Władysław Studnicki

Władysław Studnicki jest niejako protoplastą dla wszystkich zwolenników tzw. “opcji niemieckiej” w zakresie polskiej polityki zagranicznej z okresu międzywojennego. To od niego się zaczęło. To

Read more

David E. Murphy: “Co wiedział Stalin”

Kontekst: “opcja niemiecka” i rachuby dyplomatyczne z roku 1939. Książka Dadiva E. Murphiego to głównie omówienie i cytowanie najważniejszych raportów sowieckiego wywiadu przekazywanych do Moskwy,

Read more