guns_per_capita_by_country Tak czy inaczej – zobaczymy, jak ów projekt Nowego Wspaniałego Komunistycznego Świata się rozwinie… Cóż – Huxley się cieszy – a Orwell przewraca w grobie…

  1. Żebym nie był gołosłowny co do “pro-i-kontra” w kwestii zbrojnego oporu społeczeństwa USA przed przymusowym “postępowym uszczęśliwianiem” typu „Nie będziesz niczego posiadać i będziesz szczęśliwy” – proszę przeczytać https://www.infosecurity24.pl/united-states-of-guns-rekordy-na-rynku-broni-palnej-w-usa Z jednej strony BLM nakręcił kwestię obrony własności przed zniszczeniem i zwykłym rabunkiem, z drugiej Demokraci kombinują usilnie, jak rozbroić społeczeństwo dla realizacji swych “szczytnych” planów – więc zakupy broni pobiły rekord – ogołacając magazyny [no i pandemiczne zakazy duszą łańcuchy dostaw – pogłębiając przewagę popytu nad podażą]. Moim zdaniem – przy dalszym forsowaniu tych wszystkich rewolucyjnych planów kosztem społeczeństwa i wbrew społeczeństwu – w USA dojdzie do zamieszek na naprawdę wielką skalę – w zasadzie do wojny domowej. Demokratom albo się uda odbudować gospodarkę – albo nastąpi zapaść i postępująca pauperyzacja – jako ważki czynnik/zapalnik wybuchu takich walk. Co tym bardziej każe koncentrować się na budowie strategicznej suwerenności Polski [wliczając A2/AD Tarczę i Miecz Polski plus głowice – już jako warunek sine qua non], koncentrować się na sojuszu regionalnym szeroko rozumianej Wschodniej Flanki [z Ukrainą i Turcją], na współpracy z Koreą Płd i Japonią i innymi chętnymi, oraz na balansie Pekinu i Waszyngtonu. Bo geostrategiczne akcje Waszyngtonu tanieją…

 23. Dzisiaj pojawiła się propozycja sojuszu Ukrainy, Gruzji i Mołdawii wspólnie z USA. Ciekawe, że w tym sojuszu nie zaproponowali wspólpracy Armenii. Tym bardziej, że nie ma w nim Turcji. Taki start amerykańskiej nowej dyplomacji.
  USA zastanawia się również nad seryjną budową lekkich lotniskowców z F-35B. Widać, że zaczynają myśleć o większym konflikcie z Chinami i analizują, co obecnie CHINY mogłyby zrobić ich marynarce i bazom na wyspach.
  Z kolei rozkręca się konflikt o Tigraj, odkąd Rosja ustanowiła nową baze morską w Sudanie. Ponieważ wojsk USA tam nie ma, to wygląda bardziej na konflikt zastępczy z Francją. Etiopia zaatakowała bazy armii sudańskiej w rejonie przygranicznym Al-Fashaqa, w Sudanie. Wcześniej Etiopia aresztowała 15 osób za zamach na ambasadę ZEA.
  U nas szeroko komentowane są test prototypu GROTA z 2017 roku w ONECIE i wyniki manewrów ZIMA-2020 – przeprowadzonych wbrew temu co pisał J. Bartosiak o wojnie manewrowej z Rosją. Jak widać miał rację. Ciekawe jak to się będzie miało do zakupów przez nas nowego sprzętu – chyba nic się nie zmieni?

 24. Temat upadku USA jest oczywiście silnie propagowany i eksponowany w sieci przez Chiny – zwłaszcza rozkład państwa – BLM, Kapitol, wewnętrzne rozdarcie i elit i społeczeństwa. Polecam do lektury: https://www.cyberdefence24.pl/upadek-usa-motywem-przewodnim-chinskiej-propagandy Oczywiście – jest to robione propagandowo – dla potrzeb bieżącej agentury wpływu – pod znakiem “już, już zaraz USA zacznie upadać” – co jest niemożliwe przy bezwładności systemu globalnego, dolarze jako głównej walucie wymiany [a i Chiny byłyby moim zdaniem największym przegranym prócz USA – przy zawaleniu się TERAZ i w średnim planie dotychczasowego amerykańskiego systemu bezpieczeństwa i systemu dolara] . Zresztą USA jeszcze wszystkich kart nie wyciągnęły na stół – jakiś “efekt sputnika” zostanie zapewne wygenerowany – choć osobiście uważam, że USA spóźniły się dwie dekady. Generalnie – jeżeli USA nie zmienią zasadniczo gospodarki z dotychczasowego pompowania bańki finansowej [akcji, obligacji, giełdy, dolara fiducjarnego – czyli od 1971 bez pokrycia w wartości realnej] i dotychczasowej gospodarki cyfrowo-wirtualnej na ekonomię realną i na technologiczne przełomy jako lider globalny – to przy szybszym tempie wzrostu Chin, w tym zwłaszcza wzrostu technologicznego – upadek USA jest nieunikniony. Raczej nie w tej dekadzie – ale przy przesileniu w umownym 2035 [czyli zaplanowanym przez Xi przegonieniu militarno-technologicznym USA przez Chiny]. Chiny nie chcą wojny – raczej metodą kontrolowanego powolnego gotowania żaby – chcą stopniowo przejąć i zmodyfikować do realiów XXI w. wszelkie systemowe instrumenty i “lewary kontroli globalnej”, jakie USA stworzyły w 1944 po Bretton Woods. W tym sensie nawet ewentualny blok Pekin-Kreml nie będzie blokiem dla wojny – tylko dla uzyskania czasu na przebudowę Chin i na dostateczny wzrost i modernizację – oraz na powstrzymywanie USA i proamerykańskiego bloku przed wojną. Dla Kremla to katastrofa – bo oznacza powolne zwiędnięcie jego jedynego atutu – czyli siły militarnej – która w połowie lat 30 tych nie będzie w stanie [ze względu na braki w ekonomii i technologii] dokonać zasadniczego skoku RMA i wdrożenia wielkoskalowo systemów sieciocentrycznych. Ewentualne ruchy wojenne Kremla nie zyskają wcale wsparcia Pekinu – geostrategicznie Pekin będzie więc w takim układzie trzymał Kreml na smyczy [dusił drabinę eskalacyjną] – nie pozwalając przekroczyć poziomu proxy wars dla lokalnego kopania Zachodu po kostkach – celem darmowego angażowania go przez Kreml. Czyli – jak dotychczas – Kreml jako “pożyteczny idiota” Pekinu – w dodatku darmowy. Oczywiście w takim modelu nieunikniony jest zwrot Pekinu wobec Kremla – w pewnym momencie [gdy Kreml będzie już “zużyty do końca” i stanie się niepotrzebny] narracja “przyjaźni” stanie się coraz bardziej chłodna, aż przejdzie w stronę roszczeń co do 1,6 mln km2 “ziem rdzennie chińskich pod tymczasową administracja rosyjską”, coraz większych roszczeń wobec Arktyki – dla przejęcia/podboju i Syberii i Arktyki. Generalnie geostrategia Chin to podtrzymywanie złudzeń Berlina o supermocarstwie IV Rzeszy i łudzenie korzyściami współpracy ekonomicznej z Chinami [chociaż UE z perspektywy Pekinu to długofalowo i docelowo śmiertelny rywal ekonomiczno-handlowy] – oraz związanie polityczne [i symulowane związanie militarne] Kremla [chociaż Rosja jako bezpośredni sąsiad ZBYT silny militarnie i ZBYT rozpychający się w Azji i zasadniczo blokujący ekspansję Chin w Azji – to rywal geostrategiczny w grze o sumie zerowej]. To wiązanie i łudzenie Berlina i Kremla – po to, by postawić obu tych graczy okoniem wobec USA. Gdyby USA-UE-Rosja się zjednoczyły przeciw Chinom [plus łańcuch sojuszników USA w Azji] – tworząc sferę rozwoju technologiczno-ekonomicznego – wtedy Chiny by przegrały swoja wielką grę [i nastąpiło by anulowanie planów Pax Sinica] – i zostały by długofalowo poddane globalnej kontroli systemowej ze strony mocno zmodyfikowanego na rzecz Azji – ale jednak – władztwa MODELU szeroko pojmowanego Zachodu. Nawet model sojuszu IV Rzeszy Paneuropejskiej z Kremlem [najkorzystniejszy scenariusz dla Kremla – właściwie jedyny dający pewną wygraną dla Rosji i naprawdę wielkie bonusy globalne] – też jest dla Pekinu nie do przyjęcia. Dlatego nie będzie bloku Pekin-Krem-Berlin, ponieważ po dość krótkim czasie Berlin [już “wolny od nadzoru USA”] by postawił na rozwój technologiczno-ekonomiczny na bazie surowców Rosji – z własnym dozbrojeniem strategicznym IV Rzeszy Paneuropejskiej – a roboczo [przejściowo] lewarując Pekin siłą militarną Rosji [która pewnie by też zyskała na tym lewarowaniu, do pewnego stopnia także technologicznie] . Jedynym zadowalającym Pekin układem jest osobny bilateralny łudzący “sojusz” z Berlinem – oraz osobny łudzący “sojusz” z Kremlem.

  1. Dla jasności – wg mnie decydującym momentem wejścia na drogę upadku USA – była w 2003 decyzja o zmniejszeniu opodatkowania dochodów od przychodów z działalności finansowej [giełda, akcje, obligacje] bodajże z 35 do 15%. Od tego momentu każdy dolar bardziej się opłacało wrzucić w wirtualną spekulacyjną machinę finansową – niż w świat realnego rozwoju ekonomii opartej na postępie technologicznym. Złamano najbardziej podstawową zasadę PRAWIDŁOWEGO SŁUŻEBNEGO działania świata finansów na rzecz wsparcia i rozwijania realnego świata ekonomicznego – gdzie przychód z działalności ekonomicznej na bazie pobranego kredytu – winien być WIĘKSZY, niż przychód banku z tytułu odsetek kredytowych i prowizji. A dokładniej – przychód realny winien i pokrywać ten “haracz” na rzecz “dawcy pieniędzy” – ale i powinien pokrywać bieżące operacyjne koszta – ale i pozwalać na inwestycje w B+R oraz w inwestycje produkcyjne – i jeszcze powinien w sobie zawierać marżę dystrybucyjno-handlową. Taki i tylko taki model współdziałania ma sens – jednocześnie generując ZBILANSOWANE POKRYCIE REALNE dla owego wygenerowanego w banku w kredycie [czy przy emisji akcji czy innej operacji pozyskiwania pieniędzy] przyrostu pieniądza. Model Keynes’a dokładnie na tym się opierał – owszem, pieniądze na kredyt “naprzód” – ale tylko po to, żeby docelowo uruchomić i obroty gospodarcze – i wygenerować wartości realne dla pokrycia owych wygenerowanych pieniędzy. Decyzja z 2003 była następstwem dopuszczenia Chin do WTO w 2001 – to Chiny i biedniejsza Azja miały umownie “pracować za miskę ryżu” generując dobra [czyli pokrycie dla dolara] – a USA miały do nich emitować pieniądze – gdzie giełda, akcje i obligacje miały być maszynką do owego generowania pieniędzy. W domniemaniu USA [i Zachód – w tym UE, która też nieco “dla równowagi” poluzowała finanse] miały utrzymać ten układ przez narzuconą przewagę instytucjonalną – i militarną. A “wieczna wojna z terroryzmem” prowadzona od 2001 – miała za zadanie stworzenie politpoprawnego bata uzasadniającego [w epoce post-zimnowojennej – po upadku ZSRR] “wieczną” rolę USA i kolektywnego Zachodu – jako “żandarma świata” – ciągle z dyscyplinującą bronią w ręku. No, ale zbytnie koncentracja USA na tych wojnach pozwoliła Chinom wyrosnąć w cieniu tegoż zaangażowania, a bezmyślne przerzucenie już nie tylko produkcji, ale nawet B+R do Azji – wpędziło od 2008 USA i Zachód w kłopoty systemowe, z których do tej pory nie umieją się wygrzebać. Chiny w krytycznym 2009 postawiły właśnie na model Keynes’a – zamiast “prawidłowo” zostać wykupione za bezcen przez Wall Street. “Nagle i niespodziewanie” Chiny zaprezentowany światu Wielki Podziemny Mur i kompleks globalnego śledzenia US Navy i systemu “zabójców lotniskowców” – i złamały bat militarny USA. Systemowo w USA u władzy nadal jest świat wielkiej finansjery – i nie chce stać się ELEMENTEM SŁUŻEBNYM dla odbudowania amerykańskiej realnej ekonomii i technologii – podstawy realnej siły. A wielkie koncerny digitalne [i nie tylko] – za nic nie chcą zrezygnować z rynku Chin – który przecież w sile nabywczej jest od kilku lat większy od rynku USA – i stale rośnie. Lewarem upadku USA i Zachodu jest krótkowzroczna maksymalizowana chciwość, suboptymalizacja systemowa – i brak konsekwentnego strategicznego nadzoru nad całym układem wymyślonym w 2003. Największym wrogiem potęgi USA jako gracza nie są wcale Chiny – tylko własne elity pragnące utrzymać stary system globalny – z Chinami jako wielkim producentem i wielkim rynkiem. Czyli dla tych elit “po nas choćby potop” – priorytetem przedłużanie zysków “ile się da i jak długo się da” – bo przecież w pewnym momencie Chiny odmówią wymienialności dolarowi – jednocześnie stawiając juana w zamian [zapewne z częściowa wymienialnością juana na złoto – REALNE rezerwy w złocie Chin są szacowane na 15 tys ton+ i rosną – to za independenttraderem – https://independenttrader.pl/czy-czeka-nas-wojna-mocarstw.html – oficjalnie rezerwy złota Chin to ca 2 tys ton] – a przede wszystkim – bazując na pokryciu towarowym juana – ale także na “pokryciu” technologicznym i militarnym – co będzie gwarantowało pozycję i Chin i juana. Moim zdaniem stanie się to, gdy RCEP i skaptowanie świata islamu do sfery prochińskiej – przekroczy “masę krytyczną” – oraz gdy Chiny wyzbędą się stopniowo większości rezerw dolarowych w inwestycjach. A co po krachu USA i Zachodu? – moim zdaniem elity Zachodu już zawczasu wdrażają Nowy Wspaniały Świat pod znakiem Agendy 2030 “nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy”. Grają już nie na jeden globalny rząd światowy – ale na utrzymanie osobnej sfery Zachodu pod batem nowej, totalitarnej, scentralizowanej władzy. Z dogadaniem się z Chinami [szerzej z Azją] co do podziału sfer wpływów. Czy to im się uda? – wątpię – ani obywatele Zachodu nie chcą być wtłoczeni w ten system niewolniczy [szczególnie w USA] – ani utrzymanie długofalowe status quo tego świata orwellowskiego – nie będzie moim zdaniem możliwe przy konsekwencji Chin. No i instytucje siłowe USA – zwłaszcza Pentagon [ale i kompleks przemysłowy – z rdzeniem kompleksu militarno-przemysłowego z przemysłem i realnym B+R] – mają twarde aktywa w ręku – i wątpię, by chciały zostać zdegradowane i przejęte przez finansjerę – tym bardziej, że widzą bezsens długofalowy takiej życzeniowej strategii “dogadania się z Chinami”. Działania elit finansowych już zmierzają do zdrady stanu [jeżeli już jej nie przekroczyły] – zdrady interesów USA – i jakaś kontrakcja resortów siłowych nastąpi – choćby, by utrzymać swoją realną władzę. Oczywiście w celu “przyduszenia” Pentagonu Biden już zapodał program “walki z ekstremizmem” w siłach USA – jako poręczny politpoprawny bat – ale przecież szefowie i komórki służb wywiadowczych sił zbrojnych i specsłużb nie będą czekali z założonymi rękami – swoje kompromaty i metody mają….i pilnie uzupełniają… Rozdarcie systemowe USA jest głębokie – i to ono hamuje zmiany konieczne dla powstrzymania Chin.

 25. Tegoroczne spotkanie 17+1 na najwyższym szczeblu pokazało, że Chiny starają się reaktywować pomysł, który dogorywał. Początkowe oczekiwania siedemnastki, że Chiny dadzą impuls regionowi już dawno przeminęły. Chiny potraktowały nas jak Afrykę czy biedne rejony Azji. Tymczasem w skład grupy wchodzą kraje tak różne jak Czechy i Bułgaria. O ile Bałkany mogą być zainteresowane czymkolwiek, to Czechy już nie bo lepiej im się wiedzie z Niemcami. Poza tym wpływy Waszyngtonu są nadal silniejsze niż Pekinu. Tak więc kontakt został podtrzymany, żeby dać sobie czas. Póki co nie ma złudzeń. Ani nasz region nie dysponuje atutami wabiącymi Chiny (bo Niemcy przejęli przemysł i żadne rewolucyjne innowacje, które można by ukraść lub kupić poza ich kontrolą tutaj nie zaistnieją), ani Chiny nie mają marchewki – wypracowanej, atrakcyjnej strategii dla regionu.

  1. To o tyle dziwne, że skoro Chiny już zrozumiały, że w sprawie tego regionu głównym rozgrywającym są Niemcy, a nie Polska, czy nawet V4 i to z Niemcami zawarły umowę RCEP – mając przy okazji czas na wysondowanie Niemiec, co zrobią w razie agresji Chin na Rosję – to do czego potrzebna im jeszcze Europa Środkowo – Wschodnia, która nie ma własnej gospodarki, siły militarnej, surowców, technologii, a w zasadzie jest nawet konkurentem Chin jeśli chodzi o wytwarzanie pólproduktów i ulokowanie kolenych fabryk półproduktów przenoszonych poza Chiny?
   Przecież nie muszą rozmawiać nawet z Francją, bo wystarczy, że ustalą w sprawie tego regionu coś z Niemcami i UE zrobi to, czego zechcą Chiny za pośrednictwem Niemiec.
   Może to próba stworzenia jakiegoś lewara na Niemcy? Albo też pretekst do kontaktu z politykami z tego regionu przed bliskim już wielkim konfliktem na Pacyfiku?

 26. Mogę tylko powtórzyć – ekonomicznie/handlowo i technologicznie pomost bałtycko-karpacki czy bałtycko-czarnomorski czy nawet umowne Trójmorze – nie jest zbytnio interesujący dla Chin. Natomiast geostrategicznie – zwłaszcza Polska jako nr 1 – jako pivotalny rdzeń geostrategiczny – jesteśmy BEZALTERNATYWNYM BEZPIECZNIKIEM dla Pekinu – by nie powstało śmiertelne zagrożenie konkurencyjnego supermocarstwa Lizbona-Władywostok. Z tego punktu widzenia i Jedwabny Szlak i 17+1 to maskirowki handlowe – przykrywające właściwy rdzeń interesu geostrategicznego Chin. Jeżeli udowodnimy swoją samosterowność i przekażemy pod stołem komunikat Pekinowi, że wiemy, jaka jest ukryta gra i jaką zasadniczą rolę i wagę ma Polska dla Chin – wtedy Pekin zacznie nas traktować zupełnie inaczej. I da nam wszystko, co potrzebne, byśmy się utrzymali wobec militarnej presji Rosji i ekonomiczno-politycznej presji Berlina. Nie z “przyjaźni” – ale w imię swego prymarnego egoistycznego interesu i nadrzędnej racji stanu. I to jest twardy realny lewar na Chiny – strategiczny i długofalowy – oparty na wspólnym realnym interesie i racji stanu. Bo z Niemcami Pekin gra na łudzenie i odciąganie od USA – ale i od Kremla. Ale najpierw musimy udowodnić, że jesteśmy prawdziwym graczem: samosterownym, twardym i konsekwentnym, świadomym wielkiej gry – i jej reguł. Na razie zachowujemy się jak dziecko we mgle, płaczliwie szukające mamy i taty – i chcemy się wszystkim przypodobać – i ulegamy każdemu, kto w danej chwili silniej naciśnie. Czyli maksymalna antypolityka lukrowana pustymi hasłami o “przyjaźni” i “wartościach”. Pierwszym krokiem Polski dla udowodnienia samosterowności – udowodnienia Polski jako gracza – winno być budowanie zbrojnej suwerenności strategicznej – pełnej samodzielnej obrony Polski przez WP. Konkretnie aktywnej obrony dopasowanej do strefy zgniotu – wobec rosnącej projekcji siły i bąbla A2/AD Kaliningradu [a sytuacja się pogorszy znacznie po wprowadzeniu ca 2023 sieciocentrycznych systemów S-500 o zasięgu 600+ km – wtedy całe niebo Polski będzie pod panowaniem rosyjskim real-time 24/7/365 bez żadnych cieni radarowych] – a po anschlussie Białorusi dojdzie jeszcze kolejny zgniatający nas rosyjski bąbel A2/AD [całkowicie “przy okazji” odcinający Bałtów]. W tej sytuacji i w takim układzie – jedynym skutecznym remedium jest budowa własnej strategicznej całokrajowej A2/AD Tarczy i Miecza Polski – NOWOCZEŚNIEJSZEJ i SILNIEJSZEJ – która zgniecie rosyjskie A2/AD – już w czasie pokoju wygrywając WRE i oślepiając rosyjskie A2/AD. Plus własne głowice asymetrycznego odstraszania strategicznego – tu akurat widzę rolę Chin jako pewnego dawcy via Pakistan. Może wreszcie [przy “zgrzytaniu ideologicznym”] trochę Warszawa otrzeźwieje i nie będzie robiła usłużnych ustępstw za nic wobec Waszyngtonu [i innych], żeby “nas lubili”. Czas, by nasi sternicy zrozumieli, że na USA [i na NATO] nie ma co liczyć – trzeba liczyć najpierw na siebie, a jako silny gracz regionalny – na zbudowanie twardego sojuszu regionalnego z szeroko rozumianą Wschodnią Flanką, na współpracę technologiczną z Koreą Płd, Japonią i z kim się da – oraz z Chinami pod stołem. Bo potwierdza się po podpisaniu paktu klimatycznego i New Start – obu bez negocjacji – że nowa administracja Bidena w wielkiej grze strategicznej przypomina słonia w sklepie z porcelaną. Kreml zmiękł przecież pod koniec 2020 co do kwestii włączenia ładunków i nosicieli taktycznej broni jądrowej do kontroli i uzgodnień w New Start – a Biden jednym ruchem wszystko to zaprzepaścił – a najbardziej poszkodowanym jest Wschodnia Flanka – pod presją zdecydowanej przewagi rosyjskiej projekcji siły taktycznej broni jądrowej – w tym tej najgroźniejszej w grze politycznej – “deeskalacyjnej” broni jądrowej.

 27. Nie wydaje mi się żeby Chiny strategicznie potrzebowały Polski do czegokolwiek. Chiny dobrze wiedzą, że nie mamy mocy sprawczej nie tylko w regionie ale nawet u siebie. Nie widzę też powodów aby mieli obawiać się Imperium od Lizbony do Władywostoku. Takie Imperium byłoby pełne wewnętrznych napięć, balansując stale na granicy rozpadu. Chyba, że narodzą się dwie dyktatury, wschodnia i zachodnia, kontrolujące swoje społeczeństwa i układające się ze sobą (do czasu). W innym scenariuszu nie ma takiej siły czy idei, która zapewniłaby spójność i sterowalność tworu. Chiny dobrze wiedzą, że dawkując odpowiednio dostęp/brak dostępu do swojego rynku dla wybranych fragmentów takiego bytu, osiągną wzmocnienie egoizmów i konfliktów o kasę. Pomysł Imperium to dla mnie stary pomysł dealu Niemcy-Rosja okręcony w modniejszy i mniej kontrowersyjny papierek. Czyli coś niezwykle groźnego dla nas ale nie dla Chin. Jego koniec po początkowych sukcesach też łatwo sobie wyobrazić. Podobnie jak strefy euro czy całej UE, którą wykończą taktyczne sukcesy i krótkowzroczność Berlina.
  Obecnie wszyscy, czyli Niemcy-Francja, Rosja i Chiny grają na wyparcie USA.
  Niemcy-Francja bo łudzą się wspomnieniami dawnej potęgi, czują się skrępowani amerykańskim gorsetem przy poczuciu własnej wyższości cywilizacyjnej, oszołomieni widmem kasy do zarobienia na wschodzie (tym bliższym i dalszym).
  Rosja bo osłabienie zachodu, głównie NATO jest żywotnym interesem środowiska władzy. Dlatego, że to nie Chiny mogą oczarować tłumy, które byłyby w stanie wymusić zmianę elit władzy ale idea wolności i lepszego życia, która kojarzona jest z zachodem. Jakiekolwiek zbliżenie Rosjan z cywilizacją zachodnią jest groźne dla rządzących i oligarchów (patrz Białoruś i Ukraina). Rosjanie mentalnie są bliżsi Europejczykom niż Chińczykom a gro populacji mieszka w europejskiej części Rosji. W interesie ludzi władzy jest izolowanie Rosjan od zachodniego soft power i budowanie poczucia zagrożenia wobec USA i NATO (bo tylko USA są w stanie działać skutecznie) wszelkimi metodami.
  Chiny – wiadomo.
  Naszym interesem jest mocne NATO i silna Ameryka neutralizujące ambicję Niemiec i siłę wojskową Rosji. Silne NATO i USA to coś sprzecznego z interesem strategicznym Chin.
  Wracając zaś do tematu głównego, powinniśmy angażować się we wszystko co da zarobić przy dobrym rozeznaniu własnego potencjału i możliwości ale bez jednostronnego ułatwiania lokowania się Chińczyków w regionie. Ostatni szczyt 17+1 pokazał, że w zasadzie tak właśnie się dzieje. Poza słowami i podtrzymaniem formatu obecnością polityków z pierwszego rzędu, nic w zasadzie się nie wydarzyło.

  1. @Jacek – cały czas non-stop piszę przecież, że DOPIERO po udowodnieniu samosterowności i sprawczości – jako zdeterminowany gospodarz kluczowego przesmyku bałtycko-karpackiego – dopiero wtedy staniemy się graczem dla Pekinu. I dopiero wtedy – po rozmowie w cztery oczy – gdy udowodnimy także, że znamy reguły gry, układ geostrategiczny i wagę Polski – dopiero wtedy Pekin zacznie traktować nas skrajnie inaczej. Na razie na własne życzenie nie istniejemy jako gracz – więc z musu Pekin z nami nie rozmawia – bo nie ma z kim i o czym rozmawiać. Ta jedna rzecz zdecydowanie “do przodu” – roluje całe domino sytuacji Polski – na nasza korzyść. Także wobec USA, Rosji i Niemiec i na dokładkę Francji. Dlaczego AM został zdymisjonowany? – bo chciał uzyskania suwerenności strategicznej Polski gwarantowanej militarnie – osiągnięcia jej do 2033. Oczywiście – naraził się też bardzo interesom amerykańskich koncernów zbrojeniowych z tym min 50% offsetem – ale pierwsza przyczyna była zasadnicza. Co najlepiej udowadnia w dyskusji nt osiągnięcia suwerenności strategicznej na bazie samodzielnych zdolności WP – ze jest to całkowicie realne w ocenie samego Waszyngtonu. Pomoc Chin – tylko pod stołem [głowice i potrzebne transfery technologiczne – TAK – te ostanie też całkowicie możliwe – aczkolwiek oczywiście nie pierwszego garnituru – za to na wyższym poziomie od np. technologii rosyjskich – np. w AI, technologiach łączności natychmiastowej na splataniu kwantowym komputerach kubitowych]. A oficjalnie – co najwyżej otwarcie rynku chińskiego dla zbytu polskich towarów. Tu w relacjach Chiny-Polska nie chodzi zasadniczo o ekonomię – tylko w 99% o geostrategię. I lądowy Jedwabny Szlak i 17+1 to inicjatywy, które są nęcącą marchewką [z wizją 1,5 biliona dolarów inwestycji] dla obracania graczy na Chiny – albo przynajmniej dla maksymalnego opóźnienia opowiedzenia się “albo-albo” – kosztem konsolidacji proatlantyckiej. I to się Chinom udaje znakomicie. Jedwabny Szlak – owszem powstanie w wielkiej skali – ale dopiero PO Wielkiej Konfrontacji – na setki linii superszybkich kolei i hyperloop. Dopiero wtedy, gdy Chiny zaprowadzą przynajmniej w Eurazji Pax Sinica. Czyli za jakieś 30, a raczej 40 lat. Do tego czasu Jedwabny Szlak nie odwróci dualizmu na Łabie i naszej peryferyjności – zresztą – ja widzę to raczej jako zagrożenie, niż szanse na awans. Bo to do nas budują ten Jedwabny Szlak – nie my do Chin. Jeżeli chcemy przestać być państwem peryferyjnym – to musimy zainwestować w pełne łańcuchy wartości. Poczynając od głębokiej reformy edukacji – protechnologicznej i wynikowej – od przedszkola. Z budową B+R, z kupowaniem najnowszych technologii, by je rozwijać. Tworząc pełne łańcuchy wartości “well to wheel”. Poczynając od uruchomienia wydobycia surowców strategicznych – zwłaszcza tytanu, wolframu, lantanowców ze Skarbca Suwalskiego [kupując choćby bezodpadową ekologiczną technologię wydobycia od Finów – którzy swoje zasoby już wydobyli]. Skarbiec Suwalski to lewar kapitałowy “na talerzu” – ale jak się nie chce go wykorzystać – to gorzej, niż nie móc. Wystarczy dogadać się z Koreą Płd, Japonia, Tajwanem [TAK – mimo Pekinu] i innymi [np. Singapurem] i zrobią gigantyczne inwestycje “green-field” za własne pieniądze – w przemysł high-tech na terenie Polski – godząc się przy tym na nadrzędny konsensus pekiński Polski jako udziałowca decydującego. A nasi programiści i automatycy i spece od high-tech nie będą się zatrudniali w obcych koncernach – przeważnie za granica – drenując Polskę – tylko będzie dokładnie na odwrót – to my będziemy drenowali “top-men” do Polski. Ustawiając na szczycie kontrolowanego łańcucha wartości wszelkie własne oprogramowanie, serwis – czyli najbardziej lukratywny biznes. A zamiast zamieniać jednego energetycznego monopolistę [Rosję] na innego [USA – nie tylko jako dostawcę – ale jako kontrolera przepływów morskich] – co jest żadną dywersyfikacją, nie mówiąc o szumnie głoszonej medialnie “suwerenności” energetycznej – zamiast tego powinniśmy postawić na geotermię głęboką HTR – która akurat na pomoście bałtycko-karpackim ma wyjątkowo korzystne warunki geologiczne i hydrotermalne. Do “wzięcia” [konsultowałem to z autorami i specami] jakieś 3-5 TWe mocy czynnej stałej. Czyli nie tylko “raj energetyczny” OZE – dla Polski – ale absolutne wyparcie węglowodorów [i atomu] przynajmniej z Europy – z Polską jako energetycznym nr 1 w Europie. Bo elektrownie jądrowe to wyjątkowo głupi pomysł w strefie geostrategicznego zgniotu – tylko wystawić przed każdym z już 6 planowanych reaktorów wielki billboard “Tu skierujcie swoje działania sabotażowe i rakiety dla sterroryzowania Polski i wymuszenia jej kapitulacji” – Kreml nawet nie będzie musiał rozważać uderzenia “deeskalacyjnego” – bo sami mu usłużnie wystawimy “lepszą” [dla Kremla] opcję na tacy – na nasz koszt – za jakieś 250-300 mld złotych [bo tak to już jest wyceniane całościowo]. Generalnie – najważniejszym towarem jest technologia, a metatowarem nadrzędnym i metawartością kluczową i sterującą – informacja. Nie ocean światowy – nawet nie rywalizacja w przepływach lądowych, powietrznych, nawet kosmicznych – a “wytwarzanie” wartościowej informacji i jej przepływy są najważniejsze. “Connectivity” a la Parag Khana z przepływem towarowym globalnych łańcuchów dostaw w centrum – to już jest koncepcja przestarzała wobec nadrzędnego świata generowania i przepływu informacji. Oczywiście chodzi mi o “żywą” informację – która sama napędza/steruje B+R, produkcję i łańcuchy wartości i całą infrastrukturę. Docelowo przez zbiorczy sieciocentryczny “C5ISR/WRE” podwójnego zastosowania – rozliczający real-time wszelkie transakcje w oparciu o koszyk wartości realnych [aktualizowanych też real-time i zastępując pieniądz – bo system finansowy en bloc zdegenerował się od 1971 i jest już tylko SZKODLIWY – właściwie odwleka się tylko jego upadek – kosztem puchnącego, coraz twardszego załamania w przyszłości – najpóźniej do 2040 – a raczej ca 2035]. Wracając do “connectivity” – przy skupieniu się na zastąpieniu stali włóknem bazaltowym, aluminium i magnezem, a plastyków silikatami – a tego w skorupie Ziemi nam nigdy nie zabraknie – mając rozproszony sieciocentryczny Przemysł 4.0 [oparty o OZE – najlepiej z geotermii HTR] w modelu prosumenckim – mamy w zasadzie zerowe łańcuchy dostaw [“na miejscu” lokalnie produkcja, logistyka dystrybucyjna i konsumpcja]. Bo drukarki przemysłowe 3D [wielomateriałowe, wielogłowicowe – są już takie] likwidują dotychczasowy “efekt skali”, który promował scentralizowane wyspowe molochy produkcyjne [i wymuszał przepływy surowców i komponentów do fabryki – i transport dystrybucyjny z fabryki] . Rozproszenie sieciocentryczne i model prosumencki i zasadniczo autonomiczny – to już jest technicznie możliwe.- przynajmniej w Polsce. Wiem – bo liczyłem ze specami. Oczywiście jakiś przepływ towarowy będzie [dajmy na to – produktów z najwyższej półki zaawansowania] – ale po wdrożeniu powyższego modelu aż nadto wystarczy istniejąca infrastruktura przesyłowa. A w strefie zgniotu geostrategicznego rozproszenie jest oczywiste – jak za III Rzeszy poddanej bombardowaniom strategicznym – co od 1943 realizował Speer. Nawet produkcja elektroniki dość wysokiej skali integracji metodą drukarek 3D już jest na “tapecie” – choćby wrocławski XTPL.PL [“ziarno” druku opanowanego przemysłowo to 1,5 mikrometra – i cały czas zmniejszają to ziarno – a ich hasło to: “Obecnie przełamujemy kolejne bariery technologiczne. Krzemowa Dolina, Berlin, Shenzen – wszędzie tam, gdzie bije serce postępu, XTPL ma swoją rolę do odegrania.” – polecam stronę https://xtpl.com/pl/ ]. Generalnie Polska powinna postawić na przełom technologiczny rozproszonego Przemysłu 4.0, sieciocentryczności, Internetu Rzeczy/Internetu Wszystkiego – a ten przełom dokona się z nami lub bez nas w tej dekadzie. Na 2020 w Internecie Rzeczy pracowało jakieś 8 mld urządzeń – na 2030 przewiduje się ca 125 mld urządzeń w IT. Czyli kluczem bardzo głęboka zmiana protechnologiczna edukacji aż po B+R i cały łańcuch nowego przemysłu sieciocentrycznego [i infrastruktury], całościowo – nie tylko high-tech. I wykorzystanie wszystkich lewarów kapitałowych i realnych zasobów – które na razie zupełnie marnujemy. Oraz przygotowanie do załamania systemu finansowego – na rzecz systemu rozliczeń realnych real-time w oparciu o wartości realne [ w tym energię i informację]. W gruncie rzeczy – model homeostatu z nadmiarowością wewnętrzną dysponowanego POTENCJAŁU sprawczego aktywnych zasobów [nie tylko “prostej” autonomiczności] – przygotowany na szokowe zmiany otoczenia. Z punktu widzenia cybernetyki – musimy nieporównanie [skokowo-generacyjnie-systemowo] zwiększyć zdolność/potencjał adaptacyjny – by przetrwać i Wielki Chaos i Wielką Konfrontację – szczególnie w ich najgorszych, przełamujących momentach, gdy będzie się koncentrowała suma wszystkich nieszczęść “perfect storm”. Stawką gry – z tytułu krytycznych “gardeł” – jest przetrwanie. I zajęcie jak najkorzystniejszego miejsca statusowego i rozwojowego – po Wielkiej Konfrontacji.

   1. Ja to wszystko, na tyle ile mogę, rozumiem. Z tym, że to co powinniśmy ma się według mnie nijak do tego co możemy. I to nie w sensie teoretycznym – potrzeby/możliwości/zasoby – tylko praktycznym. Co z tego, że ktoś ma w ręku kij i owoce na nad sobą skoro do głowy mu nie przyjdzie, że można nim strącić owoc z drzewa? Nasze reakcje nie są kreatywne tylko reaktywne i to krótkodystansowo w kierunku nadanym przez, powiedzmy, bieg historii. Obecnie dobrze jak nie zrobimy czegoś bardzo głupiego. Musimy poczekać aż Amerykanie się ogarną i wyłonią się główne kierunki działań. Mam nadzieję, że nie będzie to scalanie tzw. zachodu ideologią LGBTQ.

    1. Tak – generalnie problem jest w przestarzałym systemie organizacji państwa [w zasadzie – z XIX w. – a mamy XXI w.] i przez to w naszych sternikach – w całym ich myśleniu [i w następstwie tegoż myślenia – w ich działaniu – a raczej w symulowaniu działania najmniejszym kosztem] – w sternikach kompletnie nie spełniających zewnętrznych wymagań koniecznych dla przetrwania Polski wobec obecnego i przyszłego rozwoju sytuacji w regionie i na świecie. Potrzebujemy systemu państwa – który wygeneruje ludzi do sztabów [a raczej całej struktury od dołu do góry] z zimno kalkulujących siły i zasoby technokratów – tworzących meta-team działający na 3 zmiany non-stop 24/7/365 [niczym wieża kontroli lotów] w czasie rzeczywistym – cały czas w synchronizacji z góry przygotowanych i stale aktualizowanych scenariuszy – w krótkim, średnim i długofalowym planie. Czyli taki sieciocentryczny C5ISR/WRE – jako serce decyzyjno-akcyjne homeostatu błyskawicznie reagującego dokładnie zeskalowanym przydziałem zasobów dla akcji kontrujących [lub WYPRZEDZAJĄCYCH lub proaktywnie zmieniających] zewnętrzne środowisko. A prezydent, premier itp postacie – powinny być owszem – ale dokładnie wyszkolone profesjonalnie do przecinania wstęg, oficjalnych wystąpień, do miękkich kompetencji PR, do promowania pożądanego obrazu Polski – i do WYKORZYSTYWANIA “ideałów” i “wartości” jako lewarów – ale w postaci słodkiej wisienki na torcie dla twardych zdolności – stojących WIARYGODNIE za miękkimi słowami kryjącymi jednoznaczny komunikat strategiczny.

     1. Co do postaci jak prezydent, premier, itp “oficjałów” na świeczniku medialnym – to powinni być w gruncie rzeczy dobrze wyszkoleni AKTORZY. Z pamięcią absolutną i absolutnym panowaniem nad sobą – by pamiętać i ODGRYWAĆ wszelkie przeszkolone schematy i opcje na spotkania oficjalne i wystąpienia. I to powinny być osoby “politpoprawne” – z kobietami na czele – plus wszelkie zdeklarowane oficjalnie osoby ze środowisk LGBTQX+ itd – ale NASZE osoby – grające w 100% dla nas. Tak zrobiły np. USA za Trumpa – ambasadorem w Niemczech był zdeklarowany homoseksualista, twardo dyscyplinujący Berlin – łamiący swą osobą w zarodku wszelkie ewentualne odwetowo-ideologiczne “kolorowe” ataki na USA. My powinniśmy wręcz CHWALIĆ się swoją tradycją tolerancji – takimi osobami jak lesbijka Maria Konopnicka [TAK – ta od Roty] – czy hermafrodyta Pułaski. Na każdym kroku kłuć w oczy nietolerancyjny Zachód [np. w Niemczech ostatni homoseksualista więziony za homoseksualizm wyszedł z więzienia na początku tego lat 2000-nych]. I nie musimy kłamać – prawda będzie tu najlepsza propagandą – cały czas konfrontowana z obłudą “postępowego” Zachodu. A za tą NASZĄ zasłoną – winien w swobodnym polu działać technokratyczny motor maszynerii C5ISR/WRE sterowania nawą państwową real-time 24/365. Ale do takiej przemyślnej i maksymalnie skutecznej wielopoziomowej gry potrzebna jest zupełnie inna ekipa – zupełnie inna…

 28. (…)Dobrym pomysłem byłoby chińskie rządowe zamówienie na polskie elektryczne autobusy marki Solaris.(…)
  Solaris sprzedał się Hiszpanom… ale skoro samorządy terytorialne* Polski nie kupowały jego oferty to cóż się tu dziwić.

  * Asortymentu pojazdów transportu publicznego to mało co kupują i niestety programy w stylu Kolej+ czy Autobus+ wielu tu nie zmienił, bo nadal trwa Polski Pomór PKS.

  (…)Bo choć życzę polskim elektrykom samych sukcesów to myślę, że mogłyby mieć problem z ekspansją na chińskim rynku w ramach wolnej konkurencji.(…)
  Ja też bym życzył, gdybym wierzył, że ten projekt jest robiony na poważnie… a tak muszę walczyć z zagrożeniem utraty wiary* w realność CPK, który z racji mieszkania w Grodzisku Mazowieckim jest obiektem mojego żywotnego zainteresowania.

  * Znając życie w okolicach października będzie kolejny kryzys zwątpienia.

Leave a Reply